Mosty na trati Banská Bystrica - Červená Skala

Poškodenie mostov po vpáde maďarských vojsk v 1919
Po vpáde maďarských vojsk v roku 1919 boli na trati Banská Bystrica - Červená Skala poškodené mosty.

Poškodenie mostov na konci 2.svetovej vojny
10.1.1945 na trati Banská Bystrica - Brezno v km 2,816 partizáni poškodili železničný most a prerušili dopravu.
Koncom 2.svetovej vojny ustupujúce nemecké vojská začali 28.1.1945 systematicky ničiť trať Brezno - Červená Skala. Ničenie trate prebiehalo veľmi dôkladne, pravdepodobne z dôvodu, aby znemožnili spojenie so železiarňou v Podbrezovej, dôležitým podnikom zo stránky vojensko-hospodárskej. V úseku Banská Bystrica - Podbrezová bolo zničených 15 menších mostov a 3 väčšie mosty s rozpätím nad 30 m v Brusne, Chvatimechu a Bujakove.

Oprava poškodených mostov v 1945
S opravou trate sa začalo v apríli 1945. Najviac práce si vyžiadali zničené veľké mosty v Brusne, Chvatimechu a Bujakove. Oprava týchto mostov bola zadaná firme Podbrezovské železiarne, ostatné menšie objekty opravil bansko-bystrický Odbor pre udržovanie tratí vo vlastnej réžii. Na trati Zvolen - Podbrezová sa znovu postavilo 11 mostov, z ktorých bol najväčší most cez Hron v Banskej Bystrici.
Zničené trosky mostov sa museli najskôr rozobrať. Na veľkých objektoch boli do trate vložené provizória, menšie objekty sa opravovali definitývnym spôsobom. Veľké mosty, až do ich definitívneho dokončenia podľa pôvodného projektu, mali pri prechode vlakov zníženú traťová rýchlosť.
Už 1.5.1945 bol obnovený úsek Brusno-kúpele - Podbrezová. Rekonštrukčné práce pokračovali veľmi rýchlo. Na úseku Zvolen - Podbrezová 15.6.1945 boli dokončené práce na obnove mostov, okrem mosta cez Hron pri Brusne. 16.6.1945 sa uskutočnila zaťažkávacia skúška mostov v úseku Banská Bystrica - Medzibrod nad Hronom - Chvatimech. Pravidelná osobná doprava na trati Zvolen - Banská Bystrica - Podbrezová začala v pondelok 18.6.1945 (Pravda 98/20.6.1945), s prestupovaním v km 41,665, pretože stavba provizórneho premostenia rieky Hron pri Brusne ešte nebola hotová.
Stavba mosta v km 41,665 bola dokončená 25.6.1945 a 26.6.1945 bola obnovená prevádzka bez prestupovania. 4.7.1945 bol odovzdaný doprave ďalší úsek Podbrezová - Brezno nad Hronom a 11.7.1945 úsek Brezno nad Hronom - Červená Skala.

Oprava mosta na trati v 1966
V roku 1966 vykonali pracovníci Mostného obnodu Košice bez závad opravu mosta na trati Bezno-Halny - Červená Skala.

Obnova náterov mosta ponad Čierny Hron v km 2,8
Otryskávanie a obnova náterov na moste ponad Čierny Hron v km 2,8 vo výmere 1.522 m2 vykonala firma Vertikal-Solid spol. s r.o. Rožňava v máji 2000.

Most ponad Hron v Chvatimechu na trati ČHŽ
Železný most v Podbrezovej na trati ČHŽ pre Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov v Banskej Bystrici vyrobili Štátne železiarne a oceliarne v Podbrezovej. Rozpätie mosta je 34,5 m, hmotnosť 44 387 kg (ZVST 1934).
V rámci obnovy úseku Chvatimech - Hronec bol most sponzorsky obnovený. Rekonštrukciu mosta vykonala TSS Bratislava a.s. v 2003. Celá stavba trate bola skolaudovaná 23.9.2003 a 3.10.2003 sa konalo slávnostné otvorenie obnoveného úseku za prítomnosti oficiálnych hostí.

Most v km 41,655
OR Košice-AO B. Bystrica na moste v km 41,655, medzi žst.Medzibrod - žst.Dubová, od km 41,625 po km 41,685, v dĺžke 0,060 km, z dôvodu súvislej závady na mostniciach, znížil 14.12.2007 8:15 hod. pôvodnú traťovú rýchlosť 70 km/h na 30 km/h. Predpokladané ukončenie je 31.5.2008 (isi.zsr.sk, 9.1.2008).

Pramene:


Strana vytvorená : 1. V. 2006
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku