Zlatniansky tunel

Stavba tunela
Na trati Poltár - Utekáč bol postavený 500 m dlhý Zlatniansky tunel. Časť tunela bola postavená pomocou rakúskej, časť pomocou belgickej tunelovacej metódy. Tunelová obmurovka bola zhotovená z opracovaného kameňa.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v sučasnosti vo veľmi zlom technickom stave. Zateká doň, preto sa často opravuje. Problém tunela, ako aj veľké stúpanie trate (medzi tunelom a výhybňou Zlatno dosahuje 27‰), 52 priecestí na trati a nutné opravy vozňov sú pričinou nerentabilnosti trate.

Zlatniansky portál - [P1]

Trať 150 m pred vstupom do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Portál tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Detail portálu, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Pohľad z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 

Pramene:


Strana vytvorená : 19. III. 2001
Strana aktualizovaná : 10. IX. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť