Úvodné slovo autora

Vážený/-á sympatizant/-ka železnice,

teší ma Váš záujem o železnice, ako aj o moju URL, čo dokazuje, že ju netvorím zbytočne, avšak ako ste mohli postrehnúť z jej obsahu - môj plánovaný záber oblastí záujmu je dosť široký a času je málo. Materiálu, ktorý by som chcel dostať na Rail mám doma pomerne dosť, cca na 8 mesiacov práce nepretržite (stav: máj 2004, o externých zdrojoch by som mohol uviesť dobu spracovania v rokoch), ale aj keď sa k tomu nerád priznávam, ale sem-tam musím aj aspoň 4 hodiny denne spať, takže robím, čo sa dá.
Generálne prečíslovanie tratí na strane Z histórie slovenských železničných tratí a podstranách je dôsledkom narastajúceho chaosu v doterajšom číselnom systéme, ktorý bol založený s približne 40 traťami nad rámec knižného cestovného poriadku (KCP) ŽSR. Ďaľšie trate boli číslované chronologicky podľa dátumu, kedy boli objavené, avšak bez ohľadu na ich geografickú polohu, čoho výsledkom bola doterajšia "číselná divočina" ARN 1998.
Číselný systém označovania tratí používaný pre služobné účely v rezorte MDPT je síce smerovaný z Čiernej nad Tisou smerom na západ, avšak z dôvodu číslovania tratí od západu v KCP ŽSR som prevzal túto druhú - vo verejnosti známejšiu - schému. Výsledkom je ARN 2001, ktorý nebude pravdepodobne dlhšiu dobu vyžadovať prepracovanie, i keď menšie doplnenia tratí v budúcnosti nevylučujem.
V záujme kontinuity číslovania je na každej strane označenej podľa ARN 2001 aj odkaz na trať, ktorá niesla predmetné číslo podľa ARN 1998.
ARN 2001 som tvoril cca 3 mesiace, počas ktorých som ho asi 5 x prepracovával a opravoval pomerne dosť veľké množstvo rôznych chýb (nesprávne kódy na bannery, odkazy obrázky, mapy, ...) - výsledkom by mal byť podstatne kultivivanejší celkový vzhľad tejto časti ARP.

Addams 13. III. 2001

História ARP
Fotenie na železnici je aj nie je zakázané
Obľúbené odkazy
Iné železničné odkazy

Občas sa stretávam s kritikou na adresu "zaostalého" (a pod.) designu Rail-u. Je síce pravdou, že v súčasnosti je možné URL rôznymi spôsobmi "vyšperkovať", avšak príčin prečo tak Rail-team nerobí je viacero:

 • drvivá väčšina užívateľov internetu síce používa MS Internet Explorer (rozdiely pri spracovávaní grafiky sú už pri jeho jednotlivých verziách), avšak ako webmaster som povinný myslieť i na tých, ktorí z rôznych príčin používajú i iné prehliadače (Netscape Navigator/Firefox, Mozilla, Opera, ...), ktoré nie všetky grafické prvky MS IEx poznajú a môžu z nich vytvoriť dosť veľkú príšernosť, príp. časti takýchto stránok nezobraziť vôbec
 • grafické prvky sú zaznamenané v hlavičke zdrojového kódu každého htm-dokumentu a to v nie práve malom rozsahu, t. j. neefektívne zväčšuje veľkosť dokumentu. Plánov na rozšírenie obsahu Rail-u máme neúrekom, a tak by sme mohli čoskoro prísť do situácie, keď naplníme platený priestor Rail-u "vyčačkanými" stránkami, a ďalej nebude kam umiestňovať základný materiál tvoriaci zmysel existencie Rail-u
 • URL financujeme z vlastných príjmov v blízkosti 250 EUR/mes., a tak musíme s priestorom URL zaobchádzať veľmi racionálne, t. j. čo na Rail-e byť nemusí, to tam nie je (škoda len, že to Emil nechce pochopiť)
 • Addams 31. V. 2005

  K 18. II. 2004 bola vykonaná "likvidačná" aktualizácia ARP, ktorej následkom je znemožnený on-line prístup k časti obsahu ARP. Osobne nie som nadšený týmto opatrením, avšak dôvodom sú neúnosne rastúce vstupné náklady pri obstarávaní dokumentov pre ARP, najmä ceny kníh a časopisov, ako aj cena domény cca 20 EUR. Ak si snáď niekto myslí, že chcem na Rail CD čosi zarobiť, tak sa veľmi mýli (ich počet ročne je jednomiestne číslo). Stačí len zvážiť, aká by musela byť jeho cena pri zarátaní (? 10-)tisícov hodín práce za dobu jej tvorby od 22. XI. 1998 ... Týmto ešte pre mňa vzniká nutnosť vytvárať z "cenzurovaných" súborov ako "on-line"-, tak aj "Rail CD"-verziu, čo sa jednoznačne prejaví aj na rýchlosti vytvárania prírastkov ARP. Vynasnažím sa však, aby jej kvalita bola na najvyššej možnej úrovni i naďalej.

  Addams 18. II. 2004

  V mieste, kde mám mať sporadický prístup na internet je znemožnený prístup na väčšinu poštových servrov, zatiaľ sa ale dostanem do môjho mail-boxu pod doménou rail.sk (žiaľ, vo "webovej špičke" občas vypadáva). Mail-boxy na serveroch post.cz alebo post.sk síce ešte existujú, avšak už nie sú čítané. Vzľadom na neúnosné množstvá spamu postupne zlikvidujem všetky - hoci aj deformované odkazy na môj mail-box, komunikácia bude možná len cestou fóra/Knihy hostí ARP ; rovnako sú automaticky likvidované všeky e-maily z mail-boxov končiacich na .com .
  Použitie materiálov z ARP v elektronickej podobe, ktoré nie je určené na predaj alebo propagujúce produkty na komerčné využitie povoľujem s podmienkou použitia textu " © Addams, www.rail.sk " prípadne uvedených autorov. Použitie materiálov z ARP v tlačenej podobe, ktoré nie je určené na predaj alebo propagujúce produkty na komerčné využitie povoľujem s podmienkou použitia textu " © Addams, www.rail.sk " prípadne uvedených autorov. Použitie materiálov z ARP v tlačenej podobe, ktoré je určené na predaj alebo propagujúce produkty na komerčné využitie vyžaduje povolenie s podmienkou použitia textu " © Addams, www.rail.sk " prípadne uvedených autorov (neplatí pre radové čísla časopisu Tulák po dráhach).

  Želám príjemný deň.

  Addams 21. IX., 6. XI. 2000, 13. III. 2001, 29. VII. 2002

  História ARP
  Prvotným podnetom pre vznik ARP bola reportáž STV o putovnej výstave Jirku Junka (dlhoročný zamestnanec, v súčasnosti dôchodca ČSD v regióne Žďár nad Sázavou) v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici-Radvani o lesných železniciach. Ako dovtedajšieho značného amatéra ma až zarazilo zistenie, koľko železníc na Slovensku bolo. Asi 2 hodiny som ručne odkresľoval jeho mapu. Tá sa stala základom pre moje nasledovné bádanie, ktoré začalo, a ešte stále pokračuje skúmaním rozsiahlych zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde som sa dopracoval k (takmer) kompletnému archívu časopisov Železničiar, Obzor, Horizonty dopravy, Vestník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, atď., a samozrejme veľkému množstvu kníh a máp; neskôr k nim pribudli aj Moravská zemská knižnica v Brne a knižnica Národného technického múzea v Prahe. Taktiež vďaka tomu, že som "pchal nos" takmer do všetkého na železnici, som si narobil zopár nepriateľov, ale aj spoznal zopár správnych ľudí, ktorí mi pomohli dopracovať sa k značnej časti údajov, ktoré sú/budú na www.rail.sk . Niektoré údaje samozrejme pochádzajú aj z mojich vlastných pochôdzok po železniciach.

