Gelnický tunel

Gelnický tunel sa nachádza pri meste Gelnica.

Tunel v stav. km 80,524-80,744 je dlhý 220 m. Leží čiastočne v priamke, čiastočne v prechodnici a v oblúku o polomere 650 m, celý v sklone 5,6‰. Preráža porfyroidové a fylitové vrstvy, preskupené početnými hlinitými lasami a pri margecanskom portáli grafitické bridlice a náplavy. Tunel je rozdelený na 27 vnútorných pásov normálne 8 m dlhých a 2 portálové kratšie pásy. Pri razení používalo sa modifikovanej rakúskej tunelovacej metódy, pri ktorom stropným záberom sa dosiahla dĺžka asi 36 m. 13 pásov je typu 5 (bez spodnej klenby) a 14 vnútorných pásov typu 7 a 9, avšak tiež bez spodnej klenby. Nepremokavý kryt hornej klenby z hutného betónu bol urobený v 12 pásoch (897 m2). Výlom dosiahol asi 10 600 m3 a murivo okrúhlo 3 000 m3, približný náklad 3 250 000 Kč.

Prakovský portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 5.10.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 5.10.2002

Tunelová rúra
Tunelovú rúru tvorí 27 pásov a 2 portálové pásy. Nachádzajú sa v nej 3 páry bezpečnostných výklenkoch v 7, 13 a 20 páse.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 5.10.2002 Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 5.10.2002

Gelnický portál - P2
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 5.10.2002 Portál tunela (km 11,6), foto Emil Schenk, 5.10.2002

Prameň:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 1. IV. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Červená Skala - Margecany