Slavošovský tunel (tunel Pod Homôľkou)

Najdlhším tunelom na nedostavaných gemerských spojkách je 2400 m Slavošovský tunel, ktorý preráža 744,8 m vysoký vrch Homôľka. Po stránke smerovej je postavený vo dvoch oblúkoch. Prvý oblúk je neďaleko slavošovského portálu, druhý - miernejší, zhruba za polovicou.
Tunel, bez portálov, bol dokončený 14.4.1944. Onedlho nato, počas protifašistického odboja partizáni vyhodili do vzduchu jeho nedokončený východný portál, lebo sa obávali, že by dohotoveným tunelom mohli preniknúť nemecké vojská.

Slavošovský portál
Slavošovský portál tak bol dlhé roky takmer úplne zavalený. Do tunela bolo možné vstúpiť nenápadnou jamou, ktorým bol zasypaný portál. Portál sa nachádza po ľavej strane cesty idúcej po telese budúcej trate zo Slavošoviec, ktorá v mieste portálu začne prudko stúpať.
Podľa prieskumu z leta 2002 bol vstup do tunela zväčšený na asi 1,4 m. Asi po 5 m od závalu sa klenba tunelu zdvíha a na dne sa objavuje betón a 2,5 kilometra tmy.

Pohľad na portál, foto Martin Turčan, júl 2001 Detail portálu, foto Martin Turčan, júl 2001

Tunelová rúra
Na prehliadku takmer celého tunela sú potrebné asi dve hodiny a vhodné je zobrať so sebou aspoň dve výkonné baterky.
O stenu tunelovej rúry sú opreté betónové tvárnice, ktoré tu už pol storočia čakajú na stavbárov. Stredom vedie obvyklý odvodňovací kanál a celý tunel má veľmi kvalitne vybetónované dno. Je postavený v dosť značnom klesaní, čo dokladá rýchlosť pretekajúcej vody v kanále, ktorá do tunela vteká na slavošovskej strane.
Pretože tunel prechádza vápencovou oblasťou a podzemná voda si našla cestičky i do tunelu, na niekoľkých miestach možno vidieť aj pravú kvapľovú výzdobu - v niektorých prípadoch majú kvaple dĺžku až 40 centimetrov.

Východ z rúry na slavošovskej strane, foto Martin Turčan, júl 2001 Východ z rúry na revúckej strane, foto Martin Turčan, júl 2001

Revúcky portál
Revúcky portál sa nachádza vysoko nad obcou Kopráš. Ani tento portál nebol dokončený. Vyústenie trate z tunela sa nájde veľmi hladko - priamo nad dedinou je vysoký násyp.
Pretože skalný zárez pred tunelom nebol prekopaný do potrebnej hĺbky, v ústí tunela sa zhromažďuje voda a usadeniny. Donedávna bolo posledných zhruba 150 metrov priechodných len pri nízkom stave vody, ktorá na konci tunela dosahovala až do výšky 30 cm od hornej hrany bezpečnostného výklenku. Portál bol preto uzatvorený oceľovou mrežou, ktorá je v súčasnosti už odstránená (2001).
Pravdepodobne bol aj tento portál očistený. Ale žiaľ zosuv pôdy zo strmých svahov zapríčinil ďalšie hromadenie vody a bahna, zasahujúce aj asi 20 m do tunelovej rúry.

Nedokončený portál tunela, foto Martin Turčan, júl 2001 Výstup z tunela, foto Martin Turčan, júl 2001

Pramene:


Strana vytvorená : 25. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 2. IX. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na gemerských spojkách