Thurzovský tunel

Výstavba železnice v údolí Oravy prebiehala rýchlo. Jediný tunel (95,6 m dlhý) bol prerazený v Kraľovanskej tiesňave, v najťažšom úsek trate. Tunel postavili rakúskou tunelovaciou metódou, tunelová obmurovka bola vyhotovená z opracovaného kameňa. Tunelová rúra je v stúpaní 5‰, v ostrom ľavotočivom oblúku.


Pohľad z úpätia vrchu Kopa (1187,2 m n.m.) na bralo prerazené tunelom

Tunel a skalné zárezy pomáhali stavať skúsení odborníci - kamenári a tunelári z Talianska. Väčšina bola ubytovaná po obciach v domoch miestnych obyvateľov.

Poškodenie tunela v roku 1945
Na konci 2. svetovej vojny bol tunel v celej dĺžke zavalený a jeho oprava si vyžadovala dlhší čas. Dopravu v údolí Oravy bolo veľmi potrebné obnoviť, nebolo možné čakať na dokončenie opravy tunela.
Železničiari preto presunuli jeden rušeň a s ním niekoľko vozňov z kraľovanskej výhrevne po ceste a za tunelom ich posadili na koľajnice. Po uskutočnení zaťažkávacej skúšky všetkých opravených mostov a drevených provizórií sa mohla začať premávka aj napriek zničenému tunelu. Po ukončenej obnove sa v tuneli obnovili oba portály, zárubné múry a 13 tunelových pásov, napriek ostrej zákrute bez bezpečnostných výklenkov. Prvý vlak obnoveným tunelom prešiel 11.8.1945.

V roku 1996 režisérka M. Leder v tuneli nakrúcala jednu zo scén filmu The Peacemaker (Mierotvorca).
Dňa 6.10.1999 prebehla medzi stanicami Kraľovany a Trstená skúška prepravy kamiónov na špeciálne upravených vozoch RO-LA. Najväčšie obavy boli z úzkeho tunela, ale vozne ho prekonali bez problémov.

Nové železničné tunely v údolí Oravy?
Na rieke Orava, v riečnom kilometri 1,11 bola ešte nedávno navrhovaná stavba vodného diela Dierová. Gravitačná betónová priehrada s výškou múru 50 m by dosiahla dĺžku vzdutia 17,0 km (po Dolný Kubín) a vynútila by si 13,7 km preložku jednokoľajnej železnice a stavbu ďalšieho tunela na ľavom brehu rieky Oravy.

Kraľovanský portál [P1]

Pohľad na portál od žst. Kraľovany, foto Emil Schenk, 2.9.2000
 
Pohľad na portál od žst. Kraľovany, foto Emil Schenk, 2.9.2000
za pískačikom rýchlostník 30km/h
Detail portálu, pravé krídlo cca 16 m, ľavé cca 25 m
foto Emil Schenk, 2.9.2000
 
Prvý a druhý tunelový pás, vzadu svetlo prenikajúce z oravskej strany tunela, foto Emil Schenk, 2.9.2000
 

Párnický portál [P2]

Párnický portál tunela je celý z betónu
foto Emil Schenk, 2.9.2000
Detailný pohľad na portál, pravé krídlo cca 21 m dlhé
foto Emil Schenk, 2.9.2000

Pramene:


Strana vytvorená : 9. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 31. XII. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť