Elektrifikácia trate Galanta - Sereď - Trnava - Kúty

Pre potreby zvládnutia nárastov dopravy na hlavnom ťahu Kúty - Bratislava - Štúrovo a tým v odľahčení bratislavského železničného uzla od tranzitných nákladných vlakov z Balkánu do Čiech, NDR a Poľska sa musela trať Galanta - Sereď - Trnava - Kúty elektrifikovať. Preto sa už v 60. rokoch pristúpilo k prvej a v druhej polovici 70. rokov k druhej etape modernizácie trate Trnava - Kúty s celkovým rozpočtom cca 220 mil. Kčs, v rámci ktorej bol položený diaľkový kábel, vykonali sa rozsiahle predelektrifikačné úpravy a samotná elektrifikácia.
V roku 1979 sa pristúpilo k vlastným elektrifikačným prácam na trati.

Dátum otvorenia elektrickej prevádzky
Úsek trate
22.12.1979
18.12.1980
27.04.1981
21.05.1982
Galanta - Sereď
Kúty - Jablonica
Trnava - Sereď
Trnava - Jablonica

Zelektrifikovanie posledného úseku Trnava - Jablonica bolo spomalené elektrifikačnými úpravami v Jablonickom tuneli medzi výhybňami Buková a Dúbrava. 21.5.1982 sa ukončila elektrifikácia trate Galanta - Sereď - Trnava - Kúty.

Pramene:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť