Obdobia výstavby železničných tunelov na Slovensku
obdobie
výstavby
 
železničné tunely

 
poznámka

do 1918
Bartoška
Blaufuss
Handlovský
Hrenca I
Jablonický
Kečka
Kraľovanský I
Kriváňsky

Lamačský I
Lamačský II
Lupkovský
Malá Skalka
Margecanský
Ožďanský
Píliansky
Pitelová
Skalica
Sohler
Strečno III
Ťahanovský I
Thurzovský
Turček
Veľká Skalka
Zlatniansky
Počet postavených tunelov 24
23 jednokoľajných
1 dvojkoľajný (Lupkówsky), dnes jednokoľajný

V železničnej prevádzke je dnes 19 tunelov
 
 

Znesený tunel:
Kriváňsky
 
 

Tunel sa nepoužíva, lebo bola preložená trať:
Kraľovanský I
Margecanský
Píliansky
Ťahanovský I

1919-1945
Besnický
Banskobystrický
Bralský
Čachtický
Čabraďský I
Čabraďský II
Čremošniansky
Dolinský I
Dolinský II
Gelnický
Generála M.R.Štefánika
Grehelský I
Grehelský II
Hájnický
Hamrický
Harmanecký I
Harmanecký II
Hrenca II (zakrytý zárez)
Hronský
Japeňský I
Japeňský II
Jarabský I
Jarabský II
Koprášsky
Kosiensky
Kremnický (zakrytý zárez)
Mlynecký
Nemcovský
Neresnický
Pekelský
Pod Dielikom
Pod Vlčokom
Podkanovský I
Podkanovský II
Poriadsky
Pstruhársky
Rábkinský
Slavošovský
Štiavnický
Stratenský
Strážčanský
Strečno I
Strečno II
Štubniansky
Telgártsky
Tisovecký
Túfenský
Ulmanský I
Ulmanský II
Ulmanský III
Ulmanský IV
Ulmanský V
Počet postavených tunelov 52
50 jednokoľajných
2 dvojkoľajné (Strečno I, Štiavnický)

V železničnej prevádzke je dnes 49 tunelov
 
 

Tunely na gemerských spojkách, ku ktorým nebola dokončená trať:
Koprášsky
Pod Dielikom
Slavošovský

po 1945
Banskoštiavnický
Bujanovský
Jablonovský
Kraľovanský II
Miľavský
Ružbašský
Ružínsky
Ťahanovský II
Počet postavených tunelov 8
4 jednokoľajné
4 dvojkoľajné (Bujanovský, Kraľovanský II, Ružínsky, Ťahanovský II)

V železničnej prevádzke je dnes 8 tunelov

Strana vytvorená : 25. IV. 2000
Strana aktualizovaná : 15. I. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na železničné tunely na Slovensku