Hamrický tunel

Hamrický tunel sa nachádza v stratenskom skalnom labyrinte.

Tunel má dĺžku 300 m a je po celej dĺžke je zakrivený (prechodnica a oblúk o polomere 310 m), niveleta klesá na dĺžku 36 m zo strany červenoskalskej 9,9‰, zbytok klesá 8,1‰. Vápence prerazené tunelom boli prestúpené početnými dutinami a hniezdami vyplnenými hlinou. Vyskytli sa tu tiež početnejšie pramene vody. Ale ani v tomto tuneli pri razení nebolo tlakov. Razenie modifikovanou rakúskou tunelovacou metódou sa dialo v 37 vnútorných a 2 portálových pásoch. Takmer na celú dĺžku má tunel nepremokavý kryt (2 696 m2). Tunelový výlom dosiahol 13 100 m3, murivo 3 100 m3, stavebný náklad 3 900 000 Kč.


Výstavba trate a vernárskeho portálu tunela


Osobný vlak č.845, M131.1417 + BLM + BLM + M131.1140 (v tuneli) pred červenoskalským portálom tunela, foto Ondřej Řepka, 4.7.1968


Mlynecký portál tunela nad Palcmanskou Mašou

Pri výstavbe Palcmanskej Maši sa v rokoch 1950-53 uskutočnila preložka železničnej trate v úseku medzi žst. Mlynky a mlyneckým portálom tunela, ktorého kótou bola daná výška vzdutia hladiny.

 

Pramene:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 1. IV. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Červená Skala - Margecany