Tunel č. 12 - Rábkinský

Predchádzajúci tunel: Tunel č.11 Nasledujúci tunel: Tunel č.13

Tunel je pomenovaný podľa Rábkinej skaly, bočného hrebeňa na juhozápadnej strane vrchu Črchľa (1207 m n.m.).

Banskobystrický portál - [P1]

Vstup trate do tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003
Trať vedie po násype, vyťaženého z tunelov č.11, č.12, č.13, č.14
Portál tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Tunelová rúra
Tunelová rúra leží v dolomitoch, v priamom smere v stúpaní 18 ‰. Zložená je z 18 tunelových a dvojice portálových pásov na oboch stranách. Bezpečnostné výklenky sa nachádzajú súmerne v 5, 10 a 15 páse. Ostenie tunelovej rúry je tvorené v pásoch 4-18 celé z betónu, v pásoch 1-3 je betón znížený asi o 1 m.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003 Východ z tunelovej rúry P2, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Čremošniansky portál - [P2]
Tunelové nádvorie tunela č.14, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003 Portál tunela, foto Miroslav Kožuch, 24.5.2003

Strana vytvorená : 2. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 4. XII. 2000
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati SNP