Jarabský tunel I (Krivaňský)

Jedným z tunelov v stratenskom skalnom labyrinte je Jarabský tunel I.

Stavba tunela
Tunel je dlhý 326 m, leží v oblúku o polomere 340 m, jeho niveleta je v sklone 10‰. Razený bol ako všetky tunely na trati modifikovanou rakúskou tunelovacou metódou so stropným záberom. Celkom bolo urobených 40 pásov normálne po 8 m a 2 portálové po 3 m. Vystačilo sa celkom s netlakovými typmi 4 a 5, len 3 pásy (24,14 m tunelovej rúry) je obmurovaných typom 6. Nepremokavý betónový kryt má celý tunel (3 047 m2 krytu). Celkom bolo vylámané 13 900 m3 hornín a urobených 4 431 m3 muriva a betónu. Celkový náklad na stavbu dosiahol 3 600 000 Kč.

Tunel v II. svetovej vojne
Ustupujúce povstalecké vojsko 20.10.1944 doviezlo 4 vozne kamenia, ktoré pustili do tunela, kde boli koľajnice už vopred vytrhané. Vozne boli vytiahnuté 29.11.1944, ale jeden nemohol byť odstránený z trate, lebo bol veľmi poškodený. Preto ho nemecké vojsko muselo hneď za tunelom vyhodiť na svah a ostatné tri vozne zobralo vlakom smerom na Margecany.

Dobšinskoľadovský portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 6.10.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 6.10.2002

Tunelová rúra
Tunelovú rúru tvorí 40 pásov a 2 portálové pásy. Nachádza sa v nej 6 párov bezpečnostných výklenkoch, súmerne umiestnených v 6, 12, 18, 24, 30 a 36 páse.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 6.10.2002
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 6.10.2002
 
Tunelová rúra od pása č.39, foto Emil Schenk, 6.10.2002 Výklenok v pravej opore pása č.36, foto Emil Schenk, 6.10.2002

Stratenský portál - P2
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 6.10.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 6.10.2002

Pramene:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 1. VIII. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Červená Skala - Margecany