Muzeálny parný rušeň radu
477.0

477.013

477.013 - dlhý čas čakania

Výrobca: ČKD Praha, výrobné číslo 3012, rok výroby 1950, povôdne 476.113

         Nasadenie v službe:

         - z výroby dodaná do lok. depa Praha Vršovice
         - v r. 1955 presunutá do Českých Budějovíc
         - od 27.IX.1959 LD Přerov
         - od 24.XI.1960 Valašské Meziříčí
         - od 23.XI.1961 LD Zvolen, spolu so 477.011 a 477.017 zabezpečuje os. vlaky  Fiľakovo - Somoskőúlfalu a nahradila 354.1 na osobných vlakoch do Šiah
         - od 18.VII.1972 LD Nymburk až do ukončenia prevádzky koncom r. 1976 (?) :
                   Os., Sp. vlaky a R do Rumburka až do nahradenia T478.3
 
         Čo bolo ďalej:

         - 1.XII.1977 odovzdaná do pripravovaného skanzenu lokomotív v Č. Třebovej
         - v r. 1984 ju prevzal Pamätník histórie dopravy na Slovensku v Bratislave
         - v r. 1989 sa ako nepojazdný a čiastočne obnovený exponát zúčastnila výstavy v Brne pri príležitosti 150 rokov železníc na území Česko-Slovenska
         - v r. 1992 sa jej ujíma Veterán klub pri rušňovom depe Poprad s konečným cieľom uvedenia do prevádzkyschopného stavu
         - 8. a 9.VIII.1998 ešte ako nepojazdná  zúčastnila sa osláv 150 rokov železníc na Slovensku vo Vrútkach a Poprade
         - október 1999 lokomotíva bola oživená a absolvovala technicko-bezpečnostné skúšky na tratiach v okolí Vrútok.

             Súčasnosť:

             Lokomotíva je pojazdným exponátom MDC Bratislava, deponovaným v RD  Poprad

( Zdroj s väčším množstvom fotografií )

Rušne radu 477


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 3. XII. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 3. XII. 2000
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/477.0.htm )