Tunel č. 6 - Harmanecký I

Predchádzajúci tunel: Tunel č.5a Nasledujúci tunel: Tunel č.7

Uľanský portál - [P1]

Vstup trate do tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003 Portál tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená v priamom smere v stúpaní 18 ‰. Zložená je z 25 tunelových (síce 1a, 1-24) a 2 portálových pásov. Bezpečnostné výklenky sa nachádzajú v pásoch 3 vľavo, 6 pár, 9 vľavo, 12 pár, 15 pár, 18 pár, 21 vľavo, 24 pár. Väčšina obmurovky rúry je tvorená betónom v celých pásoch 4-19. Zvyšok je vyložený kamennou obmurovkou.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003 Východ z tunelovej rúry P2, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Čremošniansky portál - [P2]
Vstup trate do tunela zo zastávky Dolný Harmanec
foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003
Portál tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003
pred portálom sklonovník 6814/18‰
Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 6. IX. 2004
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati SNP