Muzeálny parný rušeň radu
486

486-telgart4.jpg
© Európsky železničný server

Nový život 486.007

             Snaha  zrýchliť a  zefektívniť osobnú dopravu na tratiach  KBD  z  Košíc do Bohumína viedla ČSD k zadaniu objednávky  na výkonnejší rušeň  než  387.0 .  Prvý nový rušeň radu 486.001 prevzali ČSD od  Škodových  závodov Plzeň  29.12.1933.  Aj  keď  koncepčne  vychádzal   z  387.0 ,  mal výkonnejší  kotol,  štyri menšie hnacie dvojkolia a zadný bisselov podvozok vonkajší rám.V železničiarskych kruhoch si vyslúžil prezývku  zelený Anton,  no  pre  mňa,  ktorý  som jej  zástupcu zažil  naživo až  8.VIII.98 je Albatros  -1.
             486.007 bola vyrobená v r.1936. Svoju aktívnu službu ukončila kdesi na Slovensku a dlhší čas stála odstavená v žst. Púchov, kde som videl na jeseň r.1977. Z  Púchova bola v r. 1978 prevezená do Českej Třebovej do vtedy pripravovaného "skanzenu" lokomotív. Po jeho "rozpustení" putovala spolu so 486.008 do Bratislavy ako potenciálny exponát  budovaného  "Pamätníku koľajovej dopravy"  pri Východnej dráhe ex. ČSD,  predchodcu dnešného  MDC. Premiéra  znovuoživenej  486.007  bola  pre mňa príjemným šokom.
             Popri oficiálnych jazdách pri príležitosti 150 rokov  železníc  na  Slovensku  sa  uskutočnili aj dobre utajené jazdy 19.- 21.IX.1998  organizované  KHKD v úsekoch : Banská Bystrica - Červená  Skala, Červená Skala - Margecany  a  Margecany  - Červená Skala.

   Parametre rušňa 486.0
  usporiadanie náprav   2' D 1' 
  rozchod  1435 mm
  maximálna konšt. rýchlosť  110 km/h
  počet a priemer valcov  3x550mm 
  celkový rozvor náprav  12 550mm
  priemer spriahnutých náprav  1 830mm
  výhrevná plocha kotla   254,84m
  tlak pary   1,6 MPa
  hmotnosť v službe  102,3 t
  adhézna hmotnosť   63,9 t
  indikovaný výkon   1 700 kW
  celková dĺžka s tendrom 930.  25 046mm
  hmotnosť v službe s tendrom  169,5 t

       Použité podklady:

     Atlas lokomotív 5, Nadas Praha, 1982
    "
Anton" 486.007 opět v provozu, Stránka přátel železníc
    Košická koľaj č.3/1992, KŽM Koąice
    Archív autora
    
Videokazeta 150 rokov železníc na Slovensku, regionálne oslavy

( Zdroj s väčším množstvom fotografií )

Rušne radu 486

"Anton" 486.007 opäť v prevádzke - URL Klubu priateµov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach


Spä» / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 28-VII-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/486.htm )