Elektrifikácia trate Bratislava - Leopoldov - (Sereď) - Púchov

Trať Bratislava - Leopoldov - (Sereď) - Púchov je napájaná striedavým systémom 25 kV 50 Hz takmer až do žst. Púchov, kde je na šírej trati (156,6 km pri Dolných Kočkovciach) neutrálny úsek medzi striedavým a jednosmerným systémom 3 kV. Elektrická prevádzka bola na trati otváraná v 6 úsekoch nasledovne:

Dátum otvorenia elektrickej prevádzky
Úsek trate
24.04.1984
30.10.1984
08.06.1985 (08.05.1985?)
26.09.1986
13.03.1987
22.01.1988
28.01.1988
Sereď - Leopoldov
Trnava - Leopoldov
Bratislava Rača - Trnava
Leopoldov - Veľké Kostoľny
Veľké Kostoľany - Brunovce
Brunovce - Trenčín
Trenčín - Púchov

Prvý slávnostný elektrický vlak Bratislava - Púchov bol vypravený 2.2.1988. V čele šiel v tom čase bratislavský dvojsystémový elektrický rušeň ES 499.1039. Elektrickú vozbu na trati do Púchova a Žiliny prevzali novovyrobené dvojsystémové elektrické rušne radu 363, dodané z podniku ŠKODA Plzeň do depa Bratislava. Zakrátko plne nahradili v osobnej a nákladnej doprave rušne motorovej trakcie.
Posledný výkon motorového rušňa radu 754 na trati Púchov - Bratislava bol 28.2.1988 na osobnom vlaku č.2802.

Prameň:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť