Dvojkoľajné trate na Slovensku


Mapa dvojkoľajných tratí na území Slovenska


úsek trate ŽSR

obdobie
zdvojkoľajnenia


poznámka

Bratislava hl. st. - Vajnory 1872  
Bratislava hl. st. - Devínska Nová Ves 1881 cez tunel až od 13.10.1902
Vydraň - zemská hranica (Lupków) 1882 v úseku výhybňa Vydraň - výhybňa Pobieda druhá koľaj do konca roka 1995
Medzilaborce - Vydraň 1.12.1887 druhá koľaj znesená 1920
Michaľany - Medzilaborce 29.11.1888 druhá koľaj znesená:
v úseku Michaľany - Bánovce n/Ondavou v roku 1932
v úseku Bánovce n/Ondavou - Medzilaborce v roku 1920
Bratislava hl. st. - Bratislava Rača 2.2.1893  
Čadca - zemská hranica (Jablunkov) 1898 - 4.12.1898  
Bošany - Chynorany 18.8.1901 stavané dvoma spoločnosťami,
po poškodení v noci z 1. na 2.4.1945 už viac neobnovená
Vajnory - Štúrovo - dnešná hranica (Szob) pred 1904  
Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom 1905  
Nové Mesto nad Váhom - Melčice 1906  
Melčice - Trenčín sept. 1907  
Trenčín - Ilava 1908  
Ilava - Púchov 1909  
Leopoldov - Sereď 1909  
Galanta - Sereď 1910  
Púchov - Žilina 1911  
Žilina - Čadca 1915  
Malacky - Zohor dec. 1919 - 3.8.1920  
Malacky - Velké Deváry 11.9.1920  
ďalšie úseky Devínska Nová Ves - Břeclav priebežne odovzdávané hneď po dokončení
Břeclav - Brodské 31.5.1921 ukončené zdvojkoľajnenie trati DNV - Břeclav
Diviaky - Horná Štubňa 31.12.1936  
Púchov - Horní Lídeč júl 1935 - 2.5.1937 ako nová dvojkoľajná trať
Zvolen - Hronská Dúbrava 5.9.1935 - 20.5.1937 opravená po vojne od 16.5.1947
Vrútky - Diviaky sep. 1935 - 1938  
Žilina - Strečno 1935 - 1938  
Batizovce - Lučivná 1935 - 1938  
Leopoldov - Brestovany 14.5.1940  
Svätý Jur - Pezinok 4.7.1940  
Cífer - Trnava 19.8.1940  
Strečno - Vrútky 27.11.1940  
Trnava - výhybňa Majláth 30.4.1941  
výhybňa Majláth - Brestovany 4.5.1941  
Bratislava Rača - Svätý Jur 25.6.1941  
Cífer - Šenkvice 25.6.1941  
Šenkvice - Pezinok 16.9.1941  
Štrba - Važec 3.9.1941  
Poprad Tatry - Batizovce - výh. Malá Štrba 1942  
Važec - výhybňa Štrba 1942  
výhybňa Malá Štrba - Štrba 11.12.1942  
Vrútky - Šútovo 1946 Prvý zdvojkoľajnený úsek Trate družby
Kráľova Lehota - Važec 1946 - 1947  
Hrabušice - Gánovce 1947  
km 220,6-220,0 trate Košice - Čadca a mosta cez Váh vypísaná RŠD Košice so začatím prác 15.3.1947, doba splnenia 45 týždňov ZVST, 27, 12.2.1947, č.2
km 201,1-209,2 trate Košice - Čadca vypísaná RŠD Košice 29.9.1947 ZVST, 27, 10.10.1947, č.18
Markušovce - Spišská Nová Ves - Žilina 1950 úsek Poprad - Važec a Žilina - Vrútky - Šútovo už bol zdvojkoľajnený
Markušovce - Kolínovce máj 1951  
Michaľany - Čierna nad Tisovu 1949 - 4.11.1951  
Kuzmice - Michaľany 1953 Trať družby
Ruskov - Kalša 7.11.1954
Krásna nad Hornádom - Ruskov začiatok febrára 1955
Trebejov - Košice polovica februára 1955
Krompachy - Richnava 21.6.1955
Kolínovce - Krompachy 24.6.1955
Richnava - Margecany 26.8.1955
Margecany - Kysak - Trebejov 27.10.1955
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava ÚNS 1973  
Lovinobaňa - výhybňa Píla 16.12.1977 v úseku Zvolen - Košice je zdvojkoľajnených 91 km
výhybňa Bzová - Kriváň 1972 - 27.3.1981
výhybňa Lúka - Jesenské pred 1997
výhybňa Vinohrady - výhybňa Lúčna pred 1997
výhybňa Čoltovo - Gemerská Hôrka pred 1997
Slavec jaskyňa - výhybňa Brzotín pred 1997
Rožňava - Lipovník pred 1997
výhybňa Tunel - výhybňa Dvorníky - Zádiel nz pred 1997
Turňa nad Bodvou - výhybňa Drienovec nz pred 1997
Čečejovce - výhybňa Chým pred 1997
Haniska pri Košiciach - Košice vchodová stanica 1963 - 1990
Žarnovica - Žiar nad Hronom 1989  
Zvolen východ - výhybňa Slatinka 1995  
Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka 31.7.1996  
Kriváň - Strožok 1990 - dokedy? práce prebiehajú, dokončia sa?
Poprad - Starý Smokovec 2003-2004 Preložka Poprad - Veľký Slavkov je riešená dvojkoľajne (celá spodná stavba, chýba len druhý zvršok a stĺpy)
Kúty - Trnava po 2000 In.: Územný plánu Trnavy (1993)
Nové Zámky - Komárno po 2010 In.: Územný plán N.Zámkov (1996) a Komárna (1993)
Trnava - Sereď ???? In.: ÚHZ pre vypracovanie ÚPN-Z, Sereď-zóna I. (1997)
Strana vytvorená : 25. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH