Logo ŽSREnglish version ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

Rušne a motorové jednotky

Dĺžka siete, rozchod koľají a elektrifikácia (2000):

V r. 2000 ŽSR prepravili 56,3 miliónov cestujúcich, prepravili 54,2 miliónov ton nákladu. V r. 1996 zamestnávali 53 000 ľudí, k 29. II. 2000 už len 47 473.
1. I. 2002 bola od ŽSR oddelená časť podniku zaoberajúca sa prevádzkovaním dráhovej dopravy a ŽSR ostalo len prevádzkovanie dráhy a samozrejme aj údržba a modernizácia železničných tratí. Osobná a nákladná doprava bola vyčlenená do novo vytvorenej spoločnosti ZSSK, ktorá bola 1. I. 2005 rozdelená na podniky ZSSK zabezpečujúcu osobnú dopravu a ZSCS zabezpečujúcu nákladnú dopravu.
RegioJet - súkromná spoločnosť prevádzkujúca od 11. XII. 2011 vlaky IC Praha <-> Žilina a od 4. III. 2012 osobné vlaky na trati Komárno - Dunajská Streda - Bratislava .


Dieselové a posunové rušne , elektrické jednotky a motorové vozne , dieselové motorové vozne , vozidlá pre údržbu infraštruktúry , US Steel Košice , Na začiatok stranymuzeálne rušne a vozne
Usporiadanie podľa:
prezývok , číselnej sústavy 1922

Elektrické a posunové rušne:
110 , 121 , 125.8 , 131 , 140 , 150 ČD , 151 ČD , 162 , 163 , 182 , 183 , 193 PSŽ/ELL/PKPC , 199 , 210 , 210 ČD , 230 ČD , 240 , 242 ČD , 263 , 350 , 362 , 362 ČD , 363 , 363 ČD , 370 , 380 , 381 , 383 ČDC , 1014 ÖBB/CAT , 1016 ÖBB , 1047 GySEV/ROeEE , 1116 ÖBB , 1142 ÖBB , 1216 ÖBB , 431/V 43 MÁV , 630/V 63 MÁV

A

B C D E F G H I J K
110 Bo'Bo' 22 1971 880   80 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E458.0, posunové rušne s hlavnou kabínou, 52 zostrojených
 
121 Bo'Bo' 13 1960 2032   90 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E469.1, nákladné rušne, 85 zostrojených (Škoda 43E)
 
125.8 Bo'Bo'x2 22 1976 4080   90 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E469.5, dvojrušne rozchodu 1520 mm, 21 v prevádzke
 
131 Bo'Bo'x2 50 1981 3980   100 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E479.1, dvojrušne štandardného rozchodu pre nákladné vlaky
 
140 Bo'Bo' 37 1953 2032   120 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E499.0, 4 stále v dennej prevádzke, 100 zostrojených, typ Škoda 12E
 
162 Bo'Bo' 22 1991 3060   140 E = 3kV --- ---
rušne používané pre rýchliky a prímestské vlaky, 60 zostrojených (Škoda 98E)
 
163 Bo'Bo' 23 1984 3060   120 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E499.3, rušne pre vlaky os. dopravy, 141 zostrojených (Škoda 71E)
 
182 Co'Co' 64 1963 2790   90 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E669.2, rušne pre nákladné vlaky, 168 zostrojených (Škoda 59E)
 
183 Co'Co' 43 1971 2790   90 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E669.3, rušne pre ťažké nákladné vlaky (Škoda type 61E)
 
193 PSŽ/ELL/PKPC                    
(+ 383 ČDC)
 
199 B 5         EB Battery --- ---
Malé akumulátorové posunové rušne, pravdepodobne prebudované z radu 701 (č. 401-405?)
 
210 Bo'Bo' 36 1973 880   80 E ~ 25kV 50 Hz --- ---
Bývalý rad S458.0, AC verzia radu 110, 74 zostrojených
 
240 Bo'Bo' 99 1968 3080   120 E ~ 25kV 50 Hz --- ---
Bývalý rad S499.0, najviac používané pre nákladné vlaky, 145 zostrojených (Škoda 47E4-6)
 
263 Bo'Bo' 10 1984 3060   120 E ~ 25kV 50 Hz --- ---
Bývalý rad S499.2, pre regionálne vlaky v okolí Bratislavy, 12 zostrojených
 
350 Bo'Bo' 20 1974 4000   160 E = 3kV
~ 25kV 50 Hz
--- ---
Bývalý rad ES499.0, dvojnapäťové rušne pre expresné vlaky
 
362 Bo'Bo' 16 1990 3260 260 140 E = 3kV
~ 25kV 50 Hz
--- ---
Testovací rušeň pre rýchlosť 140km/h, č. 362 001 (Škoda 69Er) + 15 prebudovaných z radu 363
 
363 Bo'Bo' 51 1981 3260 260 120 E = 3kV
~ 25kV 50 Hz
--- ---
Bývalý rad ES499.1, dvojnapäťové univerzálne rušne, 181 zostrojených (Škoda 69E)
 
370 Taurus
(plánované)
 

450

1999

        ~ 15kV 16,7 Hz
~ 25kV 50 Hz
--- ---
 
 
381   2 2012         ~ 15kV 16,7 Hz
= 3kV
~ 25kV 50 Hz
--- ---
 
Vozidlá zahraničných železničných správ v prevádzke na Slovensku:
 
150 ČD Bo'Bo' 27 1978 4000 227 140 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E499.2, rušne pre expresné vlaky východne od Prahy (65E)
 
151 ČD Bo'Bo' 27 1978 4000 227 140 E = 3kV --- ---
Bývalý rad E499.2, rušne pre expresné vlaky východne od Prahy (65E)
 
210 ČD Bo'Bo' 36 1973 880   80 E ~ 25kV 50 Hz --- ---
Bývalý rad S458.0, AC verzia radu 110, 74 zostrojených
 
230 ČD

Bo'Bo'

95

1966

3080

240

110

E

~ 25kV 50 Hz

---

---

                  --- ---
Bývalý rad S489.0, rušne pre nákladné vlaky (Škoda 47E1-3)
 
242 ČD Bo'Bo' 82 1975 3080 240 120 E ~ 25kV 50 Hz --- ---
Bývalý rad S499.02, univerzálne rušne (Škoda 73E, 86 zostrojených)
 
362 ČD Bo'Bo' 9 1994 3378 260 140 E = 3kV
~ 25kV 50 Hz
--- ---
Pôvodne 363, podvozky z 162, pre rýchliky a expresné vlaky
 
363 ČD Bo'Bo' 51 1981 3260 260 120 E = 3kV
~ 25kV 50 Hz
--- ---
Bývalý rad ES499.1, dvojnapäťové univerzálne rušne, 181 zostrojených (Škoda 69E)
 
380 ČD Bo'Bo' 20 2010 6400 275 200 E ~ 15kV 16,7 Hz
= 3kV
~ 25kV 50 Hz
--- ---
 
 
383 ČDC                    
 
 
1014 ÖBB / CAT               ~ 15kV 16,7 Hz --- ---
 
1016 Taurus ÖBB Bo'Bo' 37 2000 6208 300 230 E ~ 15 kV 16,7 Hz --- ---
Odvodené od r. 152 DB AG (50 zostrojených)
 
1047.5 GySEV/ROeEE               ~ 15kV 16,7 Hz
~ 25kV 50 Hz
--- ---
 
 
1116 Taurus ÖBB Bo'Bo'

99

2000

6208 300 230 E ~ 15kV 16,7 Hz
~ 25kV 50 Hz
--- ---
 
 
1142 ÖBB Bo'Bo' 45 1995
(1969)
3808 260 150 E ~ 15kV 16,7 Hz --- ---
 
 
1216 B Taurus ÖBB Bo'Bo'

15

2006

6208 300 230 E = 3kV
~ 15kV 16,7 Hz
~ 25kV 50 Hz
--- ---
 
431 MÁV B'B' 379 1963 2208 270 130 E ~ 25kV 50 Hz --- ---
(ex V 43) "Sili"
 
630.0 MÁV Co'Co' 56 1981 3600 436 140 E ~ 25kV 50 Hz --- ---
(ex V 63) "Gigant"


Na začiatok stranyElektrické jednotky a motorové vozne:
405.9 , 411.9 , 420.9 , 425.9 , 460 , 495.9 , 560 , 560 ČD , 650 , 671 , 951 , ED 72 PKP , ETR 680 ČD , 4020 ÖBB , 4024 ÖBB , 8033 ÖBB/CAT

A

B C D E F G H I J K
405.9 EMU-2 3 1969 336   30 E = 1500 V --- 124
Bývalý rad EMU29.0, EMU pre ozubnicovú železnicu rozchodu 1 000 mm Štrba - Štrbské Pleso
 
411.9 EMU-1 3 1951 90   40 E = 950 V    
Bývalý rad EMU46.0, EMU pre železnicu rozchodu 760 mm Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice
                     
420.9 EMU-3 4 1965 320   50 E = 1500 V --- 134
Bývalý rad EMU 89.0, EMU pre Tatranské elektrické železnice (TEŽ) rozchodu 1 000 mm (18 zostrojených)
 
425.9 EMU-2 15 2000 600   80 E = 1500 V --- 88
EMU pre Tatranské elektrické železnice (TEŽ) rozchodu 1 000 mm
 
 
460 EMU-1 32 1972 1680   110 E = 3kV    
Bývalý rad EM488.0, pre miestne a regionálne vlaky, 87 zostrojených
 
495.9 EMU-1 1 1937 200   40 E = 3kV    
Bývalý rad EMU49.0, staré EMU pre Tatranské elektrické železnice (TEŽ) rozchodu 1 000 mm nepoužívané v bežnej prevádzke
 
560 EMU-1 16 1966 1680   110 E ~ 25kV 50 Hz    
Bývalý rad SM488.0, miestne vlaky na juhozápadnom Slovensku, 34 zostrojených
 
ETR 650   4 ????         = 3kV
~ 25kV 50 Hz
~ 15kV 17 Hz
   
Pôvodne plánované, potom však neobjednané naklápacie EMU
 
660   12 ? 2020     160   = 3kV
~ 25kV 50 Hz
  343
                     
                     
661   13 ? 2020     160   = 3kV
~ 25kV 50 Hz
  247
                     
 
 
671   20 2010     160   = 3kV
~ 25kV 50 Hz
   
 
 
951   10 2010         Push-Pull
(bez HDV)
   
Netrakčné jednotky používané s HDV r. 263 , 381 , niekedy i 240


Vozidlá zahraničných železničných správ v prevádzke na Slovensku:
ED 72 PKP                    
V prevádzke na trati Žilina - Skalité - Kraków
 
560 ČD EMU-1 16 1966 1680   110 E ~ 25kV 50 Hz    
Bývalý rad SM488.0, miestne vlaky na južnej Morave zachádzajúce do žst. Kúty, 34 zostrojených
 
ETR 680 ČD   7 2004     230 E = 3kV
~ 25kV 50 Hz
~ 15kV 17 Hz
   
Elektrické jednotky s naklápacou skriňou, v prevádzke na trati Bratislava hl. st. - Břeclav - Praha od 10. XII. 2006
 
4020 ÖBB EMU-3 120 1979 1200 117 120 E ~ 15kV 17 Hz --- 184
V prevádzke na trati Bratislava-Petržalka - Parndorf - Bruck a. d. Leitha/Hegyeshalom
 
4024 ÖBB EMU-4 140 2004 1400 122 140 E ~ 15kV 17 Hz --- 174
V prevádzke na trati Bratislava-Petržalka - Parndorf - Bruck a. d. Leitha - Wien Südbahnhof od 11. XII. 2005; "Talent"
 
8033 ÖBB/CAT                    
V prevádzke na trati Bratislava-Petržalka - Parndorf - Wien Südbahnhof

Na začiatok stranyDieselové a posunové rušne:
701 , 701.9 , 702 , 702.9 , 703 , 706.9 , 710 , 711 , 720 , 721 , 721.8 , 725 , 725.2 , 726 , 731 , 735 , 736 , 740 , 742 , 750 , 751 , 752 , 753 , 754 , 755 , 770 , 770.8 , 771 , 771.8 , 772 , 773 , 775 , 776 , 781 , 781.8 , 797 , M 41 MÁV , 2016 ÖBB , 2143 ÖBB , 2170 LTE

A

B C D E F G H I J K
701 B 13 1962 150   40 DM Diesel --- ---
Bývalý rad T211.1, malé posunové rušne v staniciach, najmenej 39 zostrojených
 
701.9 B 3 1969 150   40 DM Diesel --- ---
Bývalý rad TU29.0, malé posunové rušne pre rozchod 1 000 mm
 
702 B 2 1962 200   40 DM Diesel --- ---
Bývalý rad T212.0, malé posunové rušne podobné radu 701, najmenej 48 zostrojených
 
702.9 B 1 1969 200   40 DM Diesel --- ---
Bývalý rad TU29.1, podobné radu 701.9, používané v Poprade
 
703                    
Bývalý rad T212.1
 
706.9 Bo'Bo' 2 1985 260   40 DM Diesel --- ---
Bývalý rad TU46.0, rušne pre pracovné vlaky na TEŽ
 
710 C 27 1961 410   30/60 DH Diesel --- ---
Bývalý rad T334.0, posunové rušne v staniciach, 14 v prevádzke, 91 zostrojených
 
711 C 1 1998 300   30 DH Diesel --- ---
Posunový rušeň T314.1621, prebudované z radu 710 s novým motorom a novým vzhľadom
 
720 Bo'Bo' 15 1958 750   60 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T435.0, posunové rušne veľmi zriedkavo ešte používané, 498 zostrojených
 
721 Bo'Bo' 125 1963 750   80 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T458.1, posunové rušne a nákladné rušne, 221 zostrojených
 
721.8 Bo'Bo' 3 1967 750   80 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T458.5, posunové rušne pre rozchod 1524 mm (v Haniske/Maťovciach)
 
725 B'B' 112 1959 515   70 DH Diesel --- ---
Bývalý rad T444.0
 
725.2 B'B' 90 1966 515   70 DH Diesel --- ---
Bývalý rad T444.02
 
726 B'B' 4 1963 515   35/70 DH Diesel --- ---
Bývalý rad T444.1, posunové rušne v Žiline (3x) a Prešove (1), ešte používané...
 
731 Bo'Bo' 11 1988 600   80 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T457.1, pre posun a ľahké nákladné vlaky, 62 zostrojených
 
735 Bo'Bo' 51 1980 880   90 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T466.0, pre posun a nákladné vlaky, 296 zostrojených
 
736 Bo'Bo' 0 1998 890   90 DE Diesel --- ---
Jeden rušeň radu 735 prepracovaný spoločnosťou ŽOS Zvolen, s novým motorom atď.
 
740                    
 
742 Bo'Bo' 83 1978 883   90 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T466.2, pre posun a nákladné vlaky, 453 zostrojených
 
750 Bo'Bo' 37 1992 1800   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T478.3, pre miestne vlaky a rýchliky, prebudovaný rad 753
 
751 Bo'Bo' 81 1965 1102   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T478.1, rušne pre nákladné vlaky, 239 zostrojených
 
752 Bo'Bo' 27 1969 1102   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T478.2, rušne pre prímestské a rýchle nákladné vlaky
 
753 Bo'Bo' 34 1969 1320   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T478.3, pre nákladné vlaky, boli prebudované na rad 750
 
754 Bo'Bo' 26 1975 1460   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T478.4, pre miestne vlaky a rýchliky, elektrické vykurovanie, 202 zostrojených
 
755 Bo'Bo' 1 1998 1500   105 DE Diesel --- ---
Testovací rušeň prebudovaný z radu 753 s novým motorom a novým vzhľadom
 
770 Co'Co' 32 1963 990   90 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T669.0, pre nákladné vlaky (sovietsky rad ChME), 111 zostrojených
 
770.8 Co'Co' 10 1965 990   90 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T669.5, verzia radu 770 pre rozchod 1524 mm, pre posun v Čiernej nad Tisou
 
771 Co'Co' 62 1965 990   90 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T669.1, pre nákladné vlaky (sovietsky rad ChME), 194 zostrojených
 
771.8 Co'Co' 10 1965 990   90 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T669.1, verzia radu 771 pre rozchod 1520 mm, pre posun na hraniciach s Ukrainou
 
772 Co'Co' 0 1998 960   90 DE Diesel --- ---
Jeden rušeň prepracovaný z radu 771, s novým motorom a futuristickým vzhľadom
 
773 Co'Co' 0 1998 1300   100 DE Diesel --- ---
5 prepracovaných rušňov radu 771, s motorom Caterpillar 3512 DITA/2
 
775 Co'Co'   1961 1215   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T678.0, historické rušne s (novými) číslami 775.016 (Poprad) a 012 (Zvolen)
 
776 Co'Co'   1961 1215   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T679.0, podobný radu T678.0/775, č. 776.019
 
781 Co'Co' 116 1966 1420   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T679.1, sovietsky zostrojený rad M62 "Sergej", len 7 používaných
 
781.8 Co'Co' 4 1966 1420   100 DE Diesel --- ---
Bývalý rad T679.5, verzia radu 781 pre rozchod 1520 mm, pre pracovné vlaky
 
797                    
Jeden rušeň prepracovaný z rušňa T 211.1546
 
Vozidlá zahraničných železničných správ v prevádzke na Slovensku:
 
M 41 MÁV                    
 
2016 ÖBB/LTE Bo'Bo' 45 2002 1600 235 140 DE Diesel --- ---
"Hercules"
 
2143 ÖBB B'B' 2 1965 1115 196 110 DH Diesel --- ---
 
 
2170 LTE (zaraďujúca žel. správa: ÖBB) B'B' 1 2003 1500   100 DH Diesel --- ---
2170 001 (odpredaná v r. 2011)

Na začiatok stranyUS Steel Košice:

A

B C D E F G H I J K
770 Co'Co' 3 1963 990   90 DE Diesel --- ---
Súkromné rušne pre vlaky s vápencom na tratiach ŽSR, č. 770 501/511/535

Na začiatok stranyDieselové motorové vozne:
801 , 809 ČD , 810 , 810 ČD , 810.8 , 811 , 812 , 820 , 825 , 830 , 830 BRKS , 840 , 850 , 851 , 853 , 861 , 5047 ÖBB , VT 643

A

B C D E F G H I J K
810 DMU-1 108 1973 155   80 DE Diesel 0 50
Bývalý rad M152.0, najbežnejší rad dieselového motorového vozňa, 673 zostrojených
 
810.8 DMU-1 2 1973 155   80 DE Diesel 0 50
Bývalý rad M152.5, dieselové motorové vozne pre rozchod 1520 mm
 
811 DMU-1 10 1996 104   80 DE Diesel 0 53
Dieselové motorové vozne zostrojené z radu 810
 
812   ? 2001         Diesel    
Dieselové motorové vozne
 
820 DMU-1 38 1963 210   70 DH Diesel    
Bývalý rad M240.0, dieselové motorové vozne, 118 zostrojených
 
825   35 2004              
Plánované ľahké dieselové motorové jednotky
 
830 DMU-1 37 1949 301   90 DE Diesel    
Bývalý rad M262.0, staré dieselové motorové vozne používané na stredovýchode, 234 zostrojených
 