  Moje začiatky práce s PC a internetom
  Po absolvovaní (spočiatku biednych) začiatkov práce s PC som začal zhromažďovať svoje údaje najprv na (vtedy ešte len 5,25 ") diskety na kamarátovom PC. Neskôr (december 2000) som dal dohromady svoj výnos z 1. vlny kupónovej privatizácie (cca 16 000 Sk/400 EUR) a ešte ďalších požičaných 10 000 Sk/250 EUR na môj PC, na ktorom pracujem dodnes.
  Zhruba v období mojich začiatkov práce s PC som zháňal aj jedno audio-CD z roku 1984, ktoré vyšlo len v malom vydaní a vo väčšine CD-shopov ani nevedeli o tom, že vôbec vyšlo. V jednom z nich som však narazil na človeka, ktorý mi povedal vetu (cca): "Nájdi si to na internete." - tak som zašiel do jednej zo (vtedy) štyroch internet-kaviarní v Bratislave a nechal som si vysvetliť základy práce s týmto "čudom". Po určitom čase som sa už mierne zdokonalil (asi na 7. pokus som si tento album - hoci len na MC - našiel a objednal) a založil "Addams' Home Page" na servri www.home.sk , ktorý bol vtedy jediným free-servrom s kapacitou naprv 2, neskôr 5 a 10 MB. Neskôr však pribudli ďalšie a optimálny sa mi zdal server spoločnosti Nextra (vedenej skupinou vydieračov). Nasledovalo krátke obdobie na servri www.kgb.cz , neskôr po spojení s potenciálom a výsledkami práce Emila Schenka a Mira Kožucha na www.host.sk , ktoré vystriedal súčasný stav na servri www.pipni.cz , kde fungujeme doteraz pod zastrešujúcou doménou www.rail.sk . Moje poďakovanie patrí taktiež všetkým ľuďom, ktorí svojimi príspevkami, informáciami, ale aj kritikou prispeli k súčasnej podobe www.rail.sk .

  Addams (stvoriteľ Rail-u) 25. IV., 14. XI. 2002

  Sporadická nedostupnosť dát z www.rail.sk
  - samotná doména je síce platená (20 EUR/rok), avšak dáta sme v záujme dostupnosti maximálneho množstva informácií umiestnili na bezplatný server www.pipni.cz , ktorý však dosť často - najmä vo webovej špičke "vypadáva". Pokúsime sa zaviesť režim prístupnosti aspoň minima údajov na platenom princípe.

  Addams 17. V. 2004

  Od 1. X. 2004 sme prešli na úplne platenú databázu na servri www.pipni.cz , čo by malo na 96 % zabezpečiť bezproblémovú prevádzku.
  Občas sa stretávam s kritikou designu Rail-u. Viem, že by mohol byť aj lepší, ale jeho "vylepšovanie" považujem za mrhanie časom a webovým priestorom. Hlavnou príčinou súčasného designu je však umožnenie najrýchlejšieho možného "naťahovania" dát z Rail-u a dostupnosť aj pre úžívateľov iných webových prehliadačov, ako toho dominantného, čo komplikujú najmä rôzne "styles" v zdrojovom kóde, ktoré používajú rôzne grafické "hračky". "Megasúbory" typu *.swf a pod. z duše nenávidím, lebo vďaka nim sa nemôžem dopracovať k obsahu niektorích URL (Siemens, Transrapid Šanghaj, ...). Pri pokuse o ich otvorenie predpotopné slimačie telekomunikačné linky stredovýchodnej Európy okamžite kolabujú, a sponzora na zavedenie a prevádzkovanie DSL som zatiaľ ešte nenašiel. Keby som ho aj našiel, musím, ako zodpovedný webmaster, myslieť aj na používateľov webu, ktorí také šťastie nemajú ... :-(((

  Addams 3. XI. 2004

  Pri mojich potulkách po Slovensku sa dosť často stretávam s tvrdením typu "Fotenie na železnici je zakázané" a pod. Tieto nezmysly často tvrdia aj vysoké "kádre" na staniciach - námestníci, prednostovia (vrátane môjho). Ak by mi to chcel tvrdiť akýkoľvek policajt, tak jeho klamanie okamžite oznámim na Ministerstvo vnútra. Pre objasnenie skutočného stavu uvádzam výňatok z príslušnej právnej normy (čiastka 37/1996 Zbierky zákonov SR, str. 826 - 836):

  ZÁKON NÁRODNEJ (Z)RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  100/1996 Z.z.

  (zo 7. februára 1996)

  o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

  Čl. I

  ŠTVRTÁ HLAVA

  FOTOGRAFOVANIE, FILMOVANIE A LETECKÉ SNÍMKOVANIE

  § 29

  Zákaz fotografovania a filmovania

  (1) V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať, filmovať alebo inak zaznamenávať priestory, objekty alebo zariadenia označené zákazom fotografovania. Zákaz môže byť dočasný alebo trvalý.

  (2) O zákaze fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania a o výnimkách z tohto zákazu rozhoduje ústredný orgán, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí.

  Čl. IV

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1996.

  Michal Kováč v. r.
  Ivan Gašparovič
  v. r.
  Vladimír Mečiar
  v. r.

  Addams 20. VIII. 2002

  Môj názor na súčasnosť a perspektívy železníc na Slovensku:

  Dokedy budeme zvyšovať nároky na dopravu? Kedy prerastie dopravný chaos do dopravného kolapsu? A čo na to životné prostredie? Pojem "renesancia železníc" je dnes viac, ako obyčajný slogan. Mnohokilometrové kolóny na diaľniciach, či preplnené vzdušné koridory sú vážnym varovaním pred úplným zlyhaním svetového dopravného systému. Tento vývoj ponúka železnici široké možnosti uplatnenia. Je to však aj výzva pre železničné spoločnosti a priemysel - zamerať sa na vývoj inovovaných dopravných systémov najvyššej komplexnosti.

  ( Siemens )

  Na Slovensku existujú v súčasnosti už rôzne spoločnosti podieľajúce sa železničnej prevádzke:

  1. Mikroregión Čierny Hron - stredisko Čiernohronská železnica ( ČHŽ ) - v súčasnosti prevádzkuje prepravu na 17 km (z pôvodných 131 km) tratí. Jej finančná situácia je však dosť zúfalá; do r. 2003 priam katastrofálna, čoho následkom dovtedy bolo každoročné posezónne prepustenie všetkích jej zamesnancov, ktorí jej prevádzku zabezpečovali vždy počas nasledujúcej sezóny s výdatnou pomocou dobrovoľníkov z radov "bahnfanatikov" a členov Ekocentra Vydra v Čiernom Balogu. Snáď sa už nestane, že nebudú musieť byť opäť zahrabávať do zeme všetky na to vhodné súčasti ako v 80-tych rokoch, kedy sa to schovávalo pred vládnucimi komunistami. Dúfam, že sa tomu vyhneme. Napriek tomu, že už takmer 10 rokov všetky vlády SR sľubovali pomoc pre ČHŽ , vždy však len sľubovali, ale nikdy nesplnili. I keď sa po nekonečných naťahovačkách podarilo získať nejaké sponzorské "drobné" zo Švajčiarska, tak o 20 % z nich ČHŽ okradol štátny aparát SR.

  2. Kysucké múzeum Čadca - HLÚŽ - Historická lesná úvraťová železnica (používané sú aj názvy Hospodárska lesná úvraťová železnica, Hospodárska lesná úžitková železnica, OKLŽ - Oravsko-kysucká lesná železnica)

  3. Železničná spoločnosť , a. s. - štátna prepravná spoločnosť spravujúca im zverený majetok štátu, ktorá sa zatiaľ drží tesne "nad vodou". Vzhľadom na takmer totožný charakter ako ŽSR ju vidím dosť pesimisticky.

  4. ŽSR - Železnice Slovenskej republiky - štátna dopravná spoločnosť spravujúca im zverený majetok štátu. O privatizácii rôznych jej častí sa vedú diskusie už od ich vzniku v roku 1993 (s výnimkou niektorích menších, už sprivatizovaných častí: Jedáne a lôžkové vozne - v súčasnosti Wagon Slovakia; Elektrizácia železníc; Automatizácia železničnej dopravy atď.). V podstate to je správny smer vývoja, ale asi neľahko realizovateľný pre jej súčasný katastrofálny finančný stav (zadĺženosť okolo 1 mld. EUR), za ktorý však nesú zodpovednosť všetky doterajšie vlády SR, ktoré nie sú schopné pozrieť sa realite do očí a pružnejšie liberalizovať ceny cestovného a rozsah sociálnych zliav (najmä pre dôchodcov a žiakov, ale aj iných) v osobnej preprave. Z tohoto dôvodu je úlohou vlády uhradiť rozdiel medzi cestovným vyberaným od cestujúcich a skutočnými nákladmi na prepravu, čo však vláda každoročne sľúbi, ale nikdy doteraz žiadna nesplnila. Výsledkom bolo, že ŽSR do r. 1998 brali úvery odvšadiaľ, kde sa dalo takmer za akýchkoľvek podmienok a dlhy rástli a rástli ... Ďaľšou príčinou i keď v porovnaní s podielom vlády je aj politikárčenie na najvyšších postoch ŽSR, čo v praxi znamená, čo nová vláda, prípadne rezortný minister, to nový generálny riaditeľ, najlepšie taký, ktorý nevie o ŽSR absolútne nič (Lazar, Sinai,...), ale vždy musí byť členom vládnucej strany, ak už nie, tak aspoň bezvýhradne poslúchať rozkazy vlády bez ohľadu na záujmy ŽSR . Týmto spôsobom sa do vedenia dostávajú vždy ľudia, ktorí si počas svojho funkčného obdobia nakradnú niekoľko stoviek miliónov Sk a zmiznú v cudzine ( tento spôsob hospodárenia sa na Slovensku osvedčil vo viacerích "sprivatizovaných" spoločnostiach: VSŽ Košice, ZŤS Martin, Hontianske strojárne Krupina, Pratex Čadca, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a ďaľších, ktoré si porozdávali členovia HZDS ).
  Vláda fungujúca od r. 1998 síce prejavila záujem stať sa prvou vládou, ktorá by uhradila (opäť len takmer) všetky dlhy vlády za príslušný rok, ale v skutočnosti tak, ako jej predchodkyne, peniaze sľúbi ŽSR , ale stavia za ne diaľnice pre niekoľko zazobancov (najmä z vlastných radov), pričom ju nezaujíma, že väčšina národa sa vozí ako dobytok v muzeálnych vozňoch rýchlosťou mierne rýchlejšieho slimáka. Výsledok ma však sklamal.
  Napriek mnohým radám odborníkov z vyspelejších krajín, naše vlády (všetky od r. 1990) sa vydali cestou opakovania ich chýb, t.j. vyhoďme nehorázne peniaze na cesty, ktoré sa pomaly, ale iste upchávajú, a keď nastane absolútny dopravný kolaps, potom si možno niekto spomenie, že preprava sa dá vykonávať aj po koľajniciach. To však - odhadujem - nastane asi o 4 - 6 rokov, počas ktorích ŽSR skrachujú a všetko jej zariadenie odnesú asociáli do zberní druhotných surovín, a tak nám neostane iné, ako stavať úplne nové trate "na zelenej lúke", ak už na nej nebudú stáť banky, poisťovne a investičné spoločnosti, ktoré po 2 - 3 rokoch skrachujú.
  Dúfam však, že sa "zobudíme" skôr.

  5. BRKS - Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť - organizácia prepojená na Bratislavský samosprávny kraj prevádzkujúca osobné vlaky na trati Bratislava hl. st. - Zohor - Záh. Ves/Rohožník a neveľký počet nákladných vlakov. Ambície má aj na rozšírenie na ďalšie trate, všetka byrokracia však akosi dlho trvá. Vinníkov treba pravdepodobne hľadať medzi ľuďmi brániacimi štátny (už len takmer-)monopol v tomto odvetví.

  6. ... a ďalší - v nákl. preprave.

  Addams 5. VI. 2000, 27. VIII. 2002

  Na ARP a pridružených URL ( ETR , TGV , ARP/CZ , ARP/EN , ARP/KIWWI ) sa podieľajú:

  - fyzické osoby

 • Kožuch Miroslav - asi 60 % textového materiálu, niekoľko fotografií a opráv
 • Schenk Emil - niekoľko fotografií, textov a opráv
 • BÍLEK Richard - niekoľko textov, žiaľ, už nie je medzi živými ( URL )
 • Černý Jaroslav - niekoľko textov ( URL )
 • Fundárek Martin +) - niekoľko textov a opráv
 • Hlávek Vladimír - niekoľko textov
 • Junek Jiří - iniciátor vzniku strany "Z histórie slovenských železničných tratí"
 • Kadeřávek Petr - niekoľko textov ( URL )
 • Kinský Jiří +) - niekoľko textov
 • KREJČIŘÍK Mojmír - niekoľko textov
 • LENHARDT Peter +) - niekoľko textov
 • Leška Rudolf - niekoľko textov ( URL )
 • Maruna Zdeněk - niekoľko textov a opráv ( URL )
 • NOTTARA Yann - niekoľko textov ( URL )
 • PIETRIK Jaroslav - niekoľko textov ( URL )
 • Přibyl Jaroslav - niekoľko textov a máp
 • Rottmann Martin - niekoľko textov
 • Šildberger Martin - niekoľko textov ( URL )
 • Addams - to ostatné ...
 • a ďaľší

 • právnické osoby

 • Železnice Slovenskej republiky , š.o.
 • Železničná spoločnosť , a. s.
 • ČD s. o.
 • ÖBB
 • DB AG
 • SNCF
 • RENFE
 • CP
 • SNCB/NMBS
 • VR
 • FS
 • SJ
 • BLS
 • ARTESIA - GEIE
 • SBB-CFF-FFS
 • CyberTran
 • MegaRail Transportation System Inc.
 • Mikroregión Čierny Hron - stredisko Čiernohronská železnica (ČHŽ)
 • Eurostar Ltd.
 • THALYS
 • UIC
 • ALSTOM
 • KTX/KHRC
 • Speedrail
 • TALGO
 • Siemens AG
 • Siemens Österreich AG
 • Siemens Slovensko s. r. o.
 • ŽOS Vrútky
 • ŽOS Zvolen
 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) SR
 • Výskumný ústav dopravný
 • STM - Múzeum dopravy
 • Mestská časť Bratislava-Petržalka
 • TASR
 • SITA
 • Pravda
 • Nový Čas
 • Sme
 • Hospodárske noviny
 • ďaľšie servre

 • TGV Web
 • TGV
 • European Railway Server
 • High Speed Train Webring
 • TAV
 • ETR page
 • K-REPORT
 • Railway Gazette International
 • Railway Technology
 • +) - poznám aj názov mail-boxu, ale spammerom pomáhať nebudem


  Späť na hlavnú stranu