Jarabský tunel II

Druhým tunelom v stratenskom labyrinte je 372,2 m dlhý Jarabský tunel II.

Razenie tunela v rozpukaných bielych (wettersteinských) vápencoch sa konalo modifikovanou rakúskou tunelovacou metódou. Vylámaných bolo 46 osemmetrových pásov a 2 portálové pásy. Nepremokavého betónového krytu hornej klenby bolo prevedené 2 699 m2. Obmurovka má len netlakové typy 4 a 5. Výlom tunelu má obsah 14 500 m3 a murivo 4 400 m3. Náklad na stavbu tunela dosiahol okrúhle 3 900 000 Kč. V rokoch 1969 až 1971 v blízkosti železničného tunela vybudovali Inžinierske stavby n.p. Košice 326 m dlhý dvojprúdový cestný tunel, situovaný vpravo od železničného tunela. Niveleta cestného tunela je asi 15 m pod niveletou železnice, kolmá vzdialenosť oboch tunelov asi 45 m. Do prevádzky bol odovzdaný koncom roka 1971.


Železničný a cestný tunel v stratenskej tiesňave

Dobšinskoľadovský portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 6.10.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 6.10.2002

Tunelová rúra
Tunel leží v sklone 11,6‰, takmer celý v priamke, okrem 50 m zo strany červenoskalskej, ktoré sú v prechodnici.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 6.10.2002 Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 6.10.2002

Stratenský portál - P2
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 6.10.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 6.10.2002

Pramene:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 1. VIII. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Červená Skala - Margecany