Tunel č. 4d - Uľanský V (Ulmanský V)

Predchádzajúci tunel: Tunel č.4c Nasledujúci tunel: Tunel č.5

Tunel č.4d bol postavený preto, aby sa obišli nepriazdnivé pomery horniny.

Uľanský portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená čiastočne v ľavotočivom oblúku a priamom smere. Zložená je z 7 tunelových pásov, v pásoch č. 2 až 6 s betónovou obmurovkou. Bezpečnostné výklenyky sa v nej nachádzajú v páse č.5.

Východ z rúry P1 a tunel č.4c, foto Emil Schenk, 30.8.2002
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 30.8.2002
 
Pohľad do tunelovej rúry od P1, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Bezpečnostný výklenok v 5.páse, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Čremošniansky portál - P2
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002
Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 2. XII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati SNP