Vozne radu
ARpeer

Bistro vozne realitou
Z HĽADISKA TRŽIEB SÚ VEĽMI EFEKTÍVNE

BistroBar, ako sa bistro vozeň oficiálne nazýva, krátko po slávnostnom odovzdaní zaradili do súpravy vlaku EC Slovenská strela, ktorý premáva medu Bratislavou a Prahou
BistroBar, ako sa bistro vozeň oficiálne nazýva, krátko po slávnostnom odovzdaní zaradili do súpravy vlaku EC Slovenská strela, ktorý premáva medu Bratislavou a Prahou
(foto Mgr. Jozef LEHOCKÝ)

Mgr. Jozef LEHOCKÝ - Prednedávnom, v čísle 11 sme vás informovali o novotu trende v reštauračných službách na železniciach - o bistro vozňoch, ktoré. by sa mali zakrátko objaviť i v súpravách ŽSR. Dnes môžeme konštatovať, že sa začala nová éra reštauračných služieb na sieti ŽSR.
Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v piatok 8. júna na nástupišti Železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto, kde predstaviteľ dodávateľa Železničných opravovní a strojární (ŽOS), a. s., Vrútky Ing. Michal Moncman, investora zástupca generálneho riaditeľa ŽSR Ing. Ladislav Saxa a prevádzkovateľa generálny riaditeľa Wagon Slovakia a. s., Bratislava Ing. Jaroslav Jurza oficiálne dali do skúšobnej prevádzky prvý bistro vozeň.
Tento špeciálny vozeň je riešený tak, že jedna jeho polovica je 1. vozňová trieda pre cestujúcich, ktorú od druhej polovice - reštaurácie delí malá kuchynka. V reštaurácii sa podávajú dva druhy jedál. Hygienicky balené obložené rohlíky a žemle s fackou alebo pripravené teplé jedlá, ktoré sú vákuované v inertnom plyne v kombinácii s polotovarmi. V tomto prípade je ich príprava nenáročná a rýchla. Zákazník - cestujúci sa môže občerstviť pri pulte, alebo si sadnúť k jednému z troch stolov, kde mu bude podaná teplá strava. Novinkou vozňa a kuchyne je výčapný pult na nealko nápoje a pivo, chladiaca vitrína, mikrovlnná rúra a umývačka rudu.
Vozeň je z hľadiska tržieb veľmi efektívny. Pre ŽSR umožní predaj ďalších 17 520 miest ročne v 1. vozňovej triede, čo by nebolo možné, ak je vozeň celý reštauračný. A prevádzkovateľ Wagon Slovakia zase tým, že nemusí obsluhovať polovičku reštauračného vozňa vyhradenú pre podávanie teplých jedál, ušetrí náklady pri 1-člennej obsluhe. Bistro vozeň je plne klimatizovaný, takže ho radu iba do IC, resp. EC vlakov. Jedným z prvých návštevníkov BistroBar-u bol aj generálny riaditeľ Českých dráh Ing. Dalibor Zelený. A v Bratislave si na jeho úvodnú jazdu v Slovenskej strele dokonca počkali členovu z Klubu dráhařů z Prahy a Hradca Králového.

(Ž-Semafor, č.14, 2001)

Bistro vozne – trend, ktorý letí
KAŽDÝ GASTROVOZEŇ JE KOMPROMISOM, HOVORÍ ING. J. JURZA

Ilustračný nákres vozňa ARpeer

Miroslav PAVLÍK, ilustračný nákres archív redakcie - S novým grafikonom vlakovej dopravy (GVD) 2001 - 2002 pribudnú v súpravách ŽSR, ktoré budú premávať do Prahy, nové špecializované vozne, určené pre komfortnú prepravu cestujúcich a súčasne poskytujúce službu reštauračného vozňa. Nový trend v reštauračných službách už dávnejšie praktizujú železničné spoločnosti vo viacerých európskych štátoch a ako sa ukazuje, cestujúci túto službu uvítali.
Skutočnosťou je, že pre ŽSR sú reštauračné vozne príliš drahé. Nevozia cestujúcich, vo vlakových súpravách sú iba sprievodnými vozňami a ich celoročná údržba je veľmi nákladná. Ak by sa však miesto klasického reštauračného vozňa zaradil do súpravy vozeň, ktorý bude mať jednu polovicu priestoru vyhradenú na prepravu osôb a druhú polovicu na občerstvenie cestujúcich v celom vlaku, ušetrila by sa polovica nákladov.. Vozeň novej koncepcie vyšiel začiatkom tohto roka z dielní ŽOS, a. s., Vrútky . Tunajší konštruktéri vyhoveli požiadavkám manažmentu Wagon Slovakia a. s., Bratislava , ktorý začal presadzovať myšlienku lepšieho využívania reštauračného vozňa pre cestujúcu verejnosť a súčasne aj pre ŽSR .
O zrode myšlienky novej koncepcie reštauračného vozňa hovorí generálny riaditeľ Wagon Slovakia a. s., Bratislava Ing. Jaroslav Jurza: - Kombinované vozne, v ktorých sa dajú prepravovať cestujúci a slúžia aj na občerstvenie, sú ekonomicky veľmi výhodné. Okrem toho norma UIC odporúča, aby vlaky, ktoré majú vzdialenosť do cieľovej stanice okolo 500 km, sprevádzali bistro vozne a nie celoplošné reštauračné vozne. Toto sú prínosy pre ŽSR . Nemenej dôležitá je aj naša úspora v počte pracovných sít. Reštauračný vozeň si vyžaduje 2 - 3 pracovníkov, bistro vozeň len jednu osobu."

Čím je jedinečný?
Predovšetkým tým, že jeho koncepcia predstavuje spojenie klasického reštauračného vozňa a vozňa 1. triedy. V jednej častí je možné cestovať so všetkým komfortom IC vozňa 1. triedy a druhá časť s kuchyňou, bistrom s nadštandardným reštauračným sedením (barový pult, barové stoličky a polkruhové sedačky so stolíkmi) je určená na poskytovanie rýchleho občerstvenia. Oddiel pre cestujúcich je od bistra a kuchyne oddelený posuvnými pneumatickými dverami. Kuchynská časť vozňa je vybavená moderne. Mikrovlnná rúra, priestranná presklenná chladiaca vitrína, chladnička aj mraznička na uchovanie jedál, kávovar. Novinkou je čapovací pult s piatimi druhmi nápojov (pivo a nealko), umývačka pohárov, prietokový ohrievač vody a sterilizátor vody. Na prípravu teplých jedál je k dispozícii aj elektrický varič s dvomi platňami. S jeho prílišným využitím sa však neuvažuje, pretože v ponuke budú najmä jedlá pripravené modernou metódou, teda hotové a ohrievané v mikrovlnnej rúre. Odsávanie kuchyne zabezpečuje ventilátor cez strešný vetrák.

Nevídali, neslíchali
Vozeň je vyhotovený z cestovného vozňa dĺžky 24,5 m, série B , či Bh , ktoré bolí vyrábané v Maďarsku. V rámci generálnej prestavby je vozeň prestavaný a zrenovovaný tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy. Koncepcia vozňa vychádza z vozňov série WRReer s tým, že jeho interiér je rozdelený do troch sekcií: veľkopriestorového oddielu 1. triedy, kuchyne a oddielu BISTRO. Pre pohodlie obsluhujúceho personálu je k dispozícii samostatná kabínka na prezlečenie a samostatné suché WC. Cestujúci majú k dispozícii vákuovú toaletu.
Vozeň je určený pre jazdu na elektrifikovaných tratiach s rozchodom 1435 mm. Najvyššia prevádzková rýchlosť je 160 km/h. Maximálna výška je 4230 mm, dĺžka cez nárazníky 24500 mm. Na sedenie je k dispozícii 41 miest, z toho 24 v oddieli 1. triedy a 17 v bistro oddieli. Do prevádzky pôjde vozeň pod novým označením ARpeer.
- Takto modernizovaný vozeň sme u nás ešte "nevídali a neslýchali", - povedal Ing. Peter Gottstein, CSc., z oddelenia nákupu a modernizácie koľajových vozidiel GR ŽSR . - Je úplnou novinkou s novou filozofiou poskytovania reštauračných služieb. Na našich tratiach pretrváva zaužívaný zvyk (lepšie azda zlozvyk), že sa do klasického reštauračného vozňa za Bratislavou posadí 20 cestujúcich, ktorí majú zakúpený lístok na druhú triedu, a tam pri káve a čaji precestujú "štreku" do Žiliny prípadne aj ďalej v pohodlí prvej triedy. Tento vozeň poskytuje pohodlie "jedničky" a súčasne možnosť rýchleho a kvalitného občerstvenia pre tých, ktorí túto službu vo vlaku hľadajú.

Filozofia hoteliérstva
- Hosť je pre nás stále drahokamom na poduške pohostinnosti - dodáva generálny riaditeľ Wagon Slovakia a. s., Bratislava Ing. J. Jurza. - A gastronómia to je naozajstná veda. Som zástancom modernej myšlienky že cestujúceho treba rýchlo a jednoducho občerstviť. V princípe predstavuje reštaurácia veľké stacionárne zariadenie, kde si môže návštevník sadnúť a vybrať si zo širokej ponuky a stráviť primerane dlhý čas. Reštaurácia na kolesách podľa mňa stráca pre budúcnosť význam. Cestujúci vo vlaku by sa mal skôr prispôsobiť mimoriadnym podmienkam a tie jednoznačne hovoru pre rýchle a jednoduché občerstvenie.
Podľa slov Ing. J. Jurzu v novotu vozni už nebude treba vyvárať, smažiť, a vypekať (hoci ani takéto služby nie sú vylúčené). K dispozícii bude široký sortiment vákuovo balených hotových jedál, ktoré bude treba len vložiť do mikrovlnnej rúry.

Náročné skúšky
Pred uvedením do prevádzky sa nový vozeň musel podrobiť náročným prototypovým skúškam. Na skúšobnom okruhu Českých dráh ( ČD ) v Cerheniciach sa okrem iných parametrov skúšali dynamické a Chodové vlastnosti, funkčnosť protišmykového zariadenia, odolnosť voči nárazu, stacionárna a jazdná brzda. Špeciálnu kapitolu tvorili skúšky vykonávané pracovníkmi Železničného zdravotného ústavu Bratislava pod vedením hlavného hygienika ŽSR .
Prototypové skúšky sa uskutočnili 27. a 28. marca a 4. a 7. apríla. Ako informoval Ing. P. Gottstein, CSc., ktorý sa na skúškach zúčastnil, napríklad nárazová skúška sa robila na zvážnom pahrbku. Skúšaný vozeň stál a doň narážal nákladný vozeň s hmotnosťou 80 ton. Táto skúška mala preukázať najmä odolnosť proti nárazu a posunutiu zariadení v interiéri a vonkajších častí (aj kuchynskej častí). Brzdové skúšky bolí vykonávané na suchej aj mokrej koľaji a účinnosť protišmykového zariadenia sa preverovala na koľaji potretej mazľavým mydlom.
Brzdové skúšky z hľadiska brzdiacich percent potvrdili schopnosť modernizovaného vozňa jazdiť rýchlosťou 160 km/h. Tiež jazdné vlastnosti bolí pre túto rýchlosť úspešné. Vozeň vyhovel aj predpisom UIC SGG. Protišmykové zariadenie - princíp zhodný s ABS na moderných motorových vozidlách - malo 100 %-nú účinnosť.
- Každý vozeň charakteru gastro je veľkým kompromisom, - dodal na margo technického riešenia nového vozňa Ing. J. Jurza. Z nášho pohľadu je limitovaný predovšetkým elektrickým prúdovým zdrojom. Za jeho ekonomiku, rozumej finančnú únosnosť, sa platí zmenšovaním veľkosti, a teda znižovaním výkonu. Jediné, s čím nie som celkom spokojný, je práve toto zariadenie. Interiér je však na európskej štandartnej úrovni.

Zvýšené nároky na hygienu
Na meraní hygienických parametrov nového IC vozňa pracovali dve skupiny, jedna z Bratislavy a jedna z Košíc. Merali veličiny fyzikálnych faktorov: vonkajší a vnútorný hluk, parametre infrazvuku, vibrácie, osvetlenie a vykurovanie. Ďalej podrobili meraniu ergonomické parametre sedačiek v reštauračnej aj v cestovnej času a špecifické faktory kuchyne: inštalované chladiace zariadenia (vitrína, chladnička, mraznička). Ako uviedol hygienik pre ŽSR MUDr. Libor Marko, CSc., došlo k zmene metodiky merania vonkajšieho hluku. Miesto odrážania vozňa od rušňa a merania parametrov na sólo vozni, medzi rušeň a meraný vozeň vsunuli niekoľko vozňov. Dôvodom bolo náročné "odpichnutie" a následné zabrzdenie skúmaného vozňa pri vysokých rýchlostiach. Vsunuté vozne mali za úlohu eliminovať hluk rušňa. Aby bolo možné používať vozeň na ČD , museli sa akceptovať ustanoveniu troch skupín predpisov: ŽSR , ČD a UIC . Pretože vo vozni je inštalovaná mikrovlnná rúra, merala sa aj úroveň elektromagnetického žiarenia. Odoberala sa aj voda z nádrží na vodu. Vo vozni sú tri, pričom napríklad kuchynská má objem 600 litrov.
- Pri vode nás zaujíma hľadisko chemické aj mikrobiologické, - povedal MUDr. L. Marko, CSc. - Sledujeme, či voda, ktorá sa napustí do nádrží, sa neznehodnotí a či do nej neprenikajú látky z hmoty nádrže.
Ako ďalej konštatoval MUDr. L. Marko, CSc., výsledky hygienických meraní boli v medziach stanovených noriem. Chladiace systémy aj účinnosť chladenia sú v poriadku. Napríklad mínus 12 stupňov Celzia mraznička dosiahla za 1,5 hodiny. Klimatizácia je účinná, nábeh vykurovania trvá len pár minút. Konštrukčné usporiadanie a v interiéri použité materiály účinne eliminujú vnútorný hluk aj pri vysokých rýchlostiach. Vibrácie neprekračujú limitné hodnoty: v horizontálnej rovine je to 107 dB a vo vertikálnej 110 dB. Na hranici normy sú aj vonkajšie hluky. Predpísané hodnoty nepresahuje ani hladina infrazvuku.
Z noviniek, ktoré sú použité na našich vozňoch prvýkrát je tu inštalovaný ultrafialový prietokový dezinfektor vody, ktorý zabezpečí, že voda z nádrže pri kuchyni bude pitná. Vo vozni je k dispozícii teplá aj studená voda, v bistro oku lahodiaca chladiaca vitrína, možnosť podávania čapovaných nápojov a napokon chemické ekologické WC pre obsluhujúci personál. Pretože prevádzkovateľ prichádza s novou filozofiou podávania jedál, v ktorej je i orientácia na mrazené potraviny, pre ochranu zákazníka bude treba dať pozor, aby nedošlo pri manipulácii s polotovarmi a potravinami k významnej zmene teploty. Ak sa zmrazené polotovary a potraviny rozmrazia a znova zmrazia, sú nepožívateľné. Potravinový kódex SR (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point), ktorý je v platnosti od 1. januára 2000 stanovuje, že pre prevádzku kuchyne s takýmito potravinami treba vypracovať program správnej výrobnej praxe a určiť kontrolné kritické body pre prípravu potravín.
- Dnes je už veta polotovarov aj hotových jedál, ktoré nevyžadujú zmrazený reťazec" - teda udržiavanie konštantnej veľmi nízkej teploty pri manipulácii od výroby až po úpravu tesne pred servírovaním, - upresňuje generálny riaditeľ Wagon Slovakia a. s., Bratislava Ing. J. Jurza. - Tieto produkty sa skladujú pri bežnom chladení. S úspechom používame vákuované jedlá (balené v ochrannej atmosfére) bez mimoriadnych nárokov na chladenie v letných prepravách do Grécka i Bulharska.

(Ž-Semafor č.11, 2001)

Bistro vozne - trend, ktorý dnes letí
Hospodársky denník Jozef Kunik, Piatok 22.Júna 2001 - S novým grafikonom vlakovej dopravy (GVD) 2001 / 2002, ktorý platí od 10. júna tohto roka, pribudnú v súpravách ŽSR , ktoré budú premávať do Prahy, nové špecializované vozne, určené na komfortnú prepravu cestujúcich a súčasne poskytujúce službu reštauračného vozňa. Nový trend v reštauračných službách už dávnejšie praktizujú železničné spoločnosti vo viacerých európskych štátoch a ako sa ukazuje, cestujúci túto službu privítali. Skutočnosťou je, že pre ŽSR sú reštauračné vozne príliš drahé, pretože nevozia cestujúcich, vo vlakových súpravách sú iba sprievodnými vozňami a ich celoročná údržba je veľmi nákladná. Ak by sa však namiesto klasického reštauračného vozňa zaradil do súpravy vozeň, ktorý bude mať jednu polovicu priestoru vyhradenú na prepravu osôb a druhú na občerstvenie cestujúcich v celom vlaku, ušetrila by sa polovica nákladov. Vozeň novej koncepcie vyšiel začiatkom roka z dielní ŽOS, a. s., Vrútky . Tunajší konštruktéri vyhoveli požiadavkám manažmentu Wagon Slovakia Bratislava, ktorý začal presadzovať myšlienku lepšieho využívania reštauračného vozňa pre cestujúcu verejnosť a súčasne aj pre ŽSR . O zrode novej koncepcie reštauračného vozňa generálny riaditeľ Wagon Slovakia Ing. Jaroslav Jurza uviedol: "Kombinované vozne, v ktorých sa dajú prepravovať cestujúci a slúžia aj na občerstvenie, sú ekonomicky veľmi výhodné. Okrem toho norma UIC odporúča, aby vlaky, ktoré majú vzdialenosť do cieľovej stanice okolo 500 km, sprevádzali bistro vozne a nie celoplošné reštauračné vozne. To sú prínosy. Nemenej dôležitá je úspora v počte pracovných síl. Reštauračný vozeň si vyžaduje 2 - 3 pracovníkov, na bistro vozeň stačí jeden zamestnanec."
Čím je takýto kombinovaný vozeň zaujímavý?
Predovšetkým tým, že jeho koncepcia predstavuje spojenie klasického reštauračného vozňa a vozňa 1. triedy. V jednej časti je možné cestovať so všetkým komfortom IC vozňa 1. triedy a druhá časť s kuchyňou, bistrom s nadštandardným reštauračným sedením (barový pult, barové stoličky a polkruhové sedačky so stolíkmi) je určená na poskytovanie rýchleho občerstvenia. Kuchynská časť vozňa je vybavená moderne. Mikrovlnná rúra, priestranná presklená chladiaca vitrína, chladnička aj mraznička na uchovanie jedál, kávovar. Novinkou je čapovací pult s piatimi druhmi nápojov (pivo a nealkoholické nápoje), umývačka pohárov, prietokový ohrievač vody a sterilizátor vody. Na prípravu teplých jedál je k dispozícii aj elektrický varič s dvoma platňami. S jeho prílišným využitím sa však neuvažuje, pretože v ponuke budú najmä jedlá pripravené modernou metódou, teda hotové a ohrievané v mikrovlnnej rúre. Odsávanie kuchyne zabezpečuje ventilátor cez strešný vetrák. Vozeň je určený na jazdu na elektrifikovaných tratiach s rozchodom 1435 mm. Najvyššia prevádzková rýchlosť je 160 km/h. Pred uvedením do prevádzky sa nový vozeň musel podrobiť náročným prototypovým skúškam.

BistroBary na seba zarobia
Vraciame sa k tradícii, ktorá tu celé roky bola, len zlepšenej
Hospodársky denník Jozef Kunik, 28.Septembra 2001 - V reštauračných službách na železnici sa opäť objavujú (po rokoch prestávky) tzv. bistro vozne, ktoré sa v krátkom čase majú objaviť aj v súpravách ŽSR . Nedávno predstavitelia ŽSR , dodávateľa Železničných opravovní a strojární (ŽOS) Vrútky a prevádzkovateľa spoločnosti Wagon Slovakia Bratislava dali do skúšobnej prevádzky prvý tzv. bistro vozeň. Tento špeciálny vozeň je riešený tak, že jedna polovica je prvá vozňová trieda pre cestujúcich, ktorú od druhej polovice delí malá kuchynka. V druhej časti vozňa je reštauračná časť. V reštaurácii sa podávajú dva druhy jedál. Možno si objednať hygienicky balené obložené rožky a žemle na tácke alebo pripravené teplé jedlá, ktoré sú vákuované v inertnom plyne v kombinácii s polotovarmi. Príprava jedál je rýchla a nenáročná. Zákazník sa môže občerstviť pri pulte alebo si sadnúť k jednému z troch stolov, kde mu podajú teplú stravu. Novinkou vozňa je výčapný pult nealkoholických nápojov a piva, chladiaca vitrína, mikrovlnná rúra a umývačka riadu. Vozeň je z hľadiska tržieb veľmi efektívny. Pre ŽSR umožní predaj ďalších 17 520 miest ročne v prvej vozňovej triede, čo by nebolo možné, keby bol celý vozeň reštauračný. Prevádzkovateľ bistro vozňov spoločnosť Wagon Slovakia zasa tým, že nemusí obsluhovať polovicu reštauračného vozňa vyhradenú na podávanie teplých jedál, ušetrí náklady. Bistro vozeň je plne klimatizovaný, takže sa môže radiť do medzinárodných alebo medzimestských vlakov. Vozeň bistrobar, ako sa bistro vozeň oficiálne nazýva, krátko po slávnostnom odovzdaní zaradili do súpravy vlaku EC Slovenská strela, ktorý premáva medzi Bratislavou a Prahou. Možno povedať, že po rokoch, keď podobné bufetové vozne na tratiach ŽSR už premávali, prichádza nová, inovovaná éra bistrobarov v poskytovaní reštauračných služieb na sieti ŽSR . Medzi prvými návštevníkmi bistro vozňa boli nielen predstavitelia ŽSR a dodávateľa Železničných opravovní a strojární (ŽOS) Vrútky i spoločnosti Wagon Slovakia , ale aj predstavitelia ČD a dokonca aj členovia z Klubu dráhařů z Prahy a z Hradca Králové.

Vlaky vyššej kvality na tratiach ŽSR


Späť / Back  
Strana vytvorená / Site created : 08-X-2001
Posledná aktualizácia / Last update : 09-XII-2007
( arpeer.htm )