Neresnický tunel

Neresnický tunel bol postavený pod severovýchodným výbežkom Veľkého vrchu (587,2 m n.m.). Výstavba tunela sa realizovala v rámci stavby 1.stavebného úseku (km 0,5 - 7,00) trate Zvolen - Krupina firmou Ing. Vladimír Vlček, podnikateľstvo stavieb v Prahe.
Tunel je v súčasnosti v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Zvolenský portál, [P1]

Vstup trate do tunela, vľavo odvodnenie rúry do stráne, foto Emil Schenk, 18.10.2000
 
Tunelový portál je v 3,5 km trate, foto Emil Schenk, 18.10.2000
 
Čelo portálu, letopočet rekonštrukcie 1947
foto Emil Schenk, 18.10.2000
 
Pohľad do tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 18.10.2000
 

Tunelová rúra
Jeho tunelová rúra sa nachádza v stúpaní 8,6‰, celá v pravotočivej zákrute R = 300 m. Tvorí ju 29 tunelových pásov, po oboch stranách má 4 dvojice bezpečnostných výklenkov (6, 11, 18, 23 pás). Tunel bol okrem niekoľkých tlakových profilov v suti stavaný belgickou tunelovacou metódou a obložený len obkladovým murivom z lomového kameňa. Na obklad sa využil väčšinou andezit, ktorý sa ťažil z lomov a výkopov pri trati.


Priečny profil tunelovou rúrou

Pred oboma portálmi sa menia betónové podvaly za drevené. Prekvapením je, že tunel je suchý.

Brezinský portál, [P2]
Portál na historickej snímke


Portál P2 v čase otvorenia trate
vľavo pôvodná tabuľka s rokom 1924

a v súčasnosti
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 18.10.2000
 
Portál tunela, pred tunelom zmena podvalov,
foto Emil Schenk, 18.10.2000
 
Čelo portálu s letopočtom rekonštrukcie 1947, foto Emil Schenk, 18.10.2000
 
Pohľad do tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 18.10.2000
 

Pramene:


Strana vytvorená : 23. X. 2000
Strana aktualizovaná : 4. III. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Zvolen - Čata