Mosty na trati Rožňava - Dobšiná

Stavba trate
Stavba trate Rožňava - Dobšiná sa realizovala ako súčasť stavby gemerských priemyselných železníc, ktoré boli postavené na základe zákonného článku XXXLI prijatého 29.6.1870 uhorským snemom. Subdodávateľmi na stavebné práce, stavbu mostov a pokládku železničného zvršku boli Osvald a Miller. Práce i napriek ťažkostiam pokračovali veľmi rýchlo. Úsek Rožňava - Dobšiná bol otvorený 20.7.1874.
Trať prekonáva rieku Slanú 6-krát, 7. preklenutie pred Dobšinou je ponad Dobšinský potok.

Mosty v rokoch 2.svetovej vojny
14.11.1944 o 6:47 hod. na moste cez rieku Slanú v km 55.8/9 trate Betliar - Nižná Slaná vlak č.5421 narazil na mínu. Pri náraze mína explodovala pod prvým ochranným vozňom, ktorý vykoľajil prvou osou. Konštrukcia mosta bola značne poškodená, koľajnica na mieste nálože v dĺžke 50 cm vytrhnutá. Doprava musela byť prerušená.
21.11.1944 medzi 23.-24. hod. bol na trati Betliar - Nižná Slaná vyhodený do vzduchu drevený priepust v km 56.1/2 a dva železné mosty v km 57.2/4. Výbuchom boli oba železné mosty celkom zničené. Doprava na trati musela byť zastavená.
27.11.1944 medzi 17.-18. hod. bol na trati Betliar - Dobšiná v km 64.5/6 vyhodený do vzduchu železničný most. Výbuchom míny bol most celkom zničený. Doprava na trati musela byť zastavená.

Oprava provizórneho mosta v Dobšinej
Železničný most a za ním priepust tesne pred žst.Dobšiná boli pri prechode frontu v 1945 zničené a nahradené provizórnymi premosteniami. Provizórny most bol prestavaný v 1964.

Oprava priepuste v km 60.6/7 v roku 1967
Opravu priepustu v km 60,6 až 60,7 trate vykonali pracovníci TO Rožňava v lete 1967. Práce sa vykonávali vo vlakovej prestávke medzi vlakmi 3302 a 3342, preto nebolo potrebné autobusové spojenie.

Komplexná rekonštrukcia priepustu v km 50,967 v roku 2007
Komplexnú rekonštrukciu priepustu v km 50,967 trate Rožňava - Dobšiná pri Betliari ukončili koncom roka 2007 pracovníci Mostného obvodu Košice.

Mosty na trati v súčasnosti
V súčasnosti (1994) sa na trati Rožňava - Dobšiná nachádza 25 mostných objektov a 40 priepustov. Z toho mosty v km 46,051, 57,275, 57,709 a 58,942 sú ešte z roku 1898.

Pramene:


Strana vytvorená : 1. X. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku