Mosty na trati Plešivec - Muráň

Stavba trate
So stavbou trate sa začalo v druhej polovici marca 1893, keď sa začal stavať násyp a most ponad rieku Štítnik. Prvý nákladný vlak prišiel do Jelšavy 19.8.1893. Úsek do Revúcej bol otvorený 6.9.1893 a skúšobná jazda prvého vlaku do Muráňa bola 21.11.1893. Spolu na trati bolo postavených 16 mostov v celkovej dĺžke 202 m a viacero priepustov. Trať prekračuje rieku Muráň dvakrát.

Poškodenie trate koncom 2.svetovej vojny
Koncom 2.svetovej vojny bola trať poškodená. Na oprave trati pomáhali Revúčania a obyvatelia celej Muránskej doliny. V úseku Jelšava - Muráň bola doprava po železnici obnovená od 26.3.1945. Opravuje sa i zničený rušeň. Na zvyšku trate do Plešivca, kde bola zničená každá koľajnica, sa tiež usilovne pracuje (NO 28.3.1945).

Stavba priepustov v 1947
Stavbu priepustov v km 20,986 a 21,060 trate Plešivec - Muráň zahrnulo RŠŽ Košice medzi stavby dvojročného hospodárskeho plánu. Rozsah stavby predstavoval betón 300 m3. Pravdepodobná doba začatia stavby jún 1947, doba splnenia 8 týždňov.

Most na vlečke do SMZ Jelšava
Od roku 1964 sa rekonštruoval magnezitový závod v Jelšave - Teplej Vode. V 1966 sa začalo s rozširovaním žst.Lubeník. Od 7.6.1966 bola k žst.Lubeník pripojená vlečka do SMZ Jelšava.

Povodeň v roku 1974
Po dlhotrvajúcich dažďoch dosiahli vody riek Muráň a Zdychlava najvyššiu hladinu 21.a 22.10.1974. Voda v Revúcej úplne zaliala námestie Slobody, ulice v blízkosti riek, futbalové ihrisko a porušila železničnú trať. Neďaleko žst.Plešivec sa vytvorila 30 m priepusť. Diera v násype trate bola premostená 51 m dlhým provizóriom ŽM-16.
Práce na demontáži provizórneho mosta neďaleko žst.Plešivec sa uskutočnili na jeseň 1976 a trvali 3,5 dňa. Počas výluk sa 150 t ťažký most odsunul do vzdialenosti 5 m. Postavil sa nový oporný múr so šachtou na vodu, čím trať bola obnovená ako v dobe pred povodňou.

Pramene:


Strana vytvorená : 1. V. 2006
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku