Rušne radu
773

Rušeň ZSSK loco 773 008 (10 -> 141 KB)
Rušeň ZSSK loco 773 008
(RD/Loc depot Zvolen 14 .IX. 2002-10:38:30 hod./hr.)
(Veľká fotografia je dostupná len na Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
©
Addams

Nový rušeň zatiaľ len na Slovensku
Práca 20.9.2000, ANNA CHOVANOVÁ - S výrobkami tzv. železničného programu sa včera v priestoroch rušňového depa Železníc SR (ŽSR) vo Zvolene predstavili zástupcovia a. s. ZŤS - Dubnica nad Váhom plus. Okrem iných doplnkových produktov išlo aj o modernizovaný rušeň 773 z pôvodného 771. Dubnickí vývojári na modernizácii lokomotívy, určenej na ťažký posun, úzko spolupracovali s renomovanými zahraničnými firmami ako Siemens či Caterpillar. Podľa obchodného riaditeľa a. s. Milana Mutalu prvý kontrakt na dodávku päť kusov nového typu rušňa so ŽSR podpísali vo februári pred tromi rokmi a v súčasnosti sú v prevádzke. Do konca roka dodajú ďalšie dva a v prvom štvrťroku r. 2001 ešte tri. Úsilím firmy je osloviť aj zahraničných zákazníkov. Technické parametre nového rušňa totiž spĺňajú všetky podmienky, aby mohol byť zaradený nielen do prevádzky ŽSR, ale aj železníc v iných krajinách. Včerajšej prezentácie sa zúčastnili zástupcovia z Českej republiky, Ruska, Kazachstanu, Chorvátska, Maďarska, Rakúsku i Nemecka. Výsledkom spolupráce dubnických ZŤS s firmou Siemens pritom v súčasnosti je aj ich spoločná prihláška do medzinárodného tendra na dodávku 35 kusov tzv. ľahkej motorovej jednotky pre ŽSR. Ako včera uviedol Ladislav Saxa, zástupca generálneho riaditeľa ŽSR a námestník pre technický rozvoj, modernizácia koľajových vozidiel, nákup nových, ale aj prispôsobenie železničných tratí požiadavkám medzinárodnej dopravy na Slovensku je nevyhnutnosťou. V tomto procese rátajú i s prostriedkami Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ako i z programu ISPA.

773  
773.004-7 na čele nákladného vlaku na trati Kremnica - Kremnicke Bane, po výjazde z tunela Sohler 773.004-7 na čele nákladného vlaku na trati Kremnica - Kremnicke Bane, po výjazde z tunela Sohler
(foto
E.Schenk , 29. IV. 2001)

Modernizovaný rušeň radu 773

Motorový rušeň radu 773 je šesťnápravový rušeň so striedavo - jednosmerným prenosom výkonu. Vznikol modernizáciou motorového rušňa radu 770 ( T 669.0 ), resp. 771 ( T 669.1 ) z výroby SMZ n. p. Dubnica nad Váhom a ČKD o. p. Praha.
Rušeň je určený na ťažký posun a vozbu ťažkých nákladných vlakov na neelektrifikovaných tratiach s rozchodom koľaje 1 435 mm v stredoeurópskych klimatických podmienkach pri teplotách od - 30°C do + 40°C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 90% pri 20°C a nadmorskej výške do 1200 m.
Pohon náprav je 6 jednosmernými trakčnými motormi TE 006 tlapovo uloženými na náprave s odpruženým závesom v ráme podvozku. Kryty prevodov a tlapy sú vo vyhotovení so zvýšenou ochra­nou proti úniku mastiva.
Kabína je novopostavená v súlade s Vyhláškou UIC č. 651 a TNŽ 28 5201 a spĺňa hygienické pred­pisy podľa vyhlášky MZ SSR č.14/1977. Je osadená bezpečnostnými, elektricky vyhrievanými sklami, s odpružením vzduchovými vankúšmi, klimatizovaná, teplovzdušne vykurovaná s modernými riadiacimi pultmi.
Predná a zadná kapota má výšku 1 600 mm nad úroveň ochozu, čo umožňuje rušňovodičovi panora­matický výhľad z kabíny a zvyšuje bezpečnosť jazdy rušňa.
Hnacie ústrojenstvo tvorí spaľovací motor CATERPILLAR 3512 DITA/2, ktorý poháňa cez spojku CENTAMAX rotor synchrónneho generátora 1 FC2-564-6 Siemens, s.r.o. Drásov.
Rušeň je vybavený nasledovnými systémami bŕzd - samočinnou pneumatickou brzdou typu DAKO GP, elektricky ovládanou prídavnou brzdou, doplnkovou brzdou, elektrodynamickou odporovou brzdou, záchrannou brzdou a ručnou zaisťovacou brzdou.
Na základe analýzy stavu a namáhania hlavných komponentov rušňa garantuje výrobca pri prís­lušnej údržbe zostatkovú životnosť rušňa 25 rokov od dátumu modernizácie.

Rozchod koľaje 1 435 mm
Usporiadanie dvojkolesí Co' Co'
Hmotnosť prázdneho rušňa 107 t ± 3%
Celková hmotnosť plne vystrojeného rušňa, vyzbrojeného 2/3 zásob nafty a piesku 112 t ± 3%
Menovitá hmotnosť na os 18,7 t
Minimálny polomer prechádzaného oblúka 80 m
Najvyššia dovolená prevádzková rýchlosť 100 km/hod.
Trvalá ťažná sila 200 kN
Max. ťažná sila pre koeficient adhézie = 0,33 340 kN
Obrys vozidla podľa STN 28 0315
Dĺžka rušňa cez čelníky 16 000 mm
Dĺžka rušňa cez nárazníky 17 300 mm
Vzdialenosť stredov otočných čapov 8 660 mm
Prenos výkonu striedavo - jednosmerný
Typ spaľovacieho motora CATERPILLAR 3512 DITA/2
Voľnobežné / menovité otáčky spaľovacieho motora 650/1 800 ot. min
Menovitý výkon spaľovacieho motora 1 300 kW
Spôsob štartovania spaľovacieho motora dvojicou el. štartérov
Trvalá rýchlosť 17,4 km/hod
Výkon EDB 1 500 kW
Režim EDB spádový / zastavovací
Typ vzduchotlakovej brzdy DAKO GP
Menovité napätie palubnej siete 24 V js
Riadiaci systém KRAUSS MAFFEI KM Direkt

URL o rušňoch ŽSR radu 773 servra Lokomotivní depo

URL o rušňoch ŽSR radu 773 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 06-XI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 29-VII-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/773.htm )