Koprášsky tunel

Stavba tunela
Práce na úseku, v ktorom mal byť pod 424,8 m vrchom postavený tunel, sa začali v marci 1941, pokračovali aj napriek dopravným a zásobovacím ťažkostiam rekordným tempom. Už 11. augusta 1941 sa mohla na stavbe úseku konať slávnosť z prerazenia Koprášskeho tunela, ktorého dĺžka je 245 m a pred zárezom 314 m. Pri jeho prerazení bol prítomný aj prednosta ÚSS, ministerský radca Ing. Richard Pavlík.
Staviteľská firma dodržala zadávací termín, ale čo je dôležitejšie, že razenie smerovej štôlne sa odbavilo bez úrazu. K prerazeniu tunela možno udať, že smerová odchýlka nebola väčšia ako 1 mm, v dĺžke sa stala chyba iba 2,5 mm vo výške 7 mm.
Do času zastavenia prác na výstavbe trate Slavošovce - Chyžianska Voda sa tunel takmer dokončil. Tunelová rúra bola postavená v priamom smere, v konštantnom spáde a vyložená tvárnicami. Slavošovský portál bol postavený z bieleho kameňa.

Súčasný stav tunela
Vstup do tunela kryjú rôzne stromy a kríky. Je v ňom sucho, klenba ani steny nejavia na pohľad žiadne poškodenie. Kedysi boli obidva portály uzavreté a tunel sa používal ako sklad ovocia. Dnes je vstupná brána na revúckom portáli odstránená a v priečke na slavošovskej strane je vyrúbaný asi 1 meter nad zemou otvor, takže tunel je priechodný. Z kopca nad tunelom zreteľne vidno trasovanie budovanej oblúkovej trate smerom na Lubeník.

Budúcnosť tunela
27. mája 2006 bol prijatý projekt, ktorý spracovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej a Rožňave. Projekt s názvom Investičná mapa okresov Revúca a Rožňava má zabezpečiť propagáciu podnikateľského prostredia a výhod investičného prostredia v okresoch Revúca a Rožnava v tuzemsku a v zahraničí prostredníctvom vytvorenia investičnej mapy. Má získať investorov na významné investície, podnikanie v priemyselných parkoch a strategických investorov na reštrukturalizáciu, modernizáciu, zvýšenie technickej úrovne, produktivity, efektívnosti a exportnej výkonnosti hospodárstva oboch okresov.
V rámci investičnej mapy ponúka obec Magnezitovce, ako vlastník, ďalšie využitie Koprášskeho tunela. Tunel s plochou 220 m2 (?) ponúka do prenájmu alebo na odkúpenie. Tunel môže slúžiť ako miesto pestovania šampiňónov.


Revúcky portál tunela, foto Martin Turčan, júl 2001

Pramene:


Strana vytvorená : 25. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 2. IX. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na gemerských spojkách