Rušne radu
363
(ES 499.1)

Základné technické údaje

Rad:  363
Výrobca:  Škoda Plzeň
Rozchod:  1435 mm
Usporiadanie pojazdu:  Bo'Bo'
Napájací systém: 
 
3 kV js
25 kV 50 Hz
Hodinový výkon:  3060 kW
Trvalý výkon:  2930 kW
Dĺžka cez nárazníky:  16740 mm
Rázvor celkový:  11500 mm
Rázvor podvozkov:   3200 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov:   8300 mm
Najvyššia dovolená rýchlosť:   120 km/h
Minimálny polomer prechodnosti oblúka:   120 m
Hmotnosť rušňa:   87 t
Prevodový pomer:   1 : 3,6
Priemer kolies:   1250 mm
Vlakové kúrenie:  
 
 
1,5 kV 50 Hz
3 kV 50 Hz
3 kV js
Továrenský typ:   69 E0 až 69 E53
Výkon EDB:   3000 kW

Popis

Po výrobe dvoch prototypových elektrických univerzálnych dvojsystémových rušňov s pôvodným označením ES 499.1001 a ES 499.1002 sa v roku 1980 začalo s ich skúšobným overovaním v praxi a na ŽSO Cerhenice. V roku 1982 boli obidva tieto rušne predisponované do RD Jihlava. Sériová výroba týchto rušňov začala v roku 1984, pričom rušne s označením ES 499.1037 až 042 boli v priebehu mesiaca január 1986 dodané aj do bývalej Východnej dráhy (RD Bratislava hl. st.). Toto depo začalo prevádzku s týmito rušňami dňa 30.1.1986, keď rušeň ES 499.1037 viezol rýchlik "Podlužan" do Brna. Niektoré rušne tohoto radu dodané na Slovensko sa vyznačovali aj rôznymi zaujímavosťami. Patril sem predovšetkým rušeň 363.043, ktorý bol dodaný už s novým označením a rušeň 363.088, ktorý mal na čelných oknách namontované ochranné mreže.

MDPaT 10.11.1998

Rušeň 363.095 v čele IC 502 Kriváň prechádza cez zastávku Bratislava-Vinohrady - jar 1995 Rušeň 363.095 v čele IC 502 Kriváň prechádza cez zastávku Bratislava-Vinohrady - jar 1995
© Addams
Súpravový vlak Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto vedený z dôvodu výmeny výhybky  č. 1 v žst. Bratislava-N. Mesto cez žst. Bratislava východ a žst. Bratislava-Rača  v úseku Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto v čele s rušňom 363.103-3  (Bratislava predmestie 11. III. 2002/11:34 hod.) Súpravový vlak Bratislava hl. st. - Bratislava-Nové Mesto vedený z dôvodu výmeny výhybky  č. 1 v žst. Bratislava-Nové Mesto cez žst. Bratislava východ a žst. Bratislava-Rača  v úseku Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto v čele s rušňom 363.103-3  (Bratislava predmestie 11. III. 2002/11:34 hod.)
© Addams
Rušeň 363.136-3 v čele R 706 Kysučan Rušeň 363.136-3 v čele R 706 Kysučan (Bratislava-Vinohrady 9. VIII. 2002/15:24:02 hod.)
© Addams
Rušeň 363 144-7 RD Bratislava pred zapriahnutím na Sv 9620 do žst. Bratislava hl. st. (Bratislava-Nové Mesto 28. I. 2002 - 14:31 hod.) Rušeň 363 144-7 RD Bratislava pred zapriahnutím na Sv 9620 do žst. Bratislava hl. st. (Bratislava-Nové Mesto 28. I. 2002 - 14:31 hod.)
© Addams
Rušeň 363 144-7 RD Bratislava v čele R 606 Liptov Košice - Bratislava hl. st. Rušeň 363 144-7 RD Bratislava v čele R 606 Liptov Košice - Bratislava hl. st.
© Addams (Bratislava hl. st. 9. VIII. 2002/16:27:08 hod.)
Rušeň ČD 363 076-1 Rušeň ČD 363 076-1
© Addams (Bratislava-Nové Mesto 8. V. 2002/12:03 hod.)
Mapa tratí s prevádzkou rušňov radu 363

  Zoznam rušňov / Loco list

číslo rušňa
Loco No.
výrobné číslo
Construction No.
rok výroby
Construction Year
rušňové depo
Loco depot
363 088-_     Bratislava 
363 089-_     Bratislava 
363 090-_     Bratislava 
363 091-_     Bratislava 
363 092-_     Bratislava 
363 093-_     Bratislava 
363 094-4 8345 1987 Bratislava 
363 095-_     Bratislava 
363 096-9     Bratislava 
363 097-_     Bratislava 
363 098-5     Bratislava 
363 099-_     Bratislava 
363 100-_     Bratislava 
363 101-7     Bratislava 
363 102-5 8353 1987 Bratislava 
363 103-_     Bratislava 
363 104-_     Bratislava 
363 105-8     Bratislava 
363 106-6     Bratislava 
363 107-4 8358 1988 Bratislava 
363 133-_     Bratislava 
363 134-_     Bratislava 
363 135-5  8386 1988 Bratislava 
363 136-3 8387 1988 Bratislava 
363 137-_     Bratislava 
363 138-9     Bratislava 
363 139-7     Bratislava 
363 140-5     Bratislava 
363 141-3     Bratislava 
363 142-1     Bratislava 
363 143-_     Bratislava 
363 144-7     Bratislava 
363 145-4     Bratislava 
363 146-2 8397 1988 Bratislava 
363 147-_     Bratislava 
363 148-_     Bratislava 
363 149-_     Bratislava 
363 150-_     Bratislava 
363 151-_     Bratislava (do rekonštrukcie na 362) 
363 152-_     Bratislava 
363 153-_     Bratislava 
363 154-_     Bratislava 
363 155-_     Bratislava 
363 156-_     Bratislava 
363 157-_     Bratislava 
363 176-_     Bratislava 
363 177-_     Bratislava 
363 179-_     Bratislava 
363 180-_     Bratislava 
363 181-_     Bratislava 

( Zdroj )

Prezývky: Dvojlampa
Esisko
Eso
Peršing

( Zdroj )


Späť / Back Nasledujúci / Next
Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 26-VIII-2002
( 363.htm )