Tunel č. 7 - Harmanecký II

Predchádzajúci tunel: Tunel č.6 Nasledujúci tunel: Tunel č.8a

Uľanský portál - [P1]

Vstup trate do tunela zo zastávky Dolný Harmanec
foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003
Portál tunela, pred portálom sklonovník 2076/18‰
foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Tunelová rúra
Tunelová rúra leží v priamom smere v stúpaní 18 ‰. Zložená je z 37 tunelových a 2 portálových pásov. Bezpečnostné výklenky sa nachádzajú súmerne v pásoch 1, 7, 13, 19, 25, 28 a 31. Väčšina obmurovky rúry je tvorená kamenním. Betónová obmurovka je v celých pásoch len v 22-27, betónové opory aj v pásoch 5-10, 14, 28-31.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003 Východ z tunelovej rúry P2, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Čremošniansky portál - [P2]
Vstup trate do tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003 Portál tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003
Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 6. IX. 2004
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati SNP