Sen, ktorý sa (našťastie) nestal skutočnosťou

Prečo Alweg, tento nekonvenčný dopravný systém, “nekrášli” Vysoké Tatry?

Ing. Kornel PRÚNYI

V roku 1968 vzrušilo našu verejnosť slovo ALWEG. Po rozpútaní kampane v niektorých masmédiách sa stalo pojmom a prerástol až do celonárodného hnutia. Hlavne v radoch mladej generácie: Výdatne ho podporovali aj osobnosti z kultúrnych, športových, ale aj niektorých iných kruhov. Kampaň sa viedla tak sugestívne a účelovo, že nadšenie zachvátilo veľkú časť verejnosti. Väčšina, nepoznajúc problematiku, podporovala jeho výstavbu s tým najlepším úmyslom.
Okrem mnohých podporných vyhlásení, ktoré sa objavili v médiách, na výstavbu Alwegu nezištne poskytovali finančné príspevky jednotlivci, podniky a inštitúcie. S presvedčením, že len Alweg vyrieši dopravu vo Vysokých Tatrách. S odstupom času môžeme konštatovať, že bol to práve tlak verejnosti a blížiace sa MS v lyžovaní v roku 1970, ktoré prinútili Ministerstvo dopravy v Prahe, aby namiesto desaťročného odsúvania celého problému okamžite pristúpiť k rozhodnému činu.

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

( Ž-Semafor )


Späť na " Vráti sa ALWEG? "  
Strana vytvorená / Site created : 4. IX. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 4. IX. 2000