Tunel Hrenca I

Stavba tunela
Tunel bol postavený v ryolitovom masíve neďaleko obce Nevoľné. Pri stavbe tunela sa vyskytol silný tlak nadložia. Bolo potrebné použiť normálne lešenie a profil III pre dlhšie trasy. Tunel dokončili po 21 mesiacoch výstavby. Neskôr bol tunel predlžovaný.

Poškodenie tunela v 2. svetovej vojne
Počas 2. svetovej vojny bol tunel niekoľkokrát poškodený. Najprv bol 25.8.1944 zavalený partizánmi 1. československej paradesantnej brigády M.R.Štefánika. Ďalšie vážne poškodenie tunela nastalo na konci 2. svetovej vojny. Nad kremnickým portálom bolo rozrušené vysoké skalné nadložie. V tomto najnebezpečnejšom mieste predtým Nemci založili mocnú nálož traskavín a rozrušené nadložie výbuchom zhodili do zničenej tunelovej rúry.
Oprava tunela však musela byť urýchlená, preto po dohode s robotníkmi sa zvolil neobvyklý postup opravy tak, že uvoľnené a porušené vysoké nadložie sa opieralo o suť v zavalenej tunelovej rúre. Normálnym postupom by si zhodenie a odstránenie uvoľneného porušeného nadložia a sute vyžiadalo minimálne troch mesiacov. Za jeden a pol mesiaca mala byť trať odovzdaná do prevádzky. Urobilo sa preto ochranné vydrevnenie pod príkrym nadložím a pod jeho ochranou tunelovalo sa v suti. Počasie bolo priaznivé, nepršalo. V predpísanom termíne bola tunelová rúra vyčistená, dokončené bolo aj zosilnenie vypaženia. Ešte sa na paženie hádzali polámané podvaly zo zoranej trate slúžiace ako ochranný vankúš a už sa zrútilo asi 500 kg skaly a za chvíľu ďalších asi 1500 m3. Ranený nebol nikto. Paženie obstálo skúšku dobre, len trochu bolo stlačené. Premávka na trati Hronská Dúbrava - Vrútky tak mohla byť obnovená 25.8.1945.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v súčasnosti v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Pitelovský portál - P1

Pôvodný vstup trate do tunela pred jeho predĺžením
 
Súčasný vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Portál tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001 Predĺžený portál, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra je zložená z 60 pásov (P1+1 až 60+P2), ale pásy s vyšším číslovaním majú podstatne kratšiu dĺžku. Jej obmurovka je tvorená v pásoch P1 a č.1 až 5 opracovaným kameňom. Pásy č.6 až 60 + P2 sú tvorené betónom. Bezpečnostné výkleny sa v tunelovej rúre nachádzajú veľmi nepravidelne (12 len vľavo, 15 a 17 vpravo, 24, 31, 36, 38, 40, 45 v oboch, 51/52 vľavo).

Pohľad do tunelovej rúry od P1, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry od P2, foto Emil Schenk, 14.10.2001 Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Kremnický portál - P2
Portál od bývalej zast. Nevoľné, foto Emil Schenk, 29.4.2001
 
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Časť fotogrametrickej snímky portálu Letopočet obnovy (1946) a meno tunela na čele portálu
foto Emil Schenk, 14.10.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 25. III. 2000
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu