Mosty na trati Levice - Úľany nad Žitavou

Pri výstavbe miestnej železnice Levice - Úľany nad Žitavou si stavba vyžiadala stavbu 99 mostov a priepustov celkovej dĺžky 301 m. Najdlhším bol 78 m dlhý most cez Hron pri Kalnej nad Hronom, mal oceľovú konštrukciu. Prevádzka na trati bola otvorená 26.9.1915.
Pri vpáde maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919 bolo poškodených viacero menších mostov na trati Levice - Žitva-Fedýmeš (Úľany nad Žitavou).

Poškodenie mostov po 2.svetovej vojne
Most cez Hron pri Kalnej nad Hronom a most cez rameno Nitry boli koncom 2.svetovej vojny zničené a nahradené provizóriami v ose. 23.8.1945 sa začala preprava z Levíc k mostu cez Hron pri Kalnej. Po oprave mostov medzi Fedýmešom a Hullom sa 16.9.1945 uskutočnila zaťažkávacia skúška mostov, čo umožnilo obnoviť doprava aj v úseku Fedýmeš - Kalná.
Rekonštrukčné práce na moste cez Hron v Kalnej pokračovali veľmi pomaly, lebo sa nedosahoval potrebný počet odborných pracovníkov, najmä tesárov. Na zlepšenie situácie zakročilo Povereníctvo pre dopravu a verejné práce. Po vykonaní zaťažkávacej skúšky na moste pri Kalnej bola od 11.11.1945 obnovená doprava v celom úseku Levice - Fedýmeš.

Poškodenie mosta v Kalnej nad Hronom povodňou vo februári 1946
Začiatkom februára 1946 náhla zmena počasia spôsobila uvoľnenie ľadových krýh, ktoré spolu s vyšším prietokom spôsobili poškodenie mostov. Most v Kalnej nad Hronom poškodil príval vody, doprava v úseku Levice - Kalná nad Hronom musela byť prerušená (NO 10.2.1946). Prerušenie dopravy trvalo len niekoľko dní. Po oprave mosta sa obnovila doprava do Zvolena (NO 13.2.1946).
Dnešný most v Kalnej nad Hronom (km 6,4) je dielom MO Bratislava.

Výmena mosta cez Žitavu
26.6.-8.7.1996 sa na trati v km 35,05 uskutočnila rekonštrukcia mosta cez Žitavu. Doprava bola v úseku Hul - Úľany nad Žitavou úplne vylúčená. Staré oceľové konštrukcie dĺžky 16,1 + 26,5 m, hmotnosti 87,6 t boli odstránené a nahradene novou oceľovou konštrukciou dĺžky 53 m, hmotnosti 253 t.
Dôležité výkony pri prestavbe oceľového mosta vykonalo Železničné vojsko SR. Železničné vojsko uskutočnilo odsun starých konštrukcii, montáž a demontáž pozdĺžnej a priečnych zásuvných dráh z materiálu ŽM-16 na pilieroch z materiálu PIŽMO a zásun novej oceľovej konštrukcie. Na moste bolo zriadené priebežné štrkové lôžko.

Mosty na trati Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce - Topoľčianky

Pri výstavbe železnice v údolí Žitavy zo Šurian do Topoľčianok boli na trati postavených 87 mostných objektov s celkovou svetlosťou 350 m, z toho 3 najväčšie mosty s rozpätiami 15,4 a 50 m mali drevenú konštrukciu. Prevádzka na trati Šurany - Zlaté Moravce začala 7.9.1894, Zlaté Moravce - Topoľčianky 21.9.1895.

Nový most na preložke trate pri Šuranoch
V roku 1936, z dôvodov predlžovania koľajiska v žst.Šurany, bol prestavaný úsek zaúsťujúci do žst. Šurany v dĺžke 1 km (RN 185/1937). Ponad rieku Malá Nitra bol postavený nový most.

Mosty po 2.svetovej vojne
Ustupujúce nemecké vojská v úseku Šurany - Fedýmeš (Úľany nad Žitavou) úplne zničili 4 mosty. Aby mohla byť otvorená doprava na trati Fedýmeš - Zlaté Moravce, začali 13.6.1945 zo žst.Šurany po ceste prepravovať dva rušne rady 310. Doprava na trati Fedýmeš - Zlaté Moravce bola otvorená 27.6.1945. Cestujúci však z Fedýmešu do Šurian a opačne museli dochádzať pešo. Od 13.7. do 20.8. cestujúci sa už prepravovali zvláštnymi motorovými vlakmi, ale len po most cez Nitru v km 3,09 a späť.
Opravu mostov v úseku Šurany - Fedýmeš vykonala firma Weinzettel z Topoľčian, pod vedením Ing.Arnošta Velana. So stavbou mostov začala firma 13.7.1945. Na stavbe sa odpracovalo 106 000 robotníckych, 16 000 tesárskych, 11 000 kováčskych, strojníckych a zámočníckych hodín. Spotrebovalo sa 370 m3 dreva, 1050 železných svorníkov, 2000 podložiek, 1800 skobov a 600 kg klincov. Ako oznámil Štátny plánovací a štatistický úrad (ŠPŠÚ), v úseku Šurany - Fedýmeš boli opravené 4 objekty. Stavba si vyžiadala veľa namáhavej a zodpovednej práce, ktorá trvala vyše miesiaca za spolupráce robotníkov a technikov. Rekonštrukčný odbor ŠPŠÚ ďakoval robotníkom i železničiarom za ich mimoriadne porozumenie pre potreby rýchlej práce a ich krásny výkon. Pochvalu si zaslúžili najmä Ing. Ľudovít Čáp, prednosta odboru pre udržovanie trate v Nových Zámkoch, robotníci Melichár, M.Opačitý, G.Thor, J.Mucha a Ľ.Kmeťo. Zaťažkávacia skúška mostov sa uskutočnila 20.8.1945.
21.8.1945 bola trať v rámci miestnej slávnosti odovzdaná verejnej doprave. Týmto dňom bolo obnovené železničné spojenie z Bratislavy a západného Slovenska so stredným Slovenskom po trati Bratislava - Fedýmeš - Zlaté Moravce - Zvolen - Banská Bystrica. Z Bratislavy bol vypravený zvláštny vlak za účasti predsedu SNR Karola Šmidke, za Povereníctvo pre dopravu hl.radca Alfréd Pitaš, za RŠŽ v Bratislave hl.inšpektor Rudolf Ferencej a za Štátny plánovací a štatistický úrad Doc.Ing.R.Truchlík a Ing.Bednárik (Čas 104/1945 nesprávne Ing.Beránek). Na rekonštruovanom moste pri Šuranoch privítali robotníci predsedu SNR Šmidkeho chlebom a soľou. Po prehliadke povedal predseda SNR zhromaždeným robotníkom a obyvateľstvu okolitých obcí prejav, v ktorom zhodnotil význam rekonštrukčných prác. Slávnostné otvorenie trate sa odohralo vo Fedýmeši. Potom slávnostný vlak pokračoval na svojej ceste do Zlatých Moraviec. V nasledujúci deň bola na trati Šurany - Zlaté Moravce obnovená pravidelná železničná doprava bez prestupovania.
Začiatkom februára 1946 bol plávajúcimi ľadmi poškodený most medzi Šuranmi a Fedýmeš nad Žitavou. Doprava sa udržovala prestupovaním (Čas 13.2.1946).
V auguste 1947 bolo provizórium mosta cez rieku Nitru v km 0,722 trate Šurany - Úľany nad Žitavou vymenené za definitívnu mostnú konštrukciu.

Pramene:


Strana vytvorená : 1. XI. 2004
Strana aktualizovaná : 4. VII. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku