K úvahám o kladoch a záporoch nadzemnej železnice

Ing. JAROMÍR HLADKÝ

Istý denník vo svojom 31, čísle t. r. prinieslo z pera Ing. O. Suchého, vedeckého tajomníka KV pre dopravu a spoje pri KR ČSVTS Západoslovenského kraja, zaujímavý prehľad o dopravnom systéme typu Alweg s poctivým úmyslom informovať čitateľskú ve­rejnosť, čo to vlastne ten Alweg za dopravný systém je.
Po obsažnom historickom úvode sa autor článku zameral na rozbor sedlovej železnice Alweg, vybudovanej v Japonsku v Tokiu, ktorá v dĺžke 13,2 km spája medzinárodné letisko Haneda so stredom mesta Hamama-Tsa-Cho. Popisuje jej trasu, čas stavby prevádzkové parametre a celkové investičné náklady, ktoré dosiahli hodnoty 19,6 miliardy yenov (1 dolár - 360 yenov). Potiaľ by bolo možno s autorom článku súhlasiť.

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(???)


Späť   
Strana vytvorená / Site created : 7. V. 2001
Posledná aktualizácia / Last update : 7. V. 2001