Elektrifikácie trate Kúty - Holíč - štátna hranica SR

Hlavným dôvodom elektrifikácie bolo plánované odľahčenie břeclavského uzla, zvýšením výkonnosti tejto trati používanej na odklony a potrebného zrušenia preprahov nákladných vlakov v úseku Kúty - Holíč - Přerov. Elektrifikácia trate tak mala nadviazať na elektrifikáciu trate Přerov - Břeclav, ku ktorej prišlo 28.3.1985.
Pri vlastnej elektrifikácii sa na vedenie pracovných vlakov použil napr. posledný břeclavský motorový vozeň M 240.0013 a pre potreby betonárky v zimnom období musel byť zapožičaný otrokovický stroj T466.0215, ktorý mal ako jediný v depe udržovaný parný generátor. Inou zaujímavosťou bolo červeno-biele výstražné sfarbenie trakčných podpier pred Holíčom, kde bolo zväzarmovské letisko.
S osobnou dopravou sa na trati príliš nepočítalo, preto v žst. Holíč boli zatrolejované len 3 koľaje.
3.12.1987 bol na úseku Kúty - Holíč - Hodonín vypravený slávnostný vlak. Súprava bratislavskej laminátky S499.0 s jedným vozňom radu Am tak začala nepríliš slávnu históriu elektrickej prevádzky.
Rozdelením Česko-Slovenska význam upadol. Tranzitná doprava je minimálna, preto sa uvažuje o znesení trolejového vedenia.

Prameň:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť