Mosty na trati Šahy - Krupina

Pri stavbe Hontianskej župnej železnice Šahy - Krupina bolo pre prechod vodných tokov postavených 91 malých stavieb rozličných konštrukčných systémov. Z toho 72 priepustov rozpätia do 2 m postavených z betónových rúr, otvorených alebo klenbových, 11 mostov rozpätia 2 - 10 m, 2 mosty rozpätia 10 - 30 m a 2 mosty nad 30 m. Stavby do rozpätia 2 m mali nosnú konštrukciu z dubového dreva, väčšie stavby boli zo železa. Podpery boli vždy stavané z kameňa.
Najväčšie mosty boli postavené cez rieku Ipeľ pri Preseľanoch nad Ipľom. Oba mosty mali mrežovú konštrukciu. V km 2,93 to bol most s 2 piliermi, otvormi cez riečisko 20 + 40 + 20 m a v km 3,188 inundačný most tiež s 2 piliermi, otvormi 20 + 20 + 20 m.

Mosty po udalostiach 2.svetovej vojny
18.10.1944 o 23:40 partizánsky oddiel gen.Svobodu vyhodil do vzduchu mostík v km 28,930 v úseku Nemce - Domaníky. Na trať potom vpustili prázdny osobný vlak č.4812. Niekoľko vozňov sa vykoľajilo a doprava bola prerušená až do 28.10.1944. Trať potom muselo strážiť nemecké vojsko od Zvolena až po Dudince.
Oba mosty pri Preseľanoch nad Ipľom boli koncom 2. svetovej vojny v decembri 1944 zničené. Aby mohla začať vojenská preprava, boli mosty najskôr opravené provizórne. Vlaky do postavenia nových priehradových mostov nad Ipľom v km 2,92 svetlosti 72,55 m a mosta nad inundačným územím v Šahách svetlosti 2 x 30,30 m prechádzali zníženou rýchlosťou 10 km/h.
Stavbu mosta cez Ipeľ v km 2,931 trate Šahy - Krupina svetlosti 40 + 2 x 20,00 m zahrnulo RŠŽ Bratislava medzi stavby dvojročného hospodárskeho plánu. Rozsah stavby predstavovalo železo 2260 q, betón 700 m3. Pravdepodobná doba začatia stavby jún 1947, doba splnenia 64 týždňov.

Nehoda na stavbe mosta ponad Ipeľ
Práce na stavbe nových mostov ponad Ipeľ začali na jar 1948. Vykonávali ich Škodove závody Plzeň a boli ukončená na jar 1949.
Na stavbe 60 m dlhého železničného mosta ponad Ipeľ medzi Šahmi a Hrkovcami sa kruto vypomstila nezodpovednosť. Vedúci stavby Václav Skolk neurobil pri presune železničnej konštrukcie mosta posunovými olejovými pumpami zabezpečovacie opatrenia. Konštrukcia sa zošmykla a na mieste usmtila Karola Bedu, montéra Škodových závodov z Plzne. Michal Patay, robotník na tejto stavbe bol ťažko zranený (Pravda 99/1949).

Nehoda na moste v km 2,9
31.12.1967 o 15.35 hod. sa v km 1,670 vykoľajil vozeň vlaku 8184 a bol ťahaný až po km 2,900, kde narazil do mosta. Most sa nárazom poškodil, 2 vozne spadli do Ipľa. Doprava bola prerušená od 15.35 do 24.00 hod.

Rekonštrukcie mostov v posledných rokoch
V 1997 sa uskutočnila generálna oprava mosta v km 37,942 v traťovom úseku Hontianske Nemce - Krupina.
21.8.-25.11.2002 sa uskutočnila výmena mostníc mosta v km 11,414.
Otryskávanie a obnova náterov na moste ponad Ipeľ vykonala firma Vertikal-Solid spol. s r.o. Rožňava v 2003.

Pramene:


Strana vytvorená : 1. XI. 2004
Strana aktualizovaná : 4. VII. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku