Tunel vo Vyšných Hágoch

Tunel vo Vyšných Hágoch sa nachádza na bývalej vlečke zo železničnej stanice Vyšné Hágy, v areáli Liečebného ústavu. Patril pod správu Tatranských elektrických železníc (TEŽ). Slúžil len na dopravu potravín a ďalšieho tovaru pre sanatórium.

Stavba sanatória
Na jeseň 1934 začala Ústredná sociálna poisťovňa Praha severne od osady Vyšné Hágy s výstavbou Masarykovho sanatória pre pľúcne choroby. Projekt vypracovali v roku 1933 architekti Ing. František Libra (1891-1958) a Jiří Kahn (1895-1944) po dôkladnom štúdiu podobných liečebných zariadení v zahraničí, najmä Švajčiarsku. Na výstavbe a kompletizácii sa podieľalo 7 stavebných a desiatky montážnych firiem.
V prvej fáze výstavby, v rokoch 1934-35, tu vybudovali kompletné inžinierske siete, rozšírili koľajisko výhybne a postavili 500 m vlečku siahajúcu až na stavenisko. (Povolenie na stavbu vlečky vydané 20.5.1935, 11.6.1936 štrajk robotníkov firmy Kremnická stavebná spoločnosť Kecek-Marhold-Dráb a spol., zabezpečujúcej výstavbu cesty a vlečky, kolaudácia prebehla 17.10.1939, ale už predtým (aj s tunelom ?) sa používala pre prepravu stavebnín.)
V druhej fáze výstavby, v rokoch 1935-37 vybudovali liečebné, prevádzkové a ubytovacie objekty. Ústav bol tesne pred dokončením v roku 1938, ale vzhľadom na vtedajšiu politickú situáciu bolo jeho otvorenie zabrzdené. Otvorenie sanatória Robotníckej sociálnej poistovne prebehlo 1.6.1941 za účasti ministra Alexandra Macha, ako aj zástupcov centrálnych úradov. Od 2.6.1942 slúži širokej verejnosti.

Tunel na vlečke
Asi sto metrov pred koncom vlečky vedúcej do kotolne, úvraťou späť odbočovala 192 m dlhá koľaj do pivnice hlavnej budovy sanatória, vedúca z povrchu hĺbeným tunelom. Dĺžka tunela sa dá odhadovať asi na 170 m (časť z celej vlečky (cca 20 m) viedla pred tunelom po povrchu).
Podľa dobovej korešpondencie do tunela nemala viesť trolej (mal menší profil) a vozne tam mal dopravovať pôvodne akumulátorový rušeň (nebol vyrobený) a potom navijak.
Zánikom nákladnej dopravy na TEŽ pôvodná funkcia tunela zanikla.

Portál od kotolne, (27.10.2000)

Príchodu vlečky k tunelu, vpravo zachované koľajnice Pohľad na tunel z bývalej uvrate pred kotolňou
Detailný pohľad na portál Portál a 1. pás je v miernej zákrute, ďalej rúra vedie priamo

Tunelová rúra, (27.10.2000)
Tunelová rúra je postavená v miernom stúpaní. Zložená je zo 14 tunelových pásov (ich vlastné čísla, ako aj čísla portálov nie sú známe, preto ich číslujem od kotolne). Posledné 3 pásy prechádzajú pod budovou sanatória. V tunelovej rúre sa nachádzajú po oboch stranách 3 dvojice bezpečnostných výklenkov - v 3., 8. a 13. páse. Rúra je obložená do výšky 3 m lomovým kameňom. Kalota je betónová.

Dvojica bezpečnostných výklenkov v 3.páse Bezpečnostný výklenok (výška 190, šírka 150, hĺbka 90 cm)
Pohľad na vchod do tunela z jeho polovice Prechod tunela pod budovu sanatória 12/11 pás

Portál od pivnice sanatória, (27.10.2000)

Východ z tunela do pivnice sanatória Portál a 14. až 12. pás pod budovou
Pivnica sanatória Detail koľajnice v dlažbe tunela

Pramene:


Strana vytvorená : 10. VII. 2000
Strana aktualizovaná : 24. IX. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť