Zdvojkoľajnenie trate Zvolen - Hronská Dúbrava

Vo Zvolene 5.9.1935 zahájila činnosť Stavebná správa vo Zvolene, ktorá začala s výstavbou druhej koľaje v úseku Zvolen - Hronská Dúbrava. Železničná doprava na dvojkoľajnej trati bola otvorená vlakom č.514 20.5.1937. V rámci zdvojkoľajnenia trate boli vybudované spojky na Pustom Hrade.
S výstavbou druhej koľaje v úseku Zvolen - Hronská Dúbrava sa začalo s rozširovaním železničných staníc na trati Zvolen - Levice. Začala sa prestavba železničnej stanice Hronská Dúbrava, ktorá nevyhovovala potrebám dopravy. Zapojenie koľajišťa stanice do dvojkoľajnej trate bolo spočiatku len provizórne cez odbočnú výmenu B a to ľavá traťová koľaj do pravej staničnej koľaje. Výmena bola opatrená výmeníkovými zámkami pre uzamknutie rôzneho smeru i do odbočky. Z týchto dôvodov boli zahájené pomocné práce na prestavbe koľajiska, najprv na zvolenskm zhlaví. Do 5.11.1937 bolo upravené zvolenské zhlavie do samostatných dvojkoľajných vjazdov, respektívne odjazdov. Z dopravného hľadiska bolo to jedno z najťažších období dopravnej služby na stanici. Dňom 10.11.1937 nastala druhá etapa zapojenia zvolenského zhlavia do novej polohy dvojkoľajnej trate a súčasne bola prevedená prestavba 8 koľají. Poslednou etapou prestavby koľajišťa v Hronskej Dúbrave bola prestavba vrútockého zhlavia, ktorá trvala od 6. do 13.12.1937.
Po poškodení dvojkoľajnej trate počas 2.svetovej vojny, bola 16.5.1947 vlakmi č.7171 a 8722 otvorená prevádzka na dvojkoľajnej trati Zvolen - Hronská Dúbrava.

Prameň:


Strana vytvorená : 20. XI. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Dvojkoľajné trate na Slovensku