Tunel Pod Vlčokom

Súčasťou 5. stavebného úseku (28,94 - 35,70 km) trate Zvolen - Krupina bola stavba 123 m dlhého tunela pod Vlčokom, ktorú realizovala firma Ing. J. Vojáček a Ing. B. Prášil, podnikateľstvo stavieb v Sliezskej Ostrave.
Tunel je v súčasnosti v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Babinský portál, [P1]

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Rovnovežné krídlo z betónu, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Čelo portálu, foto Emil Schenk, 15.7.2001 Letopočet výstavby tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená rakúskou modifikovanou metódou, celá v ľavotočivej zákrute s polomerom R = 300 m, v klesaní 14‰. Vylámaných bolo 13 pásov v plnom profile, dĺžky 9 m a obložených betónom s vrcholovým pásom 3 m.š. z kameňa dovezeného z Hliníka nad Hronom. V 7. tunelovom páse bol postavený jeden pár záchranných výklenkov.


Priečny profil tunelovou rúrou

Pohľad do rúry z portálu P1, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Východ z rúry - portál P1, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Tunelová rúra v km 30,7, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Záchranné výklenky v 7. páse, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Pohľad do rúry z portálu P2, foto Emil Schenk, 15.7.2001 Východ z rúry - portál P2, foto Emil Schenk, 15.7.2001

Krupinský portál, [P2]

Zárubný múr a trať vstupujúca do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Portál tunela (km 30,8), foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Čelo portálu s letopočtom 1924, foto Emil Schenk, 15.7.2001 Prsný múrik, foto Emil Schenk, 15.7.2001

Prameň:


Strana vytvorená : 23. X. 2000
Strana aktualizovaná : 4. III. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Zvolen - Čata