Ožďanský tunel

Počas stavby trate Rimavská Sobota - Poltár bol pri obci Ožďany postavený 160 m dlhý tunel. Pri jeho stavbe sa využila rakúska tunelovacia metóda. Obmurovka tunela bola zhotovená z betónu.
Pre nevyhovujúci technický stav železničnej trate Rimavská Sobota - Poltár bola na trati od 1.10.2000 do odvolania zastavená železničná doprava. Trať rýchlo zarastá vegetáciou.

Dolnozáhoranský portál
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Portál tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Pohľad do tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Východ z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 

Tunelová rúra
V smere od železničnej zastávky Dolné Záhorany sa tunelová rúra točí doprava. Má 26 tunelových pásov, po oboch stranách 2 záchranné výklenky.

Pohľad do rúry z dolnozáhoranskej strany, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Pohľad do rúry z ožďanskej strany, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Jeden zo záchranných výklenkov, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 

Ožďanský portál

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Pohľad na portál, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Detailný pohľad na portál, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 
Východ z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 15.7.2001
 

Prameň:


Strana vytvorená : 19. III. 2001
Strana aktualizovaná : 23. VII. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť