Tunel č. 3 - Polkanovský I

Predchádzajúci tunel: Tunel č.2a Nasledujúci tunel: Tunel č.3a

Pri stavbe tunelovej rúry, rúbanina z tunela obsahovala množstvo medňatej rudy. Pri razení sa narazilo aj na starú banskú štôlňu, v ktorej sa našlo banícke želiezko a tyč na vŕtanie skaly. Predmety boli odovzdané Mestskému múzeu v Banskej Bystici.

Banskobystrický portál - [P1]


Uľanský portál tunela, foto Miroslav Kožuch 9.8.2000

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená v ľavotočivom oblúku. Zložená je z 111 tunelových pásov. Nachádza sa v nej 17 dvojíc bezpečnostných výklenkov.

Pohľad do tunelovej rúry od P2, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Čremošniansky portál - P2
Vstup trate do tunela (km 14,22), foto Emil Schenk, 30.8.2002
 
Prezväsť žst.Uľanka (km 14,0), foto Emil Schenk, 30.8.2002
 
Pohľad na portál z lesnej cesty, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Prameň:


Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 2. XII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati SNP