Tunel č. 5 - Čabraďský I

Predchádzajúci tunel: Tunel č.4d Nasledujúci tunel: Tunel č.5a

Stavba a geológia tunela
Tunel postavený v roku 1938, je dlhý 280 m. Murivo - andezit z Ďurjanovej, trachyt z Hliníka nad Hronom, krycie kvádre portálov z travertínu zo Spišských Vlachov, piesok z Kurtinovej a Cenova. Nadložie tunela tvorí tvrdá pieskovcová bridlica, najväčšia výška nadložia je 81 m.

Tunel a jeho problémy
Tunel č.5 si vyžiadal pri rekonštrukčných prácach prevádzaných klasickým spôsobom v roku 1956 obeť najvyššiu - ľudský život. V páse č.5 zahynul pracovník Tunelového okrsku p. Lörincz. Práce na tuneli boli urýchlene dokončované a vtedajšie vedenie TD v prácach nepokračovalo. Avšak tunel tu zostal s jeho problematikou.
10 rokov sa tunel pozoroval, študoval, robili sa zápisky: tunel mokrý, vodné plošné priesaky, z 34 pásov 24 mokrých. V zimných mesiacoch sa tvorili námrazy ľadu, ktoré zasahovali do prejazdného prierezu. Betónová tunelová obmurovka sa postupne narušovala až do hĺbky 30 cm, i miestne vodné priesaky sa zväčšovali. Korózia betónu dostúpila na niektorých pásoch takého stupňa, že stav muriva bol veľmi kritický. Porucha betónu bola spôsobená rozkladom živcov a vápencov obsiahnutých v kamenive a to vplyvom agresívnej podzemnej vody.
Pod týmto všetkým pulzoval život, rútili sa nocami tunelovou tmou tisícky vlakov. Študovalo sa odvedenie povrchových vôd spoza rubu obmurovky do tunelovej stoky. Robil sa rozbor vody vo výskumnom ústave. Nadväzovala sa spolupráca s najznámejšími česko-slovenskými výskumníkmi a praktikmi európskeho významu. Tunel č.5 bolo potrebné urýchlene riešiť, s čo najmenším rizikom:

Dokonca vyhľadali aj praktikov, ktorí v roku 1938 prevádzali stavbu trate a tunelov. Ing. Ladislav Žák si o tuneli č.5 spomenul: "Keď sme stavali Cenovský tunel tam pri Banskej Bystrici, robili sme výlom nadložia 1,20 m. Aj napriek tomu nám vznikal neustály pokles hornín až na hĺbku 50 cm. Strašne tlačivý tunel je to. Pri stavbe sa stojky (štendre) lúpali ako špagáty."
Aktívne tlaky sú tam, hornina rozpínavo pracuje. Preto teda zahynul p. Lörincz. Bridlica pri práci za obmurovkou pri zameriavaní výstuží zlomila jeho časť zadnej lepky a krku. Preto pri sanácii tunela treba prijať technológiu s vylúčením otvárania klenby. Bezodkladne rozvinúť využitie injektáží s výplňov cez obmurovku do navŕtaných otvorov. Človek za obmurovku ísť nesmie!

Sanácia tunela
Tunel sa sanoval v roku 1968 využitím striekacej techniky a vhodnou kombináciou ďalších progresívnych technológii.

Uľanský portál - P1

Portál zo zastávky Harmanec, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená čiastočne priamom smere a v ľavotočivom oblúku. Zložená je z 34 tunelových pásov, v pásoch č.5 až 31 s betónovou obmurovkou. Pásy č.4, 6 a 25 sa podľa prieskumu javili ako veľmi vlhké. Dvojice bezpečnostných výklenkov sa v nej nachádzajú v pásoch č.6, 12, 18, 25 a 30.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 30.8.2002
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 30.8.2002
 
Tunelová rúra od 12.pásu, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Bezpečnostný výklenok v 6.páse, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Čremošniansky portál - P2
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 30.8.2002

Prameň:


Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 2. XII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati SNP