830 BRKS DMU-1 37 1949 301   90 DE Diesel    
Bývalý rad M262.0, staré dieselové motorové vozne, 234 zostrojených
 
840   6 2003              
Dieselové motorové jednotky odvodené od EMU 425.9
 
850 DMU-1 33 1962 520   110 DE Diesel    
Bývalý rad M286.0, dieselové motorové vozne pre miestne vlaky, 50 zostrojených
 
851 DMU-1 22 1963 590   110 DE Diesel    
Bývalý rad M286.1, dieselové motorové vozne pre miestne vlaky, 38 zostrojených
 
853                    
 
 
861   10 2010         Diesel    
 
 
Vozidlá zahraničných železničných správ v prevádzke na Slovensku:
 
809 ČD                    
 
810 ČD DMU-1 536 1973 155 29 80 DM Diesel 0 55
Bývalý rad M152.0, najbežnejší rad dieselového motorového vozňa, 673 zostrojených
 
5047 ÖBB (VT 70)                    
                     
 
VT 643 RegioJet DMU-3 9 2004 630   100 DM Diesel 16 68
Prenajaté dieselové motorové jednotky "Talent" jazdiace od 02/2012 na trati Komárno - Bratislava

Na začiatok stranyVozidlá pre údržbu infraštruktúry:

A

B C D E F G H I J K
892.8 DMU-1 3 1973 155   80 DM Diesel 0 0
Verzia radu 892 pre široký rozchod (1520 mm)
 
893 DMU-1 10 1972 206 40 80 DH Diesel 0 0
Bývalý rad M250.0, približne 30 zostrojených
 
MVTV DMU-1 33 1973 155   80 DM Diesel 0 0
Bývalý rad 892/M153.0, podobné radu 810, 111 zostrojených
 
Ďalšie vozidlá pre údržbu infraštruktúry

Na začiatok stranyMuzeálne rušne a vozne:
140.0 , 200.002 , 310.0 , 310.4 , 312.8 , 313.009 , 328.0 , 331.0 , 387.0 , 422.0 , 433.0 , 434 , 475.1 , 477.0 , 486.0 , 498.1 , 555.3 , 556.0 , BN 15R , CN 40 , E 449.047 , EMU 22 , EMU 49.0 , M 131 , M 140.1 , M 274.0 , M 290.0 , SP 63 , T 221.0 , T 444.0 , T 678.0 , T 679.0 , U 36.0

A

B C D E F G H I J K
140.0     1953       E = 3000 V    
Muzeálny elektrický rušeň 140.001 (Púchov)
 
200.002                    
 
 
310.0                    
Muzeálne parné rušne 310.097 , 310.0107    
 
310.4 Ct 1 1896 52   40 S Steam --- ---
Muzeálne parné rušne 310.433 (Vrútky) , 310.442 (Bratislava východ)
 
312.8                    
 
313.009                    
 
328.0                    
 
331.0 Ct 1 1908 375   60 S Steam --- ---
Muzeálne parné rušne 331.014 , 331.037/ex. 375.666 MÁV (Bratislava východ)
 
387.0                    
 
422.0 Dm2t 1 1909 93   50 S Steam --- ---
Muzeálny parný rušeň 422.0108, predtým rakúsky rad 178
 
433.0 1'D1'2t 1 1948 98   60 S Steam --- ---
 
434     1920         Steam******* --- ---
 
475.1 2'D1' 1 1950 110   100 S Steam --- ---
Muzeálny parný rušeň 475.196/932.359 (Vrútky)
 
477.0     1950         Steam --- ---
Muzeálny parný rušeň 477.013 (Poprad-Tatry)
 
486.0 2'D1' 1 1935       S Steam --- ---
Muzeálny parný rušeň 486.007 (Vrútky)
 
498.1 2'D1' 1 1954 141   120 S Steam --- ---
Muzeálny parný rušeň 498.104/935.2284 (Bratislava hl. st.)
 
555.3008 , 555.3254                
 
556.0     1952         Steam --- ---
Muzeálny parný rušeň 556.036/935.257 (nepojazdný) , 556.xxx
 
BN 15R     1960              
Rušeň pre menšie prevádzky, továrenské haly, kameňolomy, tehelne, stavebníctvo a pod.
 
CN 40     1948           --- ---
Akumulačný parný rušeň CN 40-2483
 
E 449.047     1957       E = 3000 V    
Muzeálny elektrický rušeň E 449.047 (Žilina)
 
EMU 22 EMU-1 1 1913     30 E = 1500 V 0 50
Muzeálny motorový vozeň Tatranských elektrických železníc (TEŽ) TEVD 22, zostrojený v Maďarsku s prípojným letným vozňom Clm/u 307 neskôr Blm/u 785 (Poprad-Tatry)
 
EMU 49.0     1930       E = 1500 V    
Muzeálny nepojazdný elektrický rušeň Tatranských elektrických železníc (TEŽ) EMU 49.001 vyrobený v Ringhoffer a.s. Praha
 
M 120 DMU-1 1         DM Diesel 0  
Muzeálny motorový vozeň s vežovou kabínou v strede M 120.417
 
M 131 DMU-1 1 1948     60 DM Diesel 0 48
Súčasný rad 801, muzeálny dieselový motorový vozeň M 131.1053 (Brezno), M 131.1125 s prípojným vozňom Blm 5-2145 (Haniska pri Košiciach)
 
M 140.1   1 1928     40   Diesel --- ---
Muzeálny vežový rušeň M 140.101
 
M 274.0 DMU-1 1 1934       DM Diesel    
Historický expresný dieselový motorový vozeň M 274.004 s vloženým vozňom Calm 5-0038
 
M 290.0                    
 
 
SP 63     1966         Diesel --- ---
Strojná podbíjačka SP 63 (Vrútky)
 
T 221.0     1961         Diesel --- ---
Muzeálny motorový rušeň T 221.0823 - B (Bratislava východ)
 
T 444.0 Bo'Bo'             Diesel --- ---
Muzeálny motorový rušeň T 444.055 (Prešov)
 
T 678.0 Co'Co' 2 1961 1215   100 DE Diesel --- ---
Historické rušne s (novými) číslami 775.016 (Bratislava východ) a 012 (Zvolen)
 
T 679.0 Co'Co' 1 1961 1215   100 DE Diesel --- ---
Podobný radu T678.0/775, č. 776.019
 
T 679.1 Co'Co' 1 1968 1420   100 DE Diesel --- ---
Muzeálny rušeň radu M62 "Sergej" T 679.168 zostrojený v ZSSR
 
U 36.0     1884         Steam    
Muzeálny úzkorozchodný (760 mm) parný rušeň U 36.003 premávajúci na Mládežníckej železnici v Košiciach - Čermeli
 • Vozidlá pre údžbu infraštruktúry ŠRT
 • Drezína Warszava (Vrútky)
 • Drezína Tatra (Múzeum dopravy Bratislava)
 • Parný nehodový žeriav (Múzeum dopravy Bratislava)Na začiatok strany
 • Snehový pluh (Múzeum dopravy Bratislava)
 • Pancierové vlaky (Zvolen)
 • Ďaľšie informácie o rušňoch na Slovensku na stranách Klubu přátel železnic , Emila Schenka , Jaroslava Pietrika a Ľubora Bánika
 • Galéria historických hnacích vozidiel ŽSR Petra Mártona
 • Galéria hnacích vozidiel Jozefa Gašparíka

 • Posledná aktualizácia: 28-júl-2019  
  Späť na index krajín. ( sklocos.htm )