Tunel č. 11 - Kosiensky

Predchádzajúci tunel: Tunel č.10 Nasledujúci tunel: Tunel č.12

Tunel je pomenovaný podľa blízkeho vrchu Kosienky (893 m n.m.).

Banskobystrický portál - [P1]

Vstup trate do tunela zo žst.Harmanec Jaskyňa
foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003
Portál tunela, pred portálom sklonovník 1063/18‰
foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Tunelová rúra
Tunelová rúra leží v dolomitoch, v ľavotočivom oblúku v stúpaní 18 ‰. Zložená je z 6 tunelových a 2 portálových pásov. Dvojice bezpečnostných výklenkov sa nachádzajú v 1, 3 a 5 páse. Ostenie tunelovej rúry je tvorené celé z betónu.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003 Východ z tunelovej rúry P2, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Čremošniansky portál - [P2]
Vstup trate do tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003 Portál tunela, vpravo kameň SŽ, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 4. XII. 2000
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati SNP