Hronský tunel

Druhým tunelom v traťovom úseku Telgárt penzión - Vernár je 250 m dlhý tunel, pomenovaný podľa neďalekého prameniska rieky Hron - Hronský tunel.

So stavbou tunela v st. km 10,2-10,45 sa začalo už v roku 1931. Prerazený tunel v jednom z výbežkov Kráľovej holi, leží v oblúku s polomerom 300 m a v stúpaní 13,2‰. Razený bol v porfýroch modifikovanou rakúskou tunelovacou metódou. Smerová štôlňa bola prerazená v roku 1931.
Celý je obmurovaný, väčšinou murivom z lomového kameňa - 33 pásov (vrátane portálových) typov 4 a 5, výnimočne 7. Nepremokavý kryt hornej klenby bol urobený na dĺžku 136 m (1 195 m2). Stavebný náklad tunela bolo asi 3,9 mil.Kč.

Telgártsky portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 5.10.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 5.10.2002

Tunelová rúra

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 5.10.2002 Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 15.7.2001

Vernársky portál - P2

Vstup trate do tunela (82,2 km), foto Emil Schenk, 5.10.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 5.10.2002

Pramene:


Strana vytvorená : 9. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 5. VII. 2004
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Červená Skala - Margecany