Železničná trať / Railway line
Banská Bystrica - Diviaky

Zoznam staníc / Station list

B. Bystrica - Dolná Štubňa
Novú trať si predstavíme stručne v prehľade ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

Jubileum trate SNP
19. XII. 2000 uplynulo 60 rokov od sprevádzkovania trate Slovenského národného povstania / fall in 60 years from opening of line
Banská Bystrica - Harmanec - Diviaky ( východná trať - pozn. Addams ).
Stavba tejto technicky náročnej trate (101 mostných objektov, 22 tunelov a nespočetné terénne úpravy) bola zrealizovaná v rokoch 1936 - 1940 najmä z dôvodu skrátenia spojenia Horehronia s údolím rieky Turiec.
V úseku
Banská Bystrica - Kostiviarska sa nachádza 1. tunel, Kostiviarska - ...

16. XI. 1995 Bratislava

(pôvodné znenie: Martin ROTTMANN , upravená verzia: Ž-Semafor 1/96)

ÚZKOKOLEJKY NA ŠTUBŇANSKU

Pokud se někomu nezdá termín Štubňansko, vězte, že to je uměle vytvořený název oblasti na Slovensku pro potřeby dnešních dráhařských toulek. Místně by se asi řeklo horní Turiec plus přilehlá údolí a svahy Kremnických vrchů, Velké Fatry a Žiaru. Pojmenování Štubňansko je ovšem velmi výstižné, obce Dolná a Horná Štubňa leží v centru vymezené lokality a každá z nich je spojená s jednou úzkokolejkou. Navíc obě patří k významným místům meziválečné historie (a ještě kousek války) budování nových železničních tratí. Do stanice Horná Štubňa složitě zaústila trať z Handlové, otevřená roku 1931. Letos oslaví kulatých 70 let! O něco méně, 60 let, jsme si v minulém roce připomněli u nejnákladnější tratě ČSD, z odbočky Dolná Štubňa do Banské Bystrice.

Stavební úzkokolejka Dolná Štubňa – Čremošné
S předchozí lesní železnicí neměla nic společného. Byla postavena (s rozchodem 760 mm) k dovozu materiálu na stavbu nejdelšího československého tunelu na trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa. Vedla od tratě Zvolen – Vrútky (překladiště na Dĺžinách – hradlo Dĺžiny je u přejezdu silnice Dolná Štubňa – Nový Dvor) k čremošňanskému portálu tunelu, což mohlo být okolo 10 km. Samotné zahájení ražby tunelu a tím i celé stavby trati proběhlo 28. 9. 1936 slavnostním způsobem. Stejně tak, byť s jinými pohlaváry, byla trať odevzdána do provozu 19. 12. 1940.
Úzkokolejka nevedla v celé trase vedle silnice, v horní části pokračovala zcela samostatně a proto i dnes je tu její těleso sledovatelné. Vynořuje se z levého oblouku silničního tělesa předtím, než silnici přetíná zelená turistická značka z údolí Černé vody a míří k bývalému mostu přes potok. Ne jeho březích jsou konce náspů dobře viditelné. Kdo do těchto končin zavítá, může si ještě předtím prohlédnout velké mostní stavby železniční trati v úseku Horná Štubňa obec – Čremošné. Za hornoštubňanskou zastávkou viadukt Na vodě, další přes údolí potoka Glozy a potom zacházkou po zelené značce viadukt Černovodský.
Zarostlé těleso úzkokolejky pokračuje po levém břehu Žarnovice, po setkání se zelenou značkou stoupá ve svahu jako cesta. Přibližně od úrovně začátku bývalé lesní železnice začíná opuštěné těleso, před nádražím Čremošné velmi zarostlé. Vede v nižší úrovni než kolejiště, kolem výpravní budovy a dál vesměs zlikvidováno.

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 22/28. VII. 2001)

Buďte rušňovodičom na trati Vrútky - Banská Bystrica - Zvolen
TABLET.TV vďaka spolupráci s ZSSK prináša našim čitateľom zážitok, inšpirovaný hitom severských televízií. Projekt umožňuje precestovať reálnu vlakovú trať Vrútky - Banská Bystrica - Zvolen osobná stanica v roli rušňovodiča!
Bratislava (Teraz.sk/TABLET.TV) - TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) predstavuje videoexperiment, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval. Podobné projekty sú však hitom mnohých zahraničných, najmä severských televízií.
Na rozdiel od neho však budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu cesty opíše, čo sa v danom okamihu okolo vás nachádza. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré znamená prechod do vlakovej reality. Príjemnú cestu!


Vrútky - Banská Bystrica - Zvolen osobná stanica , 480 x 270

 

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 00, 000 133637 xx oo Banská Bystrica [ 170-2 , 172 , 478 ] Neusohl; Beszterczbánya
xx 01, 0__
__, ___
xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 170 / 172  
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 170 / 479  
xx 3, 991 - 4, 341 xxxxxx xx xx ( tunel č. 1 - Banskobystrický ) ( tunel č. 1 - Kačický )
05 05, 385 133538 xx oo Kostiviarska [ 479 ]  
xx 05, 95_ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 08, 945 - 09, 065 xxxxxx xx xx ( tunel č. 2 - Dolinský I )  
xx 10, 364 - 10, 939 xxxxxx xx xx ( tunel č. 2a - Dolinský II )  
xx 11, 1__ xxxxxx xx xo vlečka (smer: B.Bystrica)  
12 11, 970 133330 xx oo Uľanka (1940)  
xx 13, 038 - 13, 937 xxxxxx xx xx ( tunel č. 3 - Polkanovský I )  
xx 14, 355 - 14, 471 xxxxxx xx xx ( tunel č. 3a - Polkanovský II )  
xx 15, 0__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 15, 598 - 16, 123 xxxxxx xx xx ( tunel č. 4 - Uľanský I ) ( tunel č. 4 - Ulmanský I )
xx 16, 403 - 16, 444 xxxxxx xx xx ( tunel č. 4a - Uľanský II ) ( tunel č. 4a - Ulmanský II )
xx 16, 580 - 16, 648 xxxxxx xx xx ( tunel č. 4b - Uľanský III ) ( tunel č. 4b - Ulmanský III )
xx 16, 745 - 16, 795 xxxxxx xx xx ( tunel č. 4c - Uľanský IV ) ( tunel č. 4c - Ulmanský IV )
xx 16, 897 - 16, 961 xxxxxx xx xx ( tunel č. 4d - Uľanský V ) ( tunel č. 4d - Ulmanský V )
18 17, 583 133231 xx xo Harmanec z [ 478 ]  
xx 17, 735 - 18, 015 xxxxxx xx xx ( tunel č. 5 - Čabraďský I )  
xx 18, 435 - 18, 579 xxxxxx xx xx ( tunel č. 5a - Čabraďský II )  
xx 18, 995 - 19, 195 xxxxxx xx xx ( tunel č. 6 - Harmanecký I )  
20 19, 727 133132 xx oo hlásnica Dolný Harmanec z  
xx 20, 042 - 20, 336 xxxxxx xx xx ( tunel č. 7 - Harmanecký II )  
xx 21,2__ - 22, 0__ xxxxxx xx xx ( bývalá galéria? )  
xx 22, 078 - 23, 212 xxxxxx xx xx ( tunel č. 8a - Japeňský I )  
xx 23, 243 - 24, 000 xxxxxx xx xx ( tunel č. 8b - Japeňský II ) ( tunel č. 8b - Dr. Milana Hodžu )
xx 24, 330 - 25, 630 xxxxxx xx xx ( tunel č. 9 - Grehelský I ) ( tunel č. 9 - R.Bechyně )
xx 25, 668 - 25, 948 xxxxxx xx xx ( tunel č. 10 - Grehelský II )  
26 26, 325 133033 xx oo Harmanec jaskyňa  
xx 26, 814 - 26, 884 xxxxxx xx xx ( tunel č. 11 - Kosiensky )  
xx 27, 366 - 27, 563 xxxxxx xx xx ( tunel č. 12 - Rábkinský )  
xx 27, 723 - 27, 772 xxxxxx xx xx ( tunel č. 13 - Túfenský )  
xx 27, 847 - 32, 544 xxxxxx xx xx ( tunel č. 14 - Čremošniansky ) ( tunel č. 14 - Dr. Edvarda Beneša, Andreja Hlinku )
33 32, 967 132837 oo xx Čremošné [ 468 , 469 ]  
xx 35, 0__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 36, 4__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 38, 95_ xxxxxx xx xx most/bridge  
39 39, 238 132936 xx xo Horná Štubňa obec z  
xx __, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 170 / 171  
xx 40, 670
277, 679 ( 171 )
xxxxxx oo xx odbočka Dolná Štubňa [ 171 ]  
xx 279, 342 xxxxxx xx xx Hradlo Dlžiny  
68 281, 565 130831 xo xx Turčianske Teplice z [ 170 ] Štubnianske Teplice z.; Stubnyafürdö mh.
46 283, 028 130534 oo xx Diviaky [ 171 , 470 ] Turóczdivék

 

číslo trate/Line No. od/since

úsek/section

172 1993 Banská Bystrica - Turčianske Teplice
171, 172 1993 Turčianske Teplice - Diviaky
170 10. VI. 2001 Banská Bystrica - Turčianske Teplice
170, 171 10. VI. 2001 Turčianske Teplice - Diviaky

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Vybrané aspekty výstavby žel. trate B. Bystrica - Diviaky

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 05-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 25-12-2015
    ( h170-3.htm )