ZŤS - Koľajové vozidlá a. s.

Areál ZTS č. 924
018 41 Dubnica nad Váhom
tel./phone: +421/42/4487 440
Fax: +421/42/4487 444

(toto nie je oficiálna URL)

Výroba rušňov u strojárov v Dubnici

ANNA CHOVANOVÁ - ,,Hoci v našej fabrike v súčasnosti hovoríme o železničnom programe ako o novom, rušne sa v Dubnici nad Váhom vyrábaliuž pred 40 rokmi. V r. 1973 sa ich výroba delimitovala do ČKD Praha s tým, že dubnickí strojári sa špecializovali na zbrojnú výrobu. Takže rozvoj aktivít vo výrobe koľajových vozidiel a ich dielov pre železnice, popri iných výrobných programoch, je spätý s úsilím využiť náš ľudský, i technický potenciál. V tomto smere úzko spolupracujeme s takými zahraničnými firmami ako je Siemens či Catterpilar," povedal Milan Mutala, obchodný riaditeľ ZŤS - Dubnica nad Váhom plus, a. s.
Železničný program Dubničanov videli účastníci prezentačného dňa vo zvolenskom rušňovom depe. Ako informoval M.Mutala, v podniku produkciu pre železnice, ktorá sa vlani na celkovom odbyte podieľala 19 percentami, zabezpečujú tri a. s., 100-percentné dcérske spoločnosti materskej ZŤS - Koľajové vozidlá, Výskum a vývoj a Cestné a pracovné stroje. Pre a. s. Koľajové vozidlá tvorí nosnú výrobu. Vznikla 1. 12. 1997 a v súčasnosti má vyše 170 zamestnancov. Popri zmodernizovanom rušni typu 773, určenom na ťažký posun a prepravu nákladných súprav, ďalšiu významnú časť výrobného programu tvoria zmodernizované vozidlá osobnej a nákladnej prepravy, no pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu ponúka i ľahkú motorovú jednotku. V spolupráci so Siemens je konštruovaná na báze najmodernejších komponentov a technológií. Dosahuje maximálnu rýchlosť 120 km/h. Pri variabilnom usporiadaní interiéru poskytuje možnosť komfortnej prepravy cestujúcich, batožiny, napr. aj bicyklov. Jej zdvíhacie plošiny a bezbariérové priestory zlepšujú pohodlie pri cestovaní aj imobilným občanom.

Práca 23.IX.2000


Posledná aktualizácia: 30-XII-2001  
späť na  "Železničné odkazy na Slovensku" ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/present/ztskv01.htm )