Mosty na trati Spišská Nová Ves - Levoča

Stavba trate
Postavenie KBŽ v rokoch 1869-71 cez Spišskú Novú Ves a nie cez vtedajšie sídlo Spišskej župy Levoču, nastolilo otázku spojenia Levoče so Spišskou Novou Vsou.
Až 15.6.1889 dostali Juraj Klapka a Michal Jánoška súhlas na prípravné práce pre stavbu miestnej železnice. V 1890 firmy Ing.Zielinski a Sármczey vyhotovili projekty a vytýčili trasu. V 1891 bola založená akciová spoločnosť Miestnej železnice Levočskej doliny. Stavba trate bola zadaná firme z Grazu a začala 1.11.1891. 12 km dlhá trať bola stavebne nenáročná, náklad dosiahol 134 000 zlatých. Koncom októbra 1892 trať dokončili a slávnostne otvorili 7.11.1892.

Poškodenie mostov po 2.svetovej vojne
Železničiari v Spišskej Novej Vsi opravili na trati 22 m dlhý most, ktorý bol koncom vojny poškodený.

Poškodenie mosta po povodni v 1960
Povodeň v júli 1960 na trati poškodila most v Harichovciach. Most mimo plánu opravila čata Mostného obvodu Košice (Koľaje 49/1960).

Výmena mosta v km 6,517
Mostný obvod Košice v roku 1982 obnovil starý most v km 6,517 trate Spišská Nová Ves - Levoča. Starý most už v tej dobe slúžil takmer 100 rokov, preto musel ustúpiť novému. Novú konštrukciu mosta vyrobil čiastočne podnik Prefa Borohrádok a zvyšok pracovníci MO Košice pod vedením majstra Andreja Ondoeštoka a čatára Štefana Mikuláša. V 15 hodinovej výluke sa jednotlivé časti 175 t premostenia osadili pomocou dvoch žeriavov EDK-750. Demontovanú koľaj na moste uložili pracovníci TD Spišská Nová Ves.

Pramene:


Strana vytvorená : 8. I. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku