Tunel Blaufuss

Stavba tunela
Trachytové bralo pod stanicou Piargy bolo pri stavbe trate Zvolen - Vrútky prerazené tunelom. Pri stavbe tunela bolo potrebné najskôr odvodniť svah zárezu pri východe z tunela 150 m odvodňovacou štôlňou, ktorá viedla po nepriepustnej vrstve rovnobežne s osou trate. V dôsledku obtiažneho prístupu a veľkej vzdialenosti od lomov (až 7,5 km) dosiahli náklady na jeho obloženie 20 zl./m3 - najväčšie na celej železnici. Tunel dokončili po 27 mesiacoch výstavby.

Tunel počas 2.svetovej vojny
V noci z 27. na 28.8.1944 po 23. hod. sa dostali do stanice Piargy partizáni, ktorí tunel Blaufuss zatarasili. V tuneli najprv vyhodili koľajnice a potom pustili nákladné vlaky č.580 a 545 so záťažou. Doprava na trati sa zastavila. Spojenie východu a juhu Slovenska muselo byť vedené po trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa.
Stanica Piargy bola obsadená nemeckým vojskom 6.10.1944 o 6:30 hod. Dňa 10.10.1944 o 15. hod. došiel do stanice pracovný vlak nemeckých železničných pionierov, aby uvoľnil zatarasený tunel. Práca však nebola prevedená, lebo asi hodinu po jeho príchode bol vlak prepadnutý nepriateľskými lietadlami. Pritom bola poškodená šiesta koľaj, na ktorej stáli vozne, vytiahnuté z tunela. Pracovný vlak bol 11.10.1944 o 23. hod. odvezený do Vrútok. Odstraňovacie práce potom ďalej nepokračovali.

Tunel po 2.svetovej vojne
Pri práci v roku 1953 sa pretrhol v tuneli strop a na koľajnice sa zosypalo niekoľko kubíkov kameňa a zeminy. Prevádzka bola obnovená po 6 hodinách.
Tunel bol sanovaný v 50. - 60. rokoch. 20. storočia. Pri sanácii sa osvedčila strojná špárovacia súprava, umiestnená na vozňoch. Vyšpárované bolo celkom 1633 m3 muriva tunelovej obmurovky. Sanačné práce vykonal podnik Železničné staviteľstvo Praha.

Kremnický portál - P1
Portál bol predlžovaný, pravdepodobne v roku 1903 (nápis nad vencom).

Vstup trate do tunela (km 259,3), foto Emil Schenk, 29.8.2002
 
Predlžovaný portál, foto Emil Schenk, 29.8.2002
 
Pôvodný portál, foto Emil Schenk, 29.8.2002 Východ P1 z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 29.8.2002

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená v dvoch protismerných oblúkoch s polomermi R = 275 m, v stúpaní 16‰. Jej obmurovka bola pôvodne zhotovehá z kvádrov žuly, andezitu a travertínu o dĺžke 60 až 80 cm, výšky 35 až 55 cm.
Po jej neskoršej sanácii je okrem niekoľkých pásov pri oboch portáloch (1, 2, 3, 59, 60) vytvorená z betónu. Tvorená je 61 tunelovými pásmi (P1+1 až 61+P2). V 7., 11., 16. a 43. páse sa nachádzajú dvojice výklenkov, v 22., 31. a 35. sú výklenky len po pravej strane rúry. Dvojice výklenkov v 55. a 59. páse sú polovičného profilu.

Bezpečnostný výklenok v 31.páse, foto Emil Schenk, 29.8.2002 Bezpečnostný výklenok v 59.páse, foto Emil Schenk, 29.8.2002

Štubniansky portál - P2
Vstup trate do tunela (km 260,15), foto Emil Schenk, 29.8.2002
 
Pískací kolík (km 260,13), foto Emil Schenk, 29.8.2002
 
Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.8.2002 Východ P2 z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 29.8.2002

Tunel je v súčasnosti v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Pramene:


Strana vytvorená : 25. III. 2000
Strana aktualizovaná : 2. IX. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu