Vozne radu
Beer

exteriér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 18. XI. 2003/15:22:04
exteriér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 18. XI. 2003/15:22:36
exteriér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 18. XI. 2003/15:30:50
interiér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 19. XI. 2003/11:03:46
interiér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 19. XI. 2003/11:04:17
interiér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 19. XI. 2003/11:04:56
interiér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 19. XI. 2003/11:05
interiér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 19. XI. 2003/11:06:04
interiér vozňa 61 56 20-70 021-6
©
Martin ROTTMANN 19. XI. 2003/11:06:34

Vlaky vyššej kvality na tratiach ŽSR


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 06-II-2004
Posledná aktualizácia / Last update : 06-II-2004
( beer.htm )