Mlynecký tunel

Neďaleko železničnej stanice Mlynky, v stav. km 31,130-31,270, sa nachádza krátky Mlynecký tunel.

Stavba tunela
So stavbou tunela, asi 1 km za stanicou Mlynky, sa začalo v júli 1934, pričom spodná štôlňa bola prerazená už koncom 1933.
Tunel je dlhý 140 m, leží celý v oblúku o polomere 300 m a v sklone 7,9‰. Pôvodne vyrátaná dĺžka bola väčšia, ale keď sa zistilo, že nadložie je pomerne malé, bol vybudovaný pred tunelom klenutý predzárez, aby sa zabránilo zosúvaniu horniny zo svahov na trať.
Razená časť tunela modifikovanou rakúskou metódou dosiahla dĺžku 120 m. Povaha hornín (metamorfovaný diabas a chloritové bridlice) neboli síce pre razenie tak priaznivé, ako vápence v stratenskej tiesňave, ale aj tu sa vystačilo s ľahšími typmi v 13 pásoch a len 3 pásy typov 7 a 8 sú ťažšie.
Celkovo má tunel 16 vnútorných pásov, 1 pás, ktorý bol urobený ako preklenutý zárez a 2 portálových kratších pásov. Celý tunel, až na jeden pás, má nepremokavý betónový kryt. Výlom z tunela dosiahol 6 730 m3, kubatúra muriva 2 230 m3. Stavebný náklad dosiahol okrúhle 2 500 000 Kč.

Mlynecký portál - P1
Čelo portálu je ozdobené letopočtom obnovy 1947. Pred portálom sa nachádza tabuľa výstrahy: Prechod cez koľaje a priechod tunelom sa pod trestom zakazuje!

Vstup trate do tunela, vľavo tabuľa, foto Emil Schenk, 6.10.2002 Portál tunela, klesanie 8‰/170, foto Emil Schenk, 6.10.2002

Tunelová rúra
Tunelovú rúru tvorí 17 pásov a 2 portálové pásy. Nachádzajú sa v nej 2 páry bezpečnostných výklenkoch v 7 a 13 páse.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 6.10.2002
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 6.10.2002
 
Tunelová rúra od pásu č.10, foto Emil Schenk, 6.10.2002 Bezpečnostný výklenok, foto Emil Schenk, 6.10.2002

Hnilecký portál - P2
V roku 1950 bola pred západným portálom (km 61,340) otvorená zastávka Mlynky. Asi po dvoch rokoch bola presunutá na druhú stranu tunela (km 61,110), kde sa nachádza dodnes.

Vstup trate do tunela (km 61,0), foto Emil Schenk, 6.10.2002 Portál tunela (km 61,1), foto Emil Schenk, 6.10.2002

Pramene:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 1. VIII. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Červená Skala - Margecany