Rušne radu
706.9 (TU 46.0)

diesel/706951.jpg
© Európsky železničný server

Ing. Jindřich Bek

V březnu 1985 vyhotovili pro ČSD v SSSR dvě nové úzkorozchodné motorové lokomo­tivy řady TU 46.0 a do provozu je zařadilo lokomotivní depo v Popradě. Na tratích o roz­chodu 1000 mm byly poprvé vyzkoušeny při obnově traťového svršku mezi železničními sta­nicemi Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, když tam bylo vypnuto trakční vedení. Mají uspořádání dvojkolí B'B' ve dvou podvozcích a jsou kapotové s kabinou na zadním čele lokomotivního rámu.
Naftový motor typu 1 D 12-400 je vodou chlazený čtyřdobý dvanáctiválec s válci do V.
Válce mají vrtání 150 mm, zdvih pístů 180 mm, kompresní poměr je 14-15, střední indikovaný tlak 581 kPa a výkon při 1600 otáčkách kliko­vého hřídele za minutu 294 kW. V zimním ob­dobí lze při spouštění motoru využívat přede­hřívač při spouštění do 90 s. Chladič motoru má články v sérii a ventilátor s axiálními lo­patkami o příkonu 22 kW.
Hydrodynamická převodovka typu UGP 400/ /201 má dva měniče, regulaci elektropneuma­tickou dvouimpulsní a není upravena na hydro­dynamické brždění.
Točivý moment se z této převodovky přenáší kloubovými hřídeli do dvou podvozků a tam celkem na čtyři hnací dvojkolí, jejichž kola jsou celistvá. Uložení dvojkolí je ve valivých ložiskách, jež mají vedení v kluznicích. Převod ozubení je 3:1.
Otočné podvozky jsou jednoduché konstruk­ce s odpružením šroubovými zpruhami a jsou vzájemně vyměnitelné, což je výhodné v pro­vozu. Rám lokomotívy s kapotou a kabinou na nich spočívá opěrkami, přičemž pod kapotou je motor s převodovkou a s pomocným zaří­zením. Palivová nádrž má objem 750 m3 pa­liva. Kabina je vyvýšená nad kapotu a má jedny dveře na nástupní plošinu nad zadním čelníkem.
Na obou čelnících lokomotivy je střední spřáhlo pro přenášení tažných sil, pryžové brzdové spojky se spojkovými kohouty a na­pájecí potrubí k připojení na pomocné nářa­dí, např. k ovládání výškové polohy radlice připevnitelného pluhu při odklizování sněhu v zimě.

Technické údaje:

uspořádání dvojkolí B'B'
výkon naftového motoru v kW 294
hydrodynamická převodovka typu MM UGP 400/201
rozvor podvozku v mm 1400
vzdálenost otočných čepů v mm 4700
celkový rozvor v mm 9600
šířka lokomotivy v mm 2550
výška lokomotivy v mm 3560
délka přes spřáhla v mm 9600
hmotnost prázdné lokomotivy v t 19,7
hmotnost lokomotivy se 2/3 zásob v t 24,0
průměry hnacích kol v mm 610
největší dovolená rychlost v km/h 50
nejmenší trvalá rychlost v km/h 15
zásoba paliva v m3 750
zásoba písku v kg 420

Pneumatická výstroj lokomotivy odpovídá praxi v SSSR. U lokomotivy jsou použity tři druhy brzd: tlaková samočinná, přímočinná a ruční. Kompresor je dvouválcový jednostupňo­vý s výstupním tlakem 800 kPa a je schopen za hodinu nasát až 48 m3 vzduchu. Pohon kompresoru je klínovými řemeny a regulace sa­močinná s vypínáním. Rozváděč tlakové brzdy je sovětského typu č. 270-006. Brzdič samo­činné brzdy je typu č. 326 s pěti polohami. Kohout záchranné brzdy typu "Matrosov" je na vzduchovém potrubí v kabině lokomotivy. Brz­dič přímočinné brzdy je typu č. 4 YK. Obrzdě­ní jednotlivých kol je jednostranné ze čtyř brzdicích válců celkem (po dvou v každém pod­vozku), brzda je špalíková.
Mezi další zařízení patří registrační rychlo­měr, olověný akumulátor 24 V se šesti články a kapacitou 396 Ah, dobíjecí dynamo, elektric­ký spouštěč motoru s příkonem 11 kW a regu­látor nabíjecích obvodů.
Lokomotivy TU 46.0 mají v SSSR typové označení TU 7E. Konstrukce vychází z předcho­zích typů TU 4 a TU 6, které však měly me­chanický přenos výkonu. K lokomotivám typu TU 7 včetně modifikací (např. TU 7E) dodává výrobce různé doplňky, z nichž ČSD zakoupily připevnitelné sněhové pluhy. K dalšímu vyba­vení patří např. sněhová fréza.
Lokomotiva je použitelná pro rozchody 750 mm až 1520 mm. Pro rozchod 1520 mm je označena TGM 40. Tyto stroje byly u ČSD nasazeny na tratích TEŽ (rozchod 1000 mm) ve Vysokých Tatrách. V provozu na pracovních vlacích nahradily dříve používané motorové lokomotivy řad TU 29.1 a TU 29.2.
Jejich nátěr již odpovídá současným novým požadavkům : je tmavě červený s krémovým pruhem přes boční i čelní stěny a pojezd je šedý.

(Železničář 3/1986)

Použitie - vlaky nákladnej dopravy: Úzkorozchodné rušne, len dva - 706.951 a 706.952 v rušňovom depe Poprad, používané pre pracovné vlaky na na TEŽ (Tatranské elektrické železnice) ( pozri: rad 420.9 ).

 

číslo rušňa rušňové depo
706 951  Poprad 
706 952  Poprad 

( Zdroj )

Prezývky:  

( Zdroj )

 

URL o rušňoch ŽSR radu 706.9 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 28-VII-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/706.9.htm )