Stratenský tunel

Jedným z tunelov v stratenskom labyrinte, pomenovaný podľa neďalekej obce, je Stratenský tunel.

Stavba tunela
Tunel je dlhý 105 m, leží čiastočne v oblúku o polomere 280 m a čiastočne v prechodnici. Niveleta klesá 9,4‰. Pri razení modifikovanou rakúskou tunelovacou metódou neboli väčšie problémy, lebo tunel prechádza súdržným, celkom suchým vápencom. Má 13 vnútorných pásov a dva portálové (tieto po 2 m dĺžky). Výlom dosiahol 3 700 m3 a murivo 1 520 m3. Nepremokavého krytu hornej klenby bolo urobených 792 m2. Stavebný náklad dosiahol 1 300 000 Kč.


Stratenský portál tunela krátko po otvorení trate

Poškodenie tunela na konci 2.svetovej vojny
Nemci pri ústupe v januári 1945 tunel zamínovali a nad stratenským portálom tunela založili nálož dvoch vozňov trhavín a leteckých bômb. Výbuchom bola zavalená tunelová rúra v dĺžke 105 m a tunelový zárez s 25 000 m3 skál z porušeného nadložia. V dôsledku veľmi silnej detonácie došlo k úplnému zničeniu aj 3 domov nachádzajúcich sa v blízkosti a poškodeniu mnohých domov v obci Stratená a k zraneniu niekoľkých občanov obce.


Mlynecký portál Stratenského tunela, foto Ing.Peter Cuninka, 12.6.1997, poskytol Jaroslav Pietrik

 

Pramene:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 1. IV. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Červená Skala - Margecany