Spolková republika Nemecko

Zľavy od 15. XII. 2003 :
Omezení použití Mezinárodních kupónových sešitků pro zaměstnance železnic (sešitky FIP) na tratích DB AG.

Dle sdělení ředitelství DB AG jsou držitelům Mezinárodních kupónových sešitků pro zaměstnance železnic uzavřeny následující traťové úseky v určitých dnech. Omezení platí od 15. 12. 2003 do 11. 12. 2004.
Omezení se vztahuje na následující seznam vlaků ICE , IC/EC , traťových úseků a dopravních dnů. Platí výhradně pro držitele Mezinárodního kupónového sešitku pro zaměstnance železnic (sešitky FIP).

Číslo vlaku Výchozí stanice Konečná stanice Dny uzavření
EC  28 * Nürnberg Hbf Koblenz Hbf 5
EC  33 Hamburg Hbf Puttgarden 1, 5, 6, 7
EC  64 Ulm Hbf Karlsruhe Hbf 5
ICE 70 Mannheim Hbf Göttingen 5, 7
ICE 72 Frankfurt (Main) Hbf Hannover Hbf 5
ICE 74 Mannheim Hbf Hannover Hbf 5, 7
ICE 77 Göttingen Karlsruhe Hbf 5, 7
ICE 79 Hannover Hbf Karlsruhe Hbf 5, 7
ICE 108 Stuttgart Hbf Berlin Ostbahnhof 5
ICE 109 Frankfurt (Main) Hbf Ulm Hbf 5
ICE 140 Stendal Osnabrück Hbf 7
ICE 143 Osnabrück Hbf Berlin Ostbahnhof 5
ICE 506 Karlsruhe Hbf Köln Hbf 5
ICE 542 Berlin Ostbahnhof Bielefeld Hbf 7
ICE 544 Berlin Ostbahnhof Hamm (Westf) 5, 7
ICE 547 Hannover Hbf Berlin Ostbahnhof 5
ICE 549 Hannover Hbf Berlin Ostbahnhof 5
ICE 552 Berlin Ostbahnhof Hannover Hbf 7
ICE 556 Berlin Ostbahnhof Köln Hbf 5, 7
ICE 559 Hagen Hbf Hannover Hbf 5
ICE 576 Frankfurt (Main) Hbf Hannover Hbf 5
ICE 585 Hannover Hbf Würzburg Hbf 1
ICE 586 München Hbf Hamburg-Altona 7
ICE 588

Würzburg Hbf

Hannover Hbf

5

ICE 589 Hamburg-Altona Göttingen 5
ICE 591 Fulda Stuttgart Hbf 1
ICE 596 Stuttgart Hbf Braunschweig Hbf 5
ICE 597 Frankfurt (Main) Hbf Ulm Hbf 5
ICE 651 Köln Hbf Hannover Hbf 5
ICE 653 Hagen Hbf

Hannover Hbf

7
ICE 673

Hannover Hbf

Frankfurt (Main) Hbf 7
ICE 677

Hannover Hbf

Frankfurt (Main) Hbf 1, 4
ICE 681 Hamburg-Altona Würzburg Hbf 5
ICE 681 Hamburg-Altona München Hbf 7
ICE 685 Hamburg-Altona Fulda 7
ICE 690 Fulda Berlin Ostbahnhof 5
ICE 691 Braunschweig Hbf Stuttgart Hbf 7
ICE 693 Berlin Ostbahnhof Stuttgart Hbf 7
ICE 774 Frankfurt (Main) Hbf Oldenburg (Oldb) 5
ICE 777 Bremen Hbf Frankfurt (Main) Hbf 7
ICE 788 Nürnberg Hbf

Hannover Hbf

5
ICE 789

Hannover Hbf

Nürnberg Hbf 5, 7
ICE 844 Berlin Ostbahnhof Hamm (Westf) 7
ICE 846 Berlin Ostbahnhof Dortmund Hbf 7
ICE 849

Hannover Hbf

Berlin Ostbahnhof 5
ICE 856 Wolfsburg Hamm (Westf) 7
ICE 857

Hannover Hbf

Berlin Ostbahnhof 5
ICE 858

Hannover Hbf

Hagen Hbf 7
ICE 859

Hannover Hbf

Berlin Ostbahnhof 5
ICE 874 Mannheim Hbf Braunschweig Hbf 5
ICE 876

Mannheim Hbf

Braunschweig Hbf 5
ICE 878 Fulda Berlin Ostbahnhof 5
ICE 879 Braunschweig Hbf Offengurg 7
ICE 880 Würzburg Hbf

Hannover Hbf

5
ICE 881

Hannover Hbf

Augsburg Hbf 5, 7
ICE 883

Hannover Hbf

Nürnberg Hbf 7
ICE 943 Dortmund Hbf

Hannover Hbf

5
ICE 951 Hamm (Westf) Berlin Ostbahnhof 5
ICE 971 Berlin Ostbahnhof Göttingen 7
ICE 977 Berlin Ostbahnhof

Mannheim Hbf

7
ICE 1515 Berlin Zoolg.Garten Leipzig Hbf 5
ICE 1516 Nürnberg Hbf Saalfeld (Saale) 5
ICE 1517 Saalfeld (Saale) Nürnberg Hbf 4
ICE 1519 Berlin Ostbahnhof Augsburg Hbf 5
ICE 1554

Leipzig Hbf

Frankfurt (Main) Hbf

5, 7

ICE 1556 Leipzig Hbf Frankfurt (Main) Hbf 4, 5
ICE 1557 Frankfurt (Main) Hbf Leipzig Hbf 4, 5
ICE 1559 Frankfurt (Main) Hbf Dresden Hbf 4, 5
ICE 1611 Berlin Ostbahnhof Nürnberg Hbf 7
ICE 1650 Leipzig Hbf Frankfurt (Main) Hbf 7
ICE 1651 Frankfurt (Main) Hbf Leipzig Hbf 4, 5
ICE 1653 Frankfurt (Main) Hbf Leipzig Hbf 5, 7
ICE 1712 Augsburg Hbf Saalfeld (Saale) 7
IC   2012 Mainz Hbf Köln Hbf 5
IC   2032 Magdeburg Hbf

Bremen Hbf

7
IC   2131 Bremen Hbf Magdeburg Hbf 5
IC   2142 Magdeburg Hbf Minden (Westf) 7
IC   2302 Koblenz Hbf Hamburg-Altona 1, 7
IC   2376 Hamburg Hbf Rostock Hbf 5
IC   2405 Hamburg-Altona Duisburg Hbf 5, 7
IC   2500 Dortmund Hbf Hamburg Hbf 5, 6
IC   2501 Bremen Hbf

Köln Hbf

5, 7
IC   2503 Bremen Hbf

Köln Hbf

5, 7
IC   2547 Hannover Hbf Berlin Ostbahnhof 5
IC   2573 Kiel Hbf Wittenberge 5

(vysvětlivky: 1-pondělí, 2-úterý, 3-středa, 4-čtvrtek, 5-pátek, 6-sobota, 7-neděle)
* mám pocit, že vlak patrí do kategórie ICE (pozn. Addams)
Pravidla týkající se povinné rezervace a placení příplatků zůstávají nezměněna.

( Zdroj: neoficiálny - blízky ČD )

Bratislava - Mníchov
Na prepravu cestujúcich medzi Bratislavou a Mníchovom tranzitom cez Rakúsko ponúkame špeciálnu zľavnenú cenu.

Podmienky výdaja
Podmienkou pre obdržanie špeciálnej zľavnenej ceny je zakúpenie spiatočného cestovného lístka pre trať Bratislava - München.

Doba platnosti
Zľavnený medzinárodný cestovný lístok platí 2 mesiace.

Polovičné cestovné
Polovičné cestovné lístky sa vystavujú pre deti (6-15 rokov) a na prepravu psov.

Vlaky
Cestovný lístok platí vo všetkých vlakoch Železničnej spoločnosti, a.s. a ÖBB (Rakúsko). Na sieti DB (Nemecko) pri použití vlakov ICE je nutné zakúpiť pre príslušnú reláciu príplatok ICE v plnej výške.

Prerušenie cesty
Prerušenie cesty v dobe platnosti medzinárodného cestovného lístka je dovolené.

Zmena vozňovej triedy
Doplatok za precestovanú trať v prvej vozňovej triede sa vypočíta z rozdielu 1. a 2. vozňovej triedy obyčajného cestovného za precestovanú trať v 1. vozňovej triede.

Bratislava - München

Cena zľavneného medzinárodného spiatočného cestovného
Bratislava - München
cez Cena v €
Kittsee Gr. / Marchegg Gr. / Salzburg 2. trieda 1. trieda
Zľavnené medzinárodné spiatočné cestovné 69,00 104,80

Zľavy do 14. XII. 2003 (základ zľavy zostal zachovaný i po tomto dátume, avšak ceny a podmienky mohli byť mierne zmenené):
Ak chcete spoznať krásy Mníchova a jeho okolia, prípadne ochutnať pravé bavorské pivo prichádzame k Vám s osobitnou ponukou prepravy medzi Bratislavou a Mníchovom cez Kittsee Gr. / Marchegg Gr. a Salzburg.

Čo musíte pre získanie zľavy splniť ?

Zľavnený medzinárodný cestovný lístok Vám platí 2 mesiace.

Cena zľavneného medzinárodného spiatočného cestovného Bratislava - München

  Cena v EUR
cez Kittsee Gr./Marcheg Gr Salzburg 2. trieda 1. trieda
zľavnené medzinárodné spiatočné cestovné 63,20 94,40

Osobitnosti:
Na sieti ŽSR a ÖBB cestovný lístok platí vo všetkých vlakoch. Na sieti DB pri použití vlakov ICE je nutné zakúpiť pre príslušnú reláciu príplatok ICE v plnej výške.
Prerušenie cesty v dobe platnosti medzinárodného cestovného lístka je dovolené.
Pri zmene vozňovej triedy sa zaplatí doplatok za precestovanú trať v prvej vozňovej triede ako rozdiel 1. a 2. vozňovej triedy obyčajného cestovného za precestovanú trať v 1. vozňovej triede.
Návratok čiastočne nevyužitých medzinárodných cestovných lístkov nie je dovolený.

Zľavy do 9. VI. 2001:
Zľava MITFÄHRER - FÄHRPREIS

Osobitná ponuka železníc DB pre skupinu spoločne cestujúcich osôb (najmenej 1 dospelý a 1 dieťa, najviac 5 dospelých a 1 dieťa). Podmienkou je zakúpenie spiatočného cestovného lístka 1. alebo 2. vozňovej triedy a minimálna prepravná vzdialenosť. Dve deti sa počítajú za jedného dospelého.

( Zdroj: ZSSK )

Všetky údaje bez záruky.

Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


Späť na " Rady pre cestovateľov "  
Strana vytvorená / Site created : 04-IX-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 25-I-2004
( clde.htm